Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

BENÁTKY A OSTROVY

BURANO, MURANO, TORCELLO

Ubytování: hotel
Oblíbené
Cena od:
4 983 Kč
Poptat
Vydejte se s námi do Benátek bez nočního přejezdu. Benátky a ostrovy na laguně, věčná inspirace, jeden z pilířů evropské kultury. Toulejte se s námi jedinečnými uličkami, poznejte chrámy, šikmé věže, ostrovy benátské laguny a rialtský trh. V září shlédneme ...

Program zájezdu

1. den zájezdu 
Odjezd z ČR v časných ranních hodinách do Rakouska a Itálie. Odpoledne prohlídka zámku MIRAMARE na břehu Terstského zálivu. Romantická novogotická stavba na skalisku na břehu moře je obklopena rozsáhlým parkem v italském stylu. Zámek vybudoval Maxmilián, mladší bratr císaře Františka Josefa I. Interiéry zámku i zdejší muzeum vypovídají jeho pohnutý osud až do jeho naplnění na mexickém popravišti. Večer případná večeře.

2. den zájezdu 
Po snídani plavba po laguně (2. termín vlakem) do BENÁTEK (UNESCO), prohlídka historického města, náměstí sv. Marka s velkolepou bazilikou, triumf gotické architektury Dóžecí palác, Kampanila, věhlasný most Rialto, rialtské trhy, Campo San Polo, největší benátské suchozemské náměstí, Santa Maria Gloriosa dei Frari s mistrovskými kousky od Tiziana a G. Belliniho, fakultativně projížďka po Canal Grande vaporettem nebo gondolou. Večer návrat na hotel.

3. den zájezdu
Návštěva ostrovů benátské laguny, ostrov BURANO známý ručními krajkami a fantastickou atmosférou malých pestrobarevných domků na břehu nespočtu kanálů, ostrov MURANO, skupina ostrůvků propojených mezi sebou mosty, z praktických důvodů odvěké centrum sklářů, sklářské dílny, ukázka foukání skla, ostrov TORCELLO, rodiště Benátek, milované Hemingwayem, ozdobené kampanilou, slovutnou bazilikou a starobylým Atillovým trůnem. V termínu 4.9. se na Benátské laguně koná historická slavnost gondol – Regata storica. Odpoledne odjezd, návrat do ČR v nočních hodinách.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • 2x ubytování v hotelu ***/**** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • poplatky za vjezdy autobusu,
 • 2x snídani,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • cesty lodí po kanálech (doprava do Benátek a zpět 15 €, plavba na ostrovy 20 €, 2. termín jízda vlakem 6 €/T/Z),
 • pobytovou taxu a vstupní poplatek do Benátek,
 • fakult. služby, 
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůž.pokoj 900 Kč,
 • 2x večeře 1. termín 580 Kč,
 • 2x večeře 2. termín 690 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 110 Kč

Orientační ceny vstupného

Zámek Miramare 12 €
výletní loď na oba dny programu 35 € (přeprava z Punta Sabbioni do Benátek a zpět, vč. výletu po ostrovech)
Bazilika sv. Marka zdarma - terasa baziliky 5 €
Zvonice sv. Marka 8 €
Torcello – bazilika Santa Maria Assunta 5 €
Dóžecí palác vč. věznice a mostu
Ponte dei Sospiri 20 €

Kapesné

Doporučujeme na vstupy min. 50€, na cesty lodí 35€, další kapesné dle vlastního uvážení.

Zájem o benátský karneval neustále roste. Turistů přijíždí tolik, že při přepravě místní dopravou jsou běžnou realitou velké fronty, nezřídka se skupina rozpadne. Proto se v době karnevalu budeme pohybovat vlastní lodí, kde máme k dispozici vlastní mikrofon pro výklad během plavby, čekání je o poznání kratší a doprava na benátské ostrovy výrazně rychlejší.

Sleva


Ubytování

1. termín v hotelu*** v přímořském letovisku Lido di Jesolo
2. termín v hotelu**** severně od Benátek.

Nástupní místa

01.05. - 03.05. Odjezd D + Ostrava (+500)
04.09. - 06.09. Odjezd D + Ostrava (+500)
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-05-01
Do: 2020-05-03
Počet nocí: 2
Cena od: 4 983 Kč
Od: 2020-09-04
Do: 2020-09-06
Počet nocí: 2
Cena od: 4 983 Kč

Nezávazně poptat zájezd