Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

BÁJNÝ OSTROV KRÉTA

S POBYTEM U MOŘE

Ubytování: hotel
Cena od:
23 991 Kč
Poptat
Kréta nás zahrne mýty, legendami a dějinami jako snad žádný jiný z řeckých ostrovů. Přírodním krásám Kréty může snad konkurovat jedině bohaté kulturní dědictví, které svým rozsahem potěší všechny milovníky archeologie a historie. Nejslavnější památka po slavné mínojské civilizaci je ...

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odlet z Prahy na Krétu.

2. den zájezdu
Přílet na KRÉTU. Pobyt u moře.

3. den zájezdu
IRÁKLIO, hlavní město a nejvýznamnější přístav Kréty. KNÓSSOS, nejvýznamnější archeologická lokalita na Krétě, hlavní středisko mínojské kultury s proslulým labyrintem.

4. den zájezdu
Výlet na jižní stranu ostrova. AGIA TRIÁDA – královská vila z doby bronzové s výhledy na jižní pobřeží Kréty. GÓRTYS, zbytky významného antického města. FESTÓS – starověké středisko se zbytky královského paláce. Malebné zátoky u vesničky MÁTALA.

5. den zájezdu
Zdatnější se mohou vydat na náročný pěší výlet nejdelší evropskou soutěskou SAMARIA, která je až 300 m hluboká a v místě tzv. „Železných vrat“ 2 – 3 m široká. Fakultativní plavba lodí podél pobřeží do SFAKIE. Pro účastníky výletu bude připraven snídaňový balíček.

6. den zájezdu
Pobyt u moře.

7. den zájezdu
Výlet na východní stranu ostrova. DIKTÉO ÁNDRO – krápníková jeskyně, mytologické rodiště nejvyššího boha Dia. Planina LASSITHI, náhorní plošina v pohoří Dikté s tisíci malými větrnými mlýny. Ruiny antického města LATÓ. Malebná horská vesnička KRITSÁ. Jedno z nejpůvabnějších městeček stoupající do svahu nad zátokou Mirabello ÁGIOS NIKÓLAOS.

8. den zájezdu
Výlet na západní stranu ostrova. RETHYMNO, město, kde jsou vedle sebe vidět stavby benátského i tureckého typu. CHÁNIA – město které se může pochlubit úchvatnou polohou mezi majestátními horami a akvamarínově modrým mořem a pitoreskním starým městem.

9. den zájezdu

Pobyt u moře. Zájemci mohou fakultativně (cca 120 Eur) navštívit ostrov SANTORINI. Santorini je nejjižnější ostrůvek souostroví KYKLADY, jehož střed tvoří ohromný mořem zatopený kráter, který návštěvníka uchvátí již při příjezdu, kdy lodě vplouvají do tohoto skalnatého kotle, jehož vrcholy jsou posety bílými stavbami měst THIRA a IA. Pro účastníky výletu bude snídaňový balíček a studená večeře.

10. den zájezdu
Pobyt u moře.

11. den zájezdu
Odlet do Prahy.

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Kréta – Praha, 
 • letištní taxy, 
 • transfer z/na letiště, 
 • 10x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
 • 10x polopenzi (dle času letu), 
 • autobusové výlety dle programu, 
 • pobytovou taxu, 
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • fakult. služby
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj – 3 500 Kč (povinný při nedoobsazení)
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč s možností připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč

Orientační ceny vstupného

Iráklio - archeologické muzeum - 10 €
Knossos - 15 €
kombinované vstupné Iraklio muzeum + Knossos - 16 €
pevnost v Irákliu – Koules – 2 €
Agia Triáda - 4 €
Faistos - 8 €
Gortys - 4 €
Jeskyně Dikteon Andron - 6 €
Archeologický areál Lató – 2 €
kostel Panagiá Kerá ve vesnici Kritsá - 3 €
Soutěska Samaria - 5 € + loď do Sfakie – 12,5 €
Pevnost v Rethymnu - 4 €
Fakultativní výlet na ostrov Santorini - max. částka by měla být 160 €
Krétský večer - 43 €

Půjčení dvou lehátek + slunečníku - cca 10 € / den

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvu památek, doporučujeme na vstupy cca 70 € + fakultativní výlet na ostrov Santorini příp. další fakultativní výlety.

Nástupní místa

05.06. - 15.06. odjezd L6
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Zajímavosti

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-06-05
Do: 2020-06-15
Počet nocí: 10
Cena od: 23 991 Kč

Nezávazně poptat zájezd