Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

BAVORSKÉ ALPY A BODAMSKÉ JEZERO

A KVĚTINOVÝ OSTROV MAINAU

Ubytování: hotel***
Cena od:
5 751 Kč
Poptat
Zájezd k Bodamskému jezeru jehož vodami prochází hranice Německa, Švýcarska a Rakouska, oblast oplývající přírodními a kulturními památkami. Čeká nás ostrov růží Mainau, jeden z nejkrásnějších evropských parků, projdeme se kolem Rýnských vodopádů, navštívíme půvabný Meersburg, historické Lindau, středověké Stein ...

Program zájezdu

1. den zájezdu 
Odjezd v pozdních večerních hodinách a noční přejezd do Garmisch-Partenkirchen.

2. den zájezdu
Ráno zastavíme v GARMISCH-PARTENKIRCHEN u olympijských skokanských můstků, odkud podnikneme nenáročnou procházku divokou soutěskou PARTNACHKLAMM. Krátký přejezd pod nejvyšší horu Německa ZUGSPITZE (2962 m), odkud vyjedeme lanovkou nahoru. Jedinečné výhledy na okolní německé i rakouské vrcholy Alp, možnost občerstvení a posezení na terase. Ubytování v hotelu ve Friedrichshafenu u Bodamského jezera, prohlídka města.

3. den zájezdu
Malebné městečko MEERSBURG postavené na strmém viničním svahu nad jezerem, které patří ke klenotům Bodamského jezera. Atraktivní poloha, úzké uličky s hrázděnými domy, panoramatické terasy, to vše láká turisty k jeho návštěvě. Ostrov MAINAU, procházka po rozkvetlém parku obklopující barokní zámek z 18. století. KOSTNICE, krátká procházka starým městem, tak úzce spjatým s našimi dějinami (palác kostnického koncilu, dům Mistra Jana Husa i Husův kámen, místo jeho upálení). Přejezd k Rýnským vodopádům, cestou středověké městečko STEIN AM RHEIN, hrázděné domy s freskami z 16. a 17. století. Náměstí Rathausplatz je označováno jako nejmalebnější náměstí ve Švýcarsku. RÝNSKÉ VODOPÁDY, možnost plavby turistickou lodí až pod vodopády. Návrat na hotel ve večerních hodinách.

4. den zájezdu
Dopolední procházkou po promenádě kolem jezera ve FRIEDRICHSHAFENU dojdeme do přístavu, odkud poplujeme lodí do středověkého ostrovního města LINDAU, které nás přivítá svou jižanskou atmosférou. Procházka historickou částí města s úzkými uličkami se štítovými domy, nádherně malovanou renesanční radnicí a starobylou přístavní věží Mangturm. Odjezd v odpoledních hodinách, návrat do ČR v pozdních večerních hodinách (Praha cca 22:00 hod.) a dále dle míst nástupu.

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim busem,
  • lodní lístek z Meersburgu do Kostnice,
  • 2x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
  • 2x snídani,
  • průvodce CK

Cena nezahrnuje

  • vstupné,
  • lodní lístek do Lindau,
  • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 900 Kč,
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč

Orientační ceny vstupného

vstup do soutěsky Partnachklamm 5 €
zpáteční lanovka na Zugspitze 59,50 €
lodní lístek do Lindau cca 14 €

Nástupní místa

13.08. - 16.08. odjezd A, B + Plzeň Přehled nástupních míst najdete ZDE

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-08-13
Do: 2020-08-16
Počet nocí: 3
Cena od: 5 751 Kč

Nezávazně poptat zájezd