Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

ALBÁNIE TAJUPLNÝM BALKÁNEM

K RYZÍMU DRAHOKAMU VÝCHODU

Ubytování: hotel
Cena od:
16 791 Kč
Poptat
Vydejte se s námi tajuplným Balkánem za směsicí křesťanství a islámu, spatříme neuvěřitelné kontrasty dob dávno i nedávno minulých, projdeme horská údolí a nahlédneme do obyčejného života balkánského venkova, kde hodnoty žití stále zůstávají na svém prapůvodním místě a patrně ...

Program zájezdu

1. – 2. den zájezdu
Odjezd z ČR, tranzit přes Srbsko do Černé Hory, dopoledne turistika v PROKLETÝCH HORÁCH (Prokletije) v okolí Plavského jezera, nocleh.

3. den zájezdu 
Oblast METOHIJE (západní Kosovo), návštěva rozsáhlého komplexu Pećského patriarchátu. Podél úpatí Prokletých hor do DEČANSKÉHO MONASTÝRU, rozsáhlý cyklus fresek, kosovské město PRIZREN, turecká čtvrť. Přejezd na území Albánie, nocleh v zapomenutém městečku BAJRAM CURRI, krásná poloha, kulisa horského velikánu Jezerca.

4. den zájezdu 
Plavba po majestátní řece DRIN z Fierzë do Komanu, zátoky, útesy, vodopády. Odpoledne návštěva pozůstatků pevnosti ROZAFAT s překrásným výhledem do údolí na soutoku tří řek u SKADARU, nocleh ve městě.

5. den zájezdu 
Rovinatá střední Albánie, LEZHE, zde je pohřben albánský národní hrdina Skanderbeg, KRUJË, zde navštívíme jeho hradní baštu, DRAČ (Durres), městské hradby z dob byzantské říše a monumentální amfiteátr z 2. st. n. l. Odpoledne navštívíme BERAT, nejstarší a nejkrásnější albánské město, byzantsko-slovanská citadela, mešity a kostely v dolním městě, nocleh.

6. den zájezdu
Cestou k moři návštěva APOLLONIE, po příjezdu nás čeká Albánská riviéra. Vyjedeme do průsmyku LLOGARE (1058 m), pokračujeme do řecké vesničky DHËRMI s několika kostelíky, a dále krajem zemních pyramid až k HIMARË, přímořské letovisko, zbytky pevnosti Aliho Paši. V PALERMSKÉM ZÁLIVU nedaleko QEPARA shlédneme ponorkovou základnu a na ostrůvku pevnost Aliho Paši Tepelenského. Nocleh v Gjirokastře.

7. den zájezdu 
Prohlídka města GJIROKASTRA, památková rezervace, historické centrum, pevnost s muzeem vojenství a věznicí, mešita, medresa, starý bazar, etnografické muzeum, kde se narodil E. Hoxha. BUTRINT, návštěva archeologického areálu, procházka mezi zachovalými antickými objekty, muzeum. Přímořské letovisko SARANDË, srdce jižního pobřeží, promenáda. Na závěr vyvěračka MODRÉ OKO, výjimečný podzemní pramen, návrat to hotelu.

8. den zájezdu
Údolí řeky Vjosë, PËRMET, malebné městečko v krajině obklopené velehorami, turist. vycházka do vesnice KAMNIK poblíž prehistorické lokality.

9. den zájezdu 
Město KORÇA, albánská „Paříž“, centrum albánského národního obrození s muzeem středověkého umění. VOSKOPOJA, pravoslavný klášter a chrámy, odpoledne turistika ke skalním jezírkům v NP DRENOVË. Nocleh opět ve vesničce Mborja nedaleko Korče.

10. den zájezdu
Přejezd k OHRIDSKÉMU „MOŘI“, rybářská vesnice LIN, vykopávky s antickými mozaikami, koupání v jezeře, přejezd do OHRIDU v Makedonii, prohlídka města, nocleh u jezera v NP MAVROVO.

11. – 12. den zájezdu 
TETOVO, stará turecká Pestrá mešita, turistika na Popově Šapce v ŠAR PLANINĚ, horský masív s ledovcovými jezery. Odpoledne odjezd do ČR.

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem, 
  • 9x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
  • 9x polopenzi, 
  • plavbu po řece Drin, 
  • pobytovou taxu, 
  • komplexní pojištění vč. storna zájezdu, 
  • průvodce CK

Cena nezahrnuje

  • vstupné,
  • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.

Fakultativní příplatek

  •  1lůžk. pokoj 3100 Kč (povinné při nedoobsazení)

Orientační ceny vstupného

Vstup do muzeí a hradů se pohybuje mezi 1-2 USD (cca 150-250 leků) na osobu, do významných archeologických lokalit jako je Butrint či Apollonia cca 500 leků.

Kapesné

Do těchto oblastí doporučujeme cca 150 EUR (nebo 200 USD) na osobu.

Nástupní místa

14.07. - 25.07. odjezd J* + Břeclav, Bratislava
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Zajímavosti

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-07-14
Do: 2020-07-25
Počet nocí: 11
Cena od: 16 791 Kč

Nezávazně poptat zájezd