Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

BODAMSKÉ JEZERO

DO POMEZÍ TŘÍ ZEMÍ

Ubytování: hotel
55+
Vhodné pro seniory
Cena od:
11 895 Kč
Poptat
Poznáme zajímavá místa v okolí Bodamského jezera, o jehož břehy se dělí tři státy. Během našeho putování kolem jezera se nám naskytnou panoramata hor, ohromí nás jedinečné výhledy do okolních států či na jezerní plochu. Projedeme se vyhlídkovým vláčkem, navštívíme ...

Program zájezdu

1. den zájezdu:
V brzkých ranních hodinách odjezd z ČR (přejezd hranic ČR v cca 10 hod.). V podvečer příjezd do hl. města Vorlarlberska BREGENZ, město mezinárodní architektury. Stopy zde zanechali např. Hans Hollein, Jean Nouvel a Peter Zumthor. Možná ještě důležitější než slavná jména je však samotný kroužek „Vorarlberských architektů“. Jejich rukopis – dřevo ve strohém moderním stylu – je viditelný už léta v celém okolí. Prohlédneme si tzv. Jezerní scénu, která je dějištěm oper v letních měsících. Odjezd na ubytování na okraj města nedaleko jezera.

2. den zájezdu:
Odjezd do Švýcarska pod vrchol majestátní hory SÄNTIS. Gondolovou lanovkou vyjedeme do výšky 2502 m s panoramatickou restaurací, výhledy současně do Švýcarska, Německa, Rakouska, Lichtenštejnska, Francie a Itálie. APPENZELL, nejtradičnější švýcarská vesnice, procházka vesnicí s malovanými dřevěnými domy, možnost návštěvy místního folklórního muzea se sbírkami výšivek, oděvů a s ukázkami tesařských prací. Město HEIDEN, muzeum Henry Dunanta, zakladatele Červeného kříže. Cesta vyhlídkovým vláčkem do přístavního městečka RORSCHACH s hradem Wartegg, kam se uchýlila císařovna Zita se svým manželem po pádu monarchie, dnes hotel. Odpočinek na promenádě u jezera, čas na kávu, skleničku.

3. den zájezdu:
Na švýcarské straně jezera prohlídka středověkého města STEIN AM RHEIN, Radniční náměstí, renesančními domy s arkýři a barevnými fasádami. V německé části KOSTNICE si vyfotíme kámen, kde byl upálen Mistr Jan Hus. Trajektem přeplujeme na německou stranu jezera do krásného barokního městečka MEERSBURG, středověký hrad, nový renesanční palác to jsou hlavní lákadla města. A nesmíme také zapomenout ochutnat Müller Thurgau – víno Bodamského jezera. Abychom si užili i kouzlo pitoreskního městečka plného kaváren, hospůdek a předzahrádek s vonícími specialitami, zdržíme se až do večerních hodin. V pozdních večerních hodinách návrat do hotelu.

4. den zájezdu:
Po snídani se opět podíváme do Švýcarska. Lanovkami vyjedeme až pod vrchol Pizol do výšky 2226 m., panoramatické výhledy. A kdo by neznal osudy malého děvčátka z knihy Heidi děvčátko z hor, která byla přeložena do více než padesáti jazyků. Podíváme se spolu do vesničky HEIDIDORF u Maienfeldu, navštívíme původní „Heidihaus“ (cca 14 CHF). Odpoledne se vrátíme přes Lichtenštejnsko k Bodamskému jezeru. Po návratu do Bregenzu vyjedeme gondolovou lanovkou na 1064 m vysokou horu Pfänder s dalekými výhledy. Možnost procházek nebo občerstvení v horské chatě i s nákupem sýrů nebo místní pálenky.

5. den zájezdu:
Město LINDAU, procházka, maják s ohromujícími výhledy. Osobní volno před odjezdem, gotické a renesanční domy, kavárny a venkovní posezení. Odjezd do ČR, návrat do Prahy ve večerních hodinách a dále dle míst nástupů (Brno cca 21:30 hod.).


Poznámka: V době vydání katalogu nejsou ještě publikovány karty pro rok 2020 (uvedené atrakce jsou z roku 2019). V případě změny bude program upraven.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. autobusem,
 • trajekt přes Bodamské jezero,
 • 4x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 4x snídani,
 • 3x večeři,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné mimo kartu,
 • pobytovou taxu (cca 5€/os./pobyt),
 • 3denní kartu Bodensee Card cca 69 € (zahrnuje vstupy, lanovky a vláček dle programu),
 • fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 3200 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč 

Orientační ceny vstupného

HeidiHaus + Heidi alpská chata + Johanna Spyri muzeum 14 CHF (skupina od 10 os. 10 CHF)
Stein am Rhein kostel sv. Jiřího 5 CHF (4 CHF skupina od 10 os.)
Bodensee Card cca 69 EUR

Nástupní místa

4.7. - 8.7. Odjezd C, M + Plzeň

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-07-04
Do: 2020-07-08
Počet nocí: 4
Cena od: 11 895 Kč
Od: 2020-07-04
Do: 2020-07-08
Počet nocí: 4
Cena od: Na dotaz

Nezávazně poptat zájezd