Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

ANGLIE, SKOTSKO, WALES

VELKÝ OKRUH

Ubytování: hotel
Cena od:
23 991 Kč
Poptat
Poznejte s námi Londýn a královská sídla Anglie, rozmanitost skotské vysočiny i dramatičnost krajiny Walesu.Londýn - York - Jedburgh - Edinburgh - Pitlochry - Blair Athol - Loch Ness - Loch Lomond – Glasgow - Chester - Cardiff - Bath ...

Program zájezdu

1. den zájezdu
V poledních hodinách odjezd z ČR.

2. den zájezdu
Trajektem přes kanál La Manche do Doveru, příjezd do Anglie s jedinečným pohledem na Doverské útesy, přejezd do LONDÝNA, uložení zavazadel v hotelu. Před polednem odjezd metrem do centra a pěší prohlídka – Piccadilly, Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství, Parlament, Big Ben, Buckinghamský palác. Možnost návštěvy některého z četných muzeí nebo procházky v parcích Hyde Park nebo St. James. Podvečerní Londýn – China Town, Soho. Návrat do hotelu městskou dopravou.

3. den zájezdu
Přejezd do YORKU, odpoledne návštěva katedrály – největší gotické stavby v Británii s nádhernými vitrážemi, procházka po hradbách, středověká čtvrť, hrázděné domy, pozůstatky hradu založeného Vilémem Dobyvatelem, příjemné posezení kolem řeky Ouse. Večer odjezd na ubytování u Yorku.

4. den zájezdu
Brzy ráno odjezd, krátká zastávka v JEDBURGHU – skotském hraničním městě s opatstvím a historickým domem, ve kterém žila Marie Stuartovna. EDINBURGH, návštěva hradu, ve kterém jsou uchovány skotské korunovační klenoty, třída Royal mile s katedrálou až ke klášteru a královskému zámku Holyrood – sídlo britské královny. Možnost návštěvy Královského skotského muzea či Skotské národní galerie nebo Scotch Whisky centra. Ubytování u Edinburghu.

5. den zájezdu
Odjezd do severní části Skotska přes nejvyšší pohoří Velké Británie Grampian Mountains, návštěva výrobny whisky s ukázkou výroby a ochutnávkou v PITLOCHRY. Zastávka v BLAIR ATHOL – jeden z nejkrásnějších zámků ve Skotsku. Ubytování v oblasti Inverness.

6. den zájezdu
Jezero LOCH NESS, projížďka kolem jezera se zastávkou u zříceniny hradu URQUHART, městečko FORT AUGUSTUS. Procházka k opatství a prohlídka systému zdymadel na Kaledonském kanále nazvaném Neptunovo schodiště. Krátká procházka u úpatí nejvyšší hory Velké Británie Ben Nevis a přejezd skotskou krajinou k jezeru LOCH LOMOND. Ubytování u Glasgow.

7. den zájezdu
Dopoledne návštěva města GLASGOW, centrum, historické a moderní budovy, náměstí sv. Jiří se sochami dvanácti významných osobností zapsané do dějin, poté přejezd zpět do Anglie. Historický CHESTER – katedrála, hrad, tudorovské a viktoriánské budovy, středověké a římské hradby s věžemi a branami. K večeru odjezd na ubytování.

8. den zájezdu
Přejezd do jižního Walesu a návštěva CARDIFFU, hlavního města Walesu s mohutným hradem, krásnými parky a příjemnými posezeními, ubytování.

9. den zájezdu
BATH (UNESCO), architektonický skvost Anglie, románské lázně a centrum města s opatstvím, ulice Bath Street s kolonádou až ke královskému divadlu. Odpoledne návštěva Salisburské planiny s prehistorickým monumentem STONEHENGE. Odjezd do jižní Anglie na ubytování.

10. den zájezdu
PORTSMOUTH, procházka starou částí města a přístavem, individ. možnost návštěvy historických loděnic, muzeí, akvária či Emirate Spinnaker Tower s výhledem na přístav i okolní ostrovy. Večer ubytování v Londýně.

11. den zájezdu
Po snídani odjezd trajektem do Francie, tranzit přes Německo do ČR.

12. den zájezdu
V brzkých ranních hodinách příjezd do republiky.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem, 
 • trajekt přes kanál La Manche do Anglie a zpět, 
 • dopravu klim. busem ve V. Británii, 
 • 9x ubytování v hotelu**/***, 
 • 9x snídani, 
 • průvodce CK

 

Cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. služby, místní dopravu v Londýně a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci “Cena zahrnuje”

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 8900 Kč (povinné při nedoobsazení), 
 • 8x večeři 4400 Kč, 
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 420 Kč, 
 • připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč 

Orientační ceny vstupného

Londýn: Jízdenka MHD – 1směr 8,90 GBP
Londýn:Westminster 23,00 GBP
York: Katedrála s kryptou a věží 10,00 GBP
Edinburgh: hrad 15,00 GBP
Edinburgh: palác Holyroudhouse 15,00 GBP
Blair Atholl: zámek 10,00 GBP
Blair Atholl: výrobna whisky 7,00 GBP
Loch Ness: návštěvní centrum 10,00 GBP
Bath: římské lázně 18,00 GBP
Stonehenge: prehistorický komplex 18,00 GBP
Windsor: Královský zámek 22,00 GBP

Kapesné

Celkem na dopravu a vstupy doporučujeme částku asi 100 GBP.

Nástupní místa

28.06. – 09.07. odjezd C, M + Ostrava (+500)
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-06-28
Do: 2020-07-09
Počet nocí: 11
Cena od: 23 991 Kč

Nezávazně poptat zájezd