Afrika
- Egypt
- Maroko
Amerika
- Argentina
- Arizona
- Bolívie
- Brazílie
- Chile
- Colorado
- Kanada
- Karibik
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Panenské ostrovy
- Peru
- Portoriko
- Spojené státy americké
- Utah
Asie
- Arménie
- Čína
- Gruzie
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Japonsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Bali
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Bosna a Hercegovina
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
Další oblasti
-- Dalmácie
-- Istrie
- Dánsko
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
- Lotyšsko
- Maďarsko
- Malta
- Německo
Další oblasti
-- Bavorsko
-- Vogtland
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

BRATISLAVA – VÍDEŇ – BUDAPEŠŤ

PLAVBA LODÍ PO DUNAJI DO VÍDNĚ

Ubytování: hotel***
Oblíbené
Cena od:
5 463 Kč
Poptat
Trvale oblíbený zájezd nás zve k návratu do dob, kdy tato města ležela v jedné zemi. Není bez zajímavosti shlédnout dnešní život metropolí, tak úzce spjatých s naší historií. Prohlédneme si metropole na Dunaji - Bratislavu, Budapešť i Vídeň a odpočineme si v termálních lázních Velký Meder.

Bratislava – Budapešť – Velký Meder – Vídeň

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd v časných ranních hodinách z republiky na Slovensko, do bývalého Prešpurku, dnešní BRATISLAVY. Prohlídka nejvýznamnějších památek města, které se většinou nachází v historickém jádru Starého města, Michalská brána – jediná z původních středověkých opevnění, symbol města Bratislavský hrad, tyčící se na plošině 85 m nad Dunajem, Grasalkovičův palác – sídlo slovenského prezidenta, katedrála sv. Martina – korunovační kostel uherských králů, Františkánský kostel ze 13. stol., kouzelné uličky Starého města aj. Ubyt. v Bratislavě.

2. den zájezdu
Celodenní výlet do BUDAPEŠTI, jež byla stavěna jako hlavní město Uherska. Okružní jízda městem, pěší prohlídka významných památek: BUDA, hradní čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův chrám, kde je uložena původní uherská koruna, Královský habsburský palác). PEŠŤ, impozantní budova Parlamentu, tržnice a Váci utca, nákupy, variantně návštěva termálních lázní. Večer návrat na ubytování.

3. den zájezdu
Odpočinkový a relaxační den v termálním koupališti VELKÝ MEDER. Moderní areál se řadí k jednomu z nejhezčích na Slovensku, nachází se v prostředí lesoparku a zdejší vody přispívají k celkové regeneraci organismu (celodenní vstupné do termálů cca 10 €). Návrat na ubytování.

4. den zájezdu
Do hlavního města mocnářství VÍDNĚ připlujeme lodí po Dunaji. Vídeň, to je především baroko a klasicismus, ale i světoznámý porcelán, luxusní Ples v opeře, společenský život. Málokde na světě jsou památky soustředěny na tak malé ploše kolem centra jako právě ve Vídni. Prohlídka historického centra – monumentální Dóm sv. Štěpána, Figarohaus – zde bydlel a složil Figarovu svatbu W. A. Mozart, Hofburg – bývalá císařská rezidence, jedinečná palácová stavba, jejíž vznik se datuje do 13. století – „město ve městě“, najdeme zde stopy po císařovně Marii Terezii, císaři Leopoldovi a dalších panovnících spojených s naší historií, procházka po Augustinerstrasse se souborem náměstí a paláců, navštívíme okolí radnice – Nová radnice, budova Parlamentu aj. Ve večerních hodinách odjezd do republiky.

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • lodní lístek Bratislava – Vídeň
  • 3x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 3x snídani
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. služby
  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 1400 Kč
  • 3x večeře 800 Kč
  • komplex pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč

Orientační ceny vstupného

Velký Meder - celodenní 11 € (senioři nad 62 roků, 9,50 €), 3hodinová 9,5 €, (senioři nad 62 roků, 8,5 €)

Bratislava - Michalská brána 4,50 €/ senioři 2,50 €
Bratislava - Katedrála Sv. Martina 2,5 €
Bratislavský hrad 8 €/senioři 4 €
Budapešť – Rybářská bašta 700 HUF
Budapešť – Matyášův chrám 1200 HUF
Budapešť – Bazilika sv. Štěpána 350 HUF
Bratislava – vláček městem 8 €

Vídeň - Hofburg 13,9 €
Vídeň - sv. Štěpán (věž) 4,5€
Vídeň - Parlament 5€
Vídeň - metro 1,8€
Vídeň - Schatzkammer 12€

Kapesné

Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 60 € a cca 2500 HUF (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů). Výměna peněz možná na hranicích v bankách či ve vybraných směnárnách v ČR.

Nástupní místa

19.04. – 22.04. odjezd B, F
22.08. – 25.08. odjezd B, F
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Zajímavosti

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2019-04-19
Do: 2019-04-22
Počet nocí: 3
Cena od: 5 463 Kč
Od: 2019-08-22
Do: 2019-08-25
Počet nocí: 3
Cena od: 5 463 Kč
Od: 2019-04-19
Do: 2019-04-22
Počet nocí: 3
Cena od: Na dotaz
Od: 2019-08-22
Do: 2019-08-25
Počet nocí: 3
Cena od: Na dotaz

Nezávazně poptat zájezd