Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

BOSNA I HERCEGOVINA

A JIŽNÍ DALMÁCIE

Ubytování: hotel
Cena od:
12 183 Kč
Poptat
Pobytově-poznávací zájezd za poznáním, pro mnohé utajených, ale přesto světově proslulých a známých míst balkánského státu, který beze¬sporu patří k nejzajímavějším i nejta¬jemnějším nejen na Balkáně, ale i v celé Evropě a odpočineme si na krásných plážích Jaderského moře.Jajce - ...

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.

2. den zájezdu:
Prohlídka města JAJCE, Starý hrad, Medvědí věž. Vodopád řeky PLIVY. Zastávka u přírodně zajímavých PLIVSKÝCH JEZER. Návštěva městečka TRAVNIK, které je jedinečně položeno na dně úzké rokle, kterou protéká řeka Lašva a je sevřeno horami. Je zde zajímavá mešita, hodinová věž, hrad. Dojezd na ubytování do Sarajeva.

3. den zájezdu:
Prohlídka metropole SARAJEVO, jedná se o jedno z nejhezčích a nejpůsobivějších hlavních měst Evropy. Staré město bylo založeno tureckými dobyvateli v letech 1455 – 1463. Mezi nejzajímavější historické objekty patří bývalá radnice inspirovaná maurskými stavbami ve Španělsku, kamenný most z r. 1565, nejstarší mešita ve městě z r. 1457 a mnoho dalších. VRELO BOSNE, prameny řeky Bosny jsou jedním z nejpozoruhodnějších přírodních jevů neda¬leko Sarajeva, oblíbené místo romantických prochá¬zek, zlověstně bublající zřídla, která po 50 metrech již vytváří 50 metrů širokou řeku.

4. den zájezdu:
Kaňon řeky Neretvy. Prohlídka starobylého města MOSTAR (UNESCO) – stará část města s výrazně orientálním rázem se rozkládá při skalnatých březích Neretvy. Významné poutní místo MEDJUGORJE, místo mariánských zjevení Vatikánem dosud neuznaných. Romantické vysoké vodopády řeky KRAVICE, které při vyšším stavu vody připomínají zmenšené Plitvice. Příjezd do letoviska NEUM.

5. den zájezdu:
Pobyt u moře.

6. den zájezdu:
Poloostrov PELJEŠAC, městečko OREBIČ, fakultativně plavba lodí na ostrov KORČULA, opevněné středověké město, katedrála, tržiště. Zastávka ve městě STON, saliny a hradby z doby dubrovnické republiky.

7. den zájezdu:
Celodenní OMIŠ, malebné městečko ve skalách se strážním hradem. Možnost fakult. výletu lodí po řece Cetinje. Výstup za dramatickými výhledy z pevnosti Stari Grad – Fortica, koupání na místní pláži. Průjezd Makarskou riviérou s krásnými výhledy.

8. den zájezdu:
Pobyt u moře.

9. den zájezdu:
DUBROVNÍK (UNESCO), kouzelné město na úpatí strmého skalního masivu, ze tří stran omývané mořem, obklopené mohutnými hradbami. Staré město je doslova architektonickým muzeem. Fakultativně výlet lodí na ostrov LOKRUM, botanická zahrada, možnost koupání. Večer odjezd do ČR.

10. den zájezdu:
Příjezd do ČR v poledních hodinách.

Poznámka: program 7. a 9. dne může být vyměněn.

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. autobusem,
  • 7x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (5x v letovisku Neum, 2x v Sarajevu),
  • 5x polopenzi v Neumu,
  • 2x snídani v Sarajevu,
  • průvodce CK

Cena nezahrnuje

  • vstupné,
  • fakultativní služby
  • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 2 800 Kč
  • komplexní pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč

Orientační ceny vstupného

Hrad Jajce + katakomby 2 BAM.
Hrad Travnik 2,5 BAM

Sarajevo: Vijecnica (radnice) – 5 BAM
Vrelo Bosne – 2 BAM
Gazi Husrev-begova mešita - 2 BAM
Tramvaj - 1,8 BAM / 1 cesta

Mostar: minaret + mešita – 12 BAM
turecký dům – 4 BAM
Kravice – vodopád – 10 BAM

Dubrovník - hradby - 150 HRK
Klášterní umělecké sbírky – 35 HRK
Katedrální poklad – 20 HRK
Kněževdvor – 35 HRK
Námořní muzeum s akváriem –60 HRK
1 denní Dubrovnická karta ((6 muzeí, 2 galerie, městské hradby, 24 hodinové jízdné MHD) - 170 HRK
Ostrov Lokrum (zpáteční jízdenka) – 120 HRK
lanovka na Srđ (zpáteční jízdenka) – výhledy na Dubrovník – 130 HRK
Korčula: loď na ostrov - 30 HRK
Katedrální sbírka - 20 HRK
Věž katedrály - 20 HRK
Katedrála - 10 HRK
Muzeum - 20 HRK
Kuča Marko Polo – 20 HRK
Ston – hradby – 40 HRK
Omiš – plavba po řece Cetinje – 80 HRK

Kapesné

Dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme na vstupy cca 45 BAM + cca 700 HRK, tj. celkem cca 115 €.

Výměna BAM bude možná pouze ráno v Jajce, pak až v Sarajevu ve směnárně.
Doporučujeme vyměnit chorvatskou měnu již v ČR. Na místě nelze platit ani v Kč ani v EUR.

Nástupní místa

21.08. - 30.08. Odjezd J*
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Zajímavosti

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-08-21
Do: 2020-08-30
Počet nocí: 9
Cena od: 12 183 Kč
Od: 2020-08-21
Do: 2020-08-30
Počet nocí: 9
Cena od: Na dotaz

Nezávazně poptat zájezd