Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

CHORVATSKO – JIŽNÍ DALMÁCIE A OSTROVY

KORČULA, HVAR, VÝLET NA OSTROV MLJET

Ubytování: hotel***
Oblíbené
Cena od:
14 295 Kč
Poptat
Přímořská část jižní Dalmácie tvoří neopakovatelnou směs přírodní krásy a významných historických památek. Zájezd nabízí jedinečné spojení přírody, tisícileté kulturní tradice a historie. Navštívíme starobylou Korčulu, idylický Mljet, chorvatskou Madeiru ostrov Hvar, hornatý poloostrov Pelješac i nádherné město Dubrovník s ...

Program zájezdu

1. den zájezdu
V odpoledních hodinách odjezd z republiky (cca 18:00 hod. překročení hranic ČR). 

2. den zájezdu
Dopoledne navštívíme bosenskou perlu, starobylý MOSTAR, město vzniklo kolem pevnosti s mostem a sloužilo jako opěrný bod tureckého vojska na hranicích s Dubrovníkem a jako obchodní křižovatka mezi Osmanskou říší a západem. Prohlídka historického centra, muslimská část s mešitami, starý most (Hairudinov most) aj. Odjezd na ubytování k Jaderskému moři, odpočinek, večeře.

3. den zájezdu
Celodenní výlet do města DUBROVNÍK, Staré město, dlážděné ulice a barokní budovy, úchvatný pohled z městských hradeb, pozoruhodná historie, promenáda Placa, paláce a katedrály, to vše dělá z města jednu z nejatraktivnějších destinací na světě. Prohlídka města s průvodcem, individuální volno, koupání, možnost fakultativního výletu na nedaleký ostrov Lokrum.

4. den zájezdu
OSTROV MLJET
. Fakultativní výlet lodí na jeden z nejpřitažlivějších jadranských ostrovů, jehož západní část byla vyhlášena národním parkem. MALO JEZERO a VELIKO JEZERO, ostrovní benediktinský klášter, koupání, městečko POMENA, individuální volno. V podvečerních hodinách návrat na hotel.

5. den zájezdu
Pobyt u moře, individuální volno.

6. den zájezdu
Návštěva městečka STON, městské hradby ze 14.stol. s délkou 5,5 km, nejdelší obranný systém v Evropě. Jízda POLOOSTROVEM PELJEŠAC, oblíbené letovisko OREBIČ, ležící na tzv. Kapitánské riviéře, krásné pláže u písčitých zátok ohraničených háji tamaryšků. Pro zájemce pěší vycházka k Františkánskému klášteru z 15. stol., který se tyčí na horském hřebeni 152 m n. m., pod horou Ilija, kde se nachází i starý kapitánský hřbitov. Panoramatické výhledy na Orebič, Korčulu a ostrov Mljet. Pokračujeme lodí (cca 15 min.) na OSTROV KORČULA k prohlídce typického středověkého města KORČULA, obranné hlásky, shluk červených domovních střech, Staré město na malém poloostrově a barokní předměstí pod starými hradbami, úzké uličky, Západní mořská brána, Velká guvernérská věž, jižní brána Veliki Revelin, Katedrální náměstí s katedrálou sv. Marka, věž rodného domu Marca Pola. Návrat na hotel.

7. den zájezdu
Pobyt u moře.

8. den zájezdu
Celodenní výlet na OSTROV HVAR, patřící k největším, nejslunnějším a nejkrásnějším jadranským ostrovům. Panoramatická jízda vnitrozemím, ostrov slunce a levandule. Navštívíme středověké městečko STARI GRAD, historické jádro, barokní kostel sv. Štěpána, zvonice, kostel sv. Jana, dominikánský klášter, vysoké kamenné domy, opevněný zámek Tvrdalj, sídlo známého chorvatského poety Petra Hektoroviće. HVAR, městské hradby a brány, gotické paláce, náměstí a katedrála sv. Štěpána, biskupská pokladnice aj.

9. den zájezdu
Pobyt u moře
, individuální volno. Kolem 16.00 hod. odjezd do ČR.

10. den zájezdu
Návrat do ČR v dopoledních hodinách (přejezd hranic v cca 05:00 hod.)

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem, 
 • lodní lístky na Korčulu a Hvar, 
 • 7x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, klim., sat TV, balkon, 
 • 7x polopenzi formou bufetu, 
 • pobytovou taxu, 
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. výlety, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj s balkonem, strana park 2900 Kč, 
 • na vyžádání 1lůžk. pokoj s balkonem, strana moře 3600 Kč, 
 • na vyžádání 2lůžk. pokoj s balkonem na mořskou stranu 700 Kč/os., 
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč

Orientační ceny vstupného

Mostar - jednotlivé vstupné do muzea či mešity cca 3,5 EUR
Orebič - Františkánský klášter 20 HRK
Lodní výlet Mljet 250 HRK
Mljet - vstup do národního parku Mljet 125 HRK
Korčula - katedrála 15 HRK
Korčula - věž katedrály 15 HRK
Korčula - církevní muzeum 25 HRK
Korčula - dům Marca Pola 20 HRK
Korčula - nové muzeum M. Pola - voskové figuríny 80 HRK
Ston - hradby 70 HRK (skupina 50 HRK)
Ston - ochutnávka vína 35 HRK
Hvar - Stari Grad - zámek Tvrdalj 15 HRK
Hvar - Městské muzeum 20 HRK
Hvar - Hvar - pevnost Španjola a hradby 40 HRK
Dubrovník - hradby 150 HRK
Dubrovník - Dominikánský klášter 30 HRK
Dubrovník - lanovka 150 HRK
Dubrovník - akvárium 60 HRK
Dubrovník - synagoga 50 HRK
Dubrovník - dubrovnická karta (muzea + hradby) 200 HRK
Dubrovník - muzejní karta 120 HRK
Dubrovník - knížecí palác 80 HRK
Dubrovník - lodní výlet na ostrov Lokrum 150 HRK (skupina 120 HRK)

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 800 HRK a 100 EUR 

Pro individuální potřebu: na území Bosny a Hercegoviny se platí bosenskou konvertibilní markou (označení BAM, označení KM) – možno směnit na místě za EUR

Ubytování

 • hotel Sunce*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, hotel v přímořském letovisku Neum na území Bosny a Hercegoviny, přímo na břehu moře, jen pár metrů od pláže. Klimatizované pokoje s balkonem, venkovní bazén.
  Poplatky v hotelu: lehátko 3 €/den, slunečník 3€/den

Nástupní místa

28.08. - 06.09. Odjezd B, E, L
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Zajímavosti

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-08-28
Do: 2020-09-06
Počet nocí: 9
Cena od: 14 295 Kč

Nezávazně poptat zájezd