Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

ČERNÁ HORA

POBYT U MOŘE S VÝLETY

Ubytování: hotel***
Cena od:
14 391 Kč
Poptat
Přírodní krásy a památky UNESCO, typický „folklór“, rozmanitost kultur, neopakovatelná atmosféra balkánských zemí, pustá skalnatá návrší i prosluněné jadranské pobřeží. Setkáme se s odlišnou kulturou a necháme se unášet časem, který zde plyne poněkud jinak. Sarajevo - Mostar - Budva - Starý Bar ...

Program zájezdu

1. den zájezdu
Dopoledne odjezd z ČR, přejezd přes Slovensko a Maďarsko do BOSNY A HERCEGOVINY.

2. den zájezdu
Ráno příjezd do SARAJEVA, slavné město, turecká orientální čtvrť Baščaršija, mešita, Alej ostřelovačů, místo atentátu na arcivévodu Ferdinanda, odpoledne kaňonem řeky NERETVY do města MOSTAR, starobylá bosenská perla, prohlídka muslimské čtvrti s mešitami, jedinečná atmosféra obchůdků, kavárniček a hospůdek, slavný starý most z r. 1566. Ubytování a večeře.

3. den zájezdu 
Po snídani přejezd do Černé Hory, ubytování, odpolední koupání.

4. den:
Pobyt u moře
, pozdě odpoledne společná procházka a prohlídka nedaleké BUDVY.

5. den zájezdu 
STARÝ BAR
, přídech orientu ve městě duchů. SKADARSKÉ JEZERO, nejkrásnější balkánské jezero na černohorsko-albánském pomezí, možnost koupání, fakult. projížďka po jezeře motorovou lodí, úžasná vegetace, fish-piknik v rybí restauraci na skále. Krátká zastávka u poloostrova SV. STEFAN, večer návrat na ubytování.

6. den zájezdu 
Kotorskými serpentinami s množstvím panoramatických vyhlídek na celou BOKU KOTORSKOU do pohádkového horského údolí s malebnou vesnicí NJEGUŠI, sušárna vyhlášeného njegušského pršutu (šunky), pro zájemce za příplatek ochutnávka vynikajícího pršutu a sýra. Dále pokračujeme pohořím NP LOVČEN na vrchol, do mauzolea vladyky Njegoše, odkud máte celou Černou Horu jako na dlani. Poté do slavné CETINJE, města, které bylo po staletí pro svoji nedostupnost hlavním městem Černé Hory (Cetinski monastýr, Biliarda, zámek, muzeum), večer návrat na ubytování.

7. den zájezdu 
Celodenní výlet do orientálně laděné ULCINJI, cestou zpět odpolední koupání na Veliké pláži.

8. den zájezdu 
Výlet do malebného mořského zálivu BOKA KOTORSKÁ, zastávka v centru této oblasti, ve starobylém městě KOTOR (UNESCO), hradby, katedrála sv. Trifuna, odpoledne fakultativně plavba lodí po Boce Kotorské kolem slavného města námořníků PERASTU, návštěva poutního kostela – muzea na ostrůvku GOSPA OD ŠKRPJELA, plavba kolem ostrůvku MAMULA s unikátní mořskou pevností, návštěva mořské jeskyně PLAVA ŠPILJA, koupání a relaxace na přírodní pláži ŽANJICE s fish-piknikem, večer návrat na ubytování.

9. den zájezdu 
Pobyt u moře
nebo celodenní fakult. výlet do albánského městečka ŠKODRA s opevněným hradem Rozafat, mešitou Abu Bakr a katedrálou sv. Štěpána.

10. den zájezdu 
Odjezd trajektem přes Boku Kotorskou a busem do DUBROVNÍKU, historické centrum, fakult. výlet lodí na ostrov LOKRUM, slané jezero, botanická zahrada, možnost koupání. Podvečerní atmosféra města, posezení v romantických kavárničkách, noční přejezd.

11. den zájezdu
Návrat v poledních hodinách do ČR.

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem, 
  • 1x tranzitní ubytování v penzionu u Mostaru s polopenzí, 
  • 7x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a polopenzí v okolí Budvanské riviéry, 
  • pobytovou taxu, 
  • průvodce CK

Cena nezahrnuje

  • vstupné, lodní a fakult. výlety, fish pikniky, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj v hotelu 4200 Kč (povinné při nedoobsazení), 
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč

Orientační ceny vstupného

ČERNÁ HORA a ALBÁNIE
Národní parky - vstup: NP Lovćen 2 EUR
NP Skadarské jezero 4 EUR
Budva (citadela - hradby) 3 EUR
Cetinje - vstup do města 1 EUR
Cetinje - dvorac (zámek) 5 EUR (studenti poloviční)
Lovćen - mauzoleum Njegoše 5 EUR
Stari Bar - prohlídka 2 EUR
Skadarské jezero:
- (lodní výlet + oběd (skadarská ryba, salát, víno)) 14 EUR
Kotor - vstup do města 1 EUR
Kotor - vstup na hradby 8 EUR
Boka Kotorska - lodní výlet s fish-piknikem 26 EUR
Plavba loďkou do mořské „Modré jeskyně-Plava Špilja“ 4 EUR
Kostel-muzeum na ostrůvku Gospa od Škrpjela 1 EUR
Albánie - Škodra 20 EUR

CHORVATSKO
Dubrovník:
vstup na hradby starého města 150 KN
lodní výlet na ostrov Lokrum 120 KN (pro skupinu min. 20 osob) / 150 KN (pro jednotlivce)
univerzální vstupenka - vstup na hradby a do všech muzeí 200 KN

Upozorňujeme, že z důvodu zákazu provádění výkladu zahraničními průvodci ze strany místní finanční policie je výklad před příjezdem do Kotoru a Dubrovníku prováděn v autobusu.

Kapesné

Do Černé Hory doporučujeme min. 150 – 200 i více EUR na osobu. Na návštěvu Dubrovníku v Chorvatsku by Vám mělo stačit 300 KN na osobu (na vstupy). Toto je pouze doporučené kapesné, vše samozřejmě záleží na Vás. Pro Vaši představu Vám zde uvádíme příklady cen v obchodech a restauracích v Černé Hoře. Ceny se liší dle velikosti střediska a sezóny.

Nástupní místa

09.07. - 19.07. odjezd J* + Jihlava, Bratislava
13.08. - 23.08. odjezd J* + Jihlava, Bratislava
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-07-09
Do: 2020-07-19
Počet nocí: 10
Cena od: 14 391 Kč
Od: 2020-08-13
Do: 2020-08-23
Počet nocí: 10
Cena od: 14 871 Kč

Nezávazně poptat zájezd