Afrika
- Egypt
- Maroko
Amerika
- Argentina
- Arizona
- Brazílie
- Colorado
- Kanada
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Panenské ostrovy
- Peru
- Portoriko
- Spojené státy americké
- Utah
Asie
- Arménie
- Čína
- Gruzie
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kyrgyzstán
- Malajsie
- Maledivy
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Bali
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Bosna a Hercegovina
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
- Lotyšsko
- Maďarsko
- Německo
Další oblasti
-- Bavorsko
-- Vogtland
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

ČESKO – SASKÉ ŠVÝCARSKO

DRÁŽĎANY A MORITZBURG

Ubytování: hotel***
Oblíbené
Cena od:
6 650 Kč
Poptat
Atraktivní zájezd za poznáním romantické krajiny Česko-saského Švýcarska. Čekají nás nádherné pěší i autobusové výlety k zajímavým skalním vyhlídkám a památkám, k Pravčické bráně, k divokým soutěskám Kamenice, plavba po Labi do saského Bad Schandau, návštěva Drážďan i romantického zámku Moritzburg.
Benešov nad Ploučnicí - Hřensko - Pravčická brána - Divoká a Tichá soutěska - pevnost Königstein - Bastei - Bad Schandau - Jetřichovické stěny - Děčín - Drážďany - zámek Moritzburg - Nový Bor - Panská skála

Program zájezdu

1. den zájezdu
Ráno odjedeme do oblasti Labských pískovců. Před příjezdem na hotel v Děčíně, navštívíme komplex dvou zámeckých celků v BENEŠOVĚ NAD PLOUČNICÍ – fenomén “saské renesance”. V termínu  18.8. místo Benešova nad Ploučnicí navštívíme SLOUP V ČECHÁCH, hrad, který přechází ve skálu. Na 35 m vysoké pískovcové skále leží památkově chráněný objekt Skalní hrad Sloup.

2. den zájezdu

Atraktivní okruh nejznámějšími partiemi Českého Švýcarska. HŘENSKO – Tři prameny – PRAVČICKÁ BRÁNA – nejkrásnější přírodní útvar a symbol celé oblasti, zámeček Sokolí hnízdo – skalní útvary nad Gabrielinou stezkou – Mezní louka – DIVOKÁ SOUTĚSKATICHÁ SOUTĚSKA (Edmundova), romantická plavba lodičkou po říčce Kamenici.

3. den zájezdu
Saské Švýcarsko. Navštívíme pevnost KÖNIGSTEIN, z jejichž hradeb jsou nádherné výhledy na Labské pískovce a symbol této oblasti BASTEI, skalní most z pískovce, dlouhý 76 m, jenž spojuje Bastei a skalní hrad Neurathen.

4. den zájezdu
Plavba po Labi výletní lodí po trase Děčín – Hřensko – Bad Schandau. Cestou se nám budou nabízet krásy NP České Švýcarsko. Poplujeme kaňonem řeky Labe, budeme se kochat okolními pískovcovými skalami. Uvidíme vyhlídku Růžový hřeben, Belvedér a další. Kolem 11:00 hod. připlujeme do lázeňského městečka BAD SCHANDAU, v samém centru Saského Švýcarska. Procházka po Labské promenádě, centrum městečka s Dómem, Sendigova kašna, čtvrť Postelwitz s hrázděnými domy, výjezd elektrickým výtahem nad město, krásné vyhlídky. Odpoledne odpočinek a koupání v místních lázních Toskana Terme nebo variantně pro ty kdo nechtějí do lázní např: návštěva Botanické zahrady. V podvečerních hodinách návrat na hotel. (V termínu 30.6. – 6.7. bude z důvodu podmínek plavební společnosti program ze 3.7. absolvován 4.7. a program z 4.7. bude absolvován 3.7.)

5. den zájezdu
Krásy NP České Švýcarsko. JETŘICHOVICKÉ STĚNY, středně náročná turistika a procházky v jednom z nejkrásnějších území střední Evropy – labyrint pískovcových skalních měst, kaňonovitá údolí, Mariina skála, Vilemínina stěna, Na Tokáni a další. K večeru prohlídka historické části města DĚČÍN.

6. den zájezdu
Celodenní výlet do Drážďan. Navštívíme zámek MORITZBURG, nám tak známý z pohádky Tři oříšky pro Popelku, vystavěný Augustem Silným, králem polským a kurfiřtem saským. Následují DRÁŽĎANY “Labská Florencie”, prohlídka významných památek města, Brühlská terasa na nábřeží Labe s výhledy, kostel Frauenkirche, renesanční zámek, budova Semperovy opery, galerie Zwinger aj.

7. den zájezdu

Po snídani se vydáme přes NOVÝ BOR domů, prohlídka sklářské hutě, ruční výroba skla. Cestou zastávka u PANSKÉ SKÁLY, čedičové varhany, známé z pohádky o Pyšné princezně.

Poznámka: V případě nedostatku vody v Labi bude plavba v Bad Schandau řešena autobusem.

Cena zahrnuje

 • dopravu klim. busem
 • 6x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu)
 • pojištění léčebných výloh při výletech do Německa
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • fakult. služby
 • lodní výlety
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1500 Kč
 • pojištění storna zájezdu 105 Kč

Orientační ceny vstupného

Zámek Benešov na Ploučnicí 140,-/100,- senioři
Pravčická brána 75,-/25,- senioři
Zámek Moritzburg 6,50 €
Zwinger 10 €/7,50€ senioři
Lázně Toskana Terme – 4 hodiny 20 €/3 hodiny skupinová 12€/os, děti 6€
Pevnost Königstein 9€/os - skupinová
Sklářská huť Nový Bor 50,-/40,- senioři
Edmundova soutěska 80,-/40,- senioři
Divoká soutěska 60,-/30,- senioři

Loď Děčín – Bad Schandau 200,-
Bad Schandau
tramvaj 3 €/cesta
Botanická zahrada 2,50 €
Výtah 1,80 €/1,40€ skupina

Kapesné

Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 600 Kč a cca 70 € (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů).

Nástupní místa

30.06. - 06.07. odjezd A, B, L
18.08. - 24.08. odjezd A, B, L
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Zajímavosti

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2019-06-30
Do: 2019-07-06
Počet nocí: 6
Cena od: 6 650 Kč
Od: 2019-08-18
Do: 2019-08-24
Počet nocí: 6
Cena od: Na dotaz

Nezávazně poptat zájezd