Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

ČESKO – SASKÉ ŠVÝCARSKO

DRÁŽĎANY A MORITZBURG

Ubytování: hotel***
Oblíbené
Cena od:
6 519 Kč
Poptat
Atraktivní zájezd za poznáním romantické krajiny Česko-saského Švýcarska. Čekají nás nádherné pěší i autobusové výlety k zajímavým skalním vyhlídkám a památkám, k Pravčické bráně, k divokým soutěskám Kamenice, plavba po Labi do saského Bad Schandau, návštěva Drážďan i romantického zámku ...

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Ráno odjedeme do oblasti Labských pískovců. Před příjezdem na hotel u Zámeckého rybníka v Děčíně, navštívíme komplex dvou zámeckých celků v BENEŠOVĚ NAD PLOUČNICÍ – fenomén “saské renesance”. V termínu 28.6. místo Benešova nad Ploučnicí navštívíme SLOUP V ČECHÁCH hrad, který přechází ve skálu. Na 35 m vysoké pískovcové skále leží památkově chráněný objekt skalní hrad Sloup.

2. den zájezdu:
Atraktivní okruh nejznámějšími partiemi Českého Švýcarska. HŘENSKO – Tři prameny – PRAVČICKÁ BRÁNA – nejkrásnější přírodní útvar a symbol celé oblasti, zámeček Sokolí hnízdo – skalní útvary nad Gabrielinou stezkou – Mezní louka – DIVOKÁ SOUTĚSKA TICHÁ SOUTĚSKA (Edmundova), romantická plavba lodičkou po říčce Kamenici.

3. den zájezdu:
Saské Švýcarsko. Navštívíme pevnost KÖNIGSTEIN, z jejichž hradeb jsou nádherné výhledy na Labské pískovce a symbol této oblasti BASTEI, skalní most z pískovce, dlouhý 76 m, jenž spojuje Bastei a skalní hrad Neurathen.

4. den zájezdu:
Plavba po Labi výletní lodí po trase Děčín – Hřensko – Bad Schandau. Cestou se nám budou nabízet krásy NP České Švýcarsko. Poplujeme kaňonem řeky Labe, budeme se kochat okolními pískovcovými skalami. Uvidíme vyhlídku Růžový hřeben, Belvedér a další. Kolem 11:00 hod. připlujeme do lázeňského městečka BAD SCHANDAU, v samém centru Saského Švýcarska. Procházka po Labské promenádě, centrum městečka s Dómem, Sendigova kašna, čtvrť Postelwitz s hrázděnými domy, výjezd elektrickým výtahem nad město, krásné vyhlídky. Odpoledne odpočinek a koupání v místních lázních Toskana Terme nebo variantně pro ty kdo nechtějí do lázní např: návštěva Botanické zahrady. V podvečerních hodinách návrat na hotel.

5. den zájezdu:
Ráno se vydáme do NOVÉHO BORU, prohlídka sklářské hutě, ruční výroba skla. Romantika NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, Jetřichovické stěny, středně náročná turistika a procházky v jednom z nejkrásnějších území střední Evropy – labyrint pískovcových skalních měst, kaňonovitá údolí, Mariina skála, Vilemínina stěna, Na Tokáni a další. K večeru prohlídka historické části města DĚČÍN.

6. den zájezdu:
Celodenní výlet do Drážďan. Cestou navštívíme zámek MORITZBURG, nám tak známý z pohádky Tři oříšky pro Popelku, vystavěný Augustem Silným, králem polským a kurfiřtem saským. Následují DRÁŽĎANY “Labská Florencie”, prohlídka významných památek města, Brühlská terasa na nábřeží Labe s výhledy, kostel Frauenkirche, renesanční zámek, budova Semperovy opery, galerie Zwinger aj.

7. den zájezdu:
Po snídani dokončení prohlídky DĚČÍNA. Cestou domů zastávka u PANSKÉ SKÁLY, čedičové varhany, známé z pohádky o Pyšné princezně.

Poznámka: V případě nízké hladiny vody v Labi bude plavba v Bad Schandau řešena autobusem.

Cena zahrnuje

 • dopravu klim. autobusem,
 • 6x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu),
 • pojištění léčebných výloh při výletech do Německa,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • fakult. služby,
 • lodní výlety,
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1700 Kč,
 • pojištění storna zájezdu 105 Kč

Orientační ceny vstupného

Zámek Benešov na Ploučnicí 120 Kč
Hrad Sloup v Čechách 70 Kč
Pravčická brána 75 Kč
Zámek Moritzburg 8 €
Zwinger 10 €
Lázně Toskana Terme – 3 hodiny 12 €/3 hodiny skupinová, děti 6€
Pevnost Königstein 10 €
Sklářská huť Nový Bor 20 Kč
Edmundova soutěska 80 Kč
Divoká soutěska 60 Kč

Loď Děčín – Bad Schandau 200 Kč

Bad Schandau
tramvaj 3 €/cesta
Botanická zahrada 2,50 €
Výtah 1,80 €

Kapesné

Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 700 Kč a cca 50 € (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů).

Nástupní místa

28.06. - 04.07. odjezd A, B, L
09.08. - 15.08. odjezd A, B, L
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Zajímavosti

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-06-28
Do: 2020-07-04
Počet nocí: 6
Cena od: 6 519 Kč
Od: 2020-08-09
Do: 2020-08-15
Počet nocí: 6
Cena od: 6 519 Kč

Nezávazně poptat zájezd