Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

CHODSKO A ČESKÝ LES

ZAPOMENUTÝ SOUSED ŠUMAVY

Ubytování: Hotel ***
Cena od:
6 999 Kč
Poptat
Vypravte se s námi do Chodska, které bylo díky své poloze na hranicích vždy zcela výjimečné. Chodové byli odměňováni panovníky za ochranu hranic a nepodléhali žádné vrchnosti, jen králi. Chodsko má doposud velmi bohaté lidové tradice, dodnes se zde mluví ...

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Ráno odjezd k prohlídce historického centra KLATOV, jedno z nejkrásnějších měst v česko-bavorském pohraničí, lékárna U Bílého jednorožce, katakomby pod Jezuitským kostelem, Černá věž. Odjezd na ubytování do hotelu, večeře.

2. den zájezdu:
Za poznáním přírodních zajímavostí Českého lesa. Čeká nás jedna z nejkrásnějších a nezapomenutelných turistických tras po hřebenu HALTRAVY, tzv. Baarova cesta přes Vranovské sedlo, Škarmanku – nejvyšší vrchol Haltravského hřebene a Haltravu do Capartic. Trasa je lemovaná skalními útvary, zachovalými lesy, zaniklými vesnicemi a krásnými výhledy.

3. den zájezdu:
Návštěva historického městečka s půvabným renesančním zámkem a hradem HORŠOVSKÝ TÝN. Prohlídka městského jádra (památková rezervace) a zámku, který je významnou architektonickou dominantou města a řadí se mezi nejnavštěvovanější památky západních Čech. Zámek obklopuje rozsáhlý park s drobnými stavbami: gloriet, loretánská kaple a letohrádek. Odpoledne původně privilegovaná obec KLENČÍ POD ČERCHOVEM, prohlídka, komorové domy na návsi a další starobylé domy tvořící památkovou zónu lidové architektury, chodská keramika, muzeum J. Šimona Baara, kde spisovatel žil, zastavení u kostela sv. Martina, v jehož hrobce je pochován Lomikar. Na závěr dne malá osada VÝHLEDY, pomník J.Š. Baara, výhledy na Chodsko.

4. den zájezdu:
Turistický výlet na nejvyšší vrchol Českého lesa ČERCHOV (1042 m) se zpřístupněnou rozhlednou Kurzovou věží. Čerchov je pravým vládcem příhraničních chodských hvozdů. Dlouhou dobu byl nepřístupný, až po roce 1989 je vrchol s nádhernými výhledy na Český i Slavkovský les a Šumavu opět přístupný a je vyhledávaným turistickým cílem. Odpoledne CHODOV, rezervace starých roubených domů. V TRHANOVĚ zastavíme u bývalého Lamingenova zámku. Zbytek dne strávíme u známého Babylonského rybníku s travnatou pláží, odpočinek a relax, variantně bohaté možnosti lehké turistiky v okolí.

5. den zájezdu:
Nejznámější chodská obec ÚJEZD u Domažlic, rodiště Jana Sladkého Koziny, Kozinův statek s pamětní síní, expozice připomínající chodské rebelie, statky upomínající na aktéry chodského povstání, roubené chalupy, špýchary, kostel sv. Václava z roku 1891 a na nedalekém vrchu HRÁDEK pomník J. S. Koziny. DOMAŽLICE – Arciděkanský kostel, šikmá věž (56 m) která se zachovala z původního středověkého Chodského hradu, krásná vyhlídka na město a okolí, Dolejší brána zbytky původního opevnění, památková rezervace – náměstí a vnitřní město, Muzeum Chodska s expozicemi přibližujícími historii regionu a svérázný chodský folklor. Ve městě pobývali významní literáti jako Božena Němcová, Karel Jaromír Erben, Alois Jirásek, Jaroslav Vrchlický, který zde i zemřel. Na tyto i další osobnosti upomínají pamětní desky a pomníky.

6. den zájezdu:
Návštěva příhraničních městeček na bavorské straně Českého lesa. FURTH IM WALD, hezké historické centrum, barokní radnice, brána Burgtor, kostel Nanebevzetí Panny Marie, věž Stadtturm a lázeňské městečko WALDMÜNCHEN, založeno r. 920 benediktskými mnichy. O městě psal J. Š. Baar, když popisoval pobyt B. Němcové na Domažlicku. Prohlídka, kostel sv. Štěpána, 35 m vysoká hodinová věž, radnice, Muzeum pohraničí aj. možnost návštěvy známého aquaparku.

7. den zájezdu:
Odjezd domů, cestou prohlídka gotického hradu ŠVIHOV, největší a nejzachovalejší vodní hrad v Čechách s unikátním systémem vodních příkopů.

U turistických tras je vždy možné volit mezi lehčí a těžší variantou.

Cena zahrnuje

  • dopravu klim. busem,  
  • 6x ubytování v hotelu *** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,  
  • 6x polopenzi,  
  • pojištění léčebných výloh do Německa,  
  • průvodce CK

Cena nezahrnuje

  • vstupné, rekreační poplatek, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • pojištění storna zájezdu 105 Kč
  • jednolůžkový pokoj není možný

Orientační ceny vstupného

Klatovy
Barokní lékárna U Bílého jednorožce 80 Kč
Klatovské katakomby 90 Kč
Katakomby + Arciděkanský kostel 120 Kč
Černá věž 40 Kč

Státní hrad a zámek Horšovský Týn 260 Kč
Muzeum J. Š. Baara v Klenčí 35 Kč
Čerchov - Kurzova věž 25 Kč
Újezd u Domažlic - Pamětní síň Jana Sladkého Koziny 25 Kč

Domažlice
Šikmá věž 40 Kč
Muzeum Chodska 50 Kč

Waldmünchen
Muzeum pohraničí 50 Kč
Aquapark Aquafit 7 €

Hrad Švihov 120 Kč

Ubytování

Hotel *** v krásném prostředí na hranici CHKO Český les, obklopený hlubokými lesy s úchvatnými výhledy do okolí, v samém centru historického Horního Chodska, v nadmořské výšce 600m. Hotel disponuje wellness centrem s infrasaunou, soláriem, vířivkou a fitness, možnost zapůjčení horských kol.

Nástupní místa

12.07. – 18.07. Odjezd A, B

Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-07-12
Do: 2020-07-18
Počet nocí: 6
Cena od: 6 999 Kč

Nezávazně poptat zájezd