Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

CHORVATSKO – OSTROV LASTOVO

MOŘE A PŘÍRODA S LEHKOU TURISTKOU

Ubytování: hotel***
Cena od:
12 087 Kč
Poptat
Zájezd do nedotčené přírody a ke krásnému pobřeží ostrova Lastovo,. který byl jedním ze zapovězených ostrovů pro turistický ruch. Čeká nás objevování nejjižnějšího chorvatského ostrova, letní teploty, pěší procházky ostrovem, který je pro svou nedotčenou přírodu chráněnou krajinnou oblastí, krásné ...

Program zájezdu

1. den zájezdu 
V odpoledních hodinách odjezd z ČR.

2. den zájezdu
Ráno příjezd do Splitu, přejezd trajektem na OSTROV LASTOVO, odjezd na ubytování do městečka PASADUR, kde se střetávají dvě zátoky – Velo Lago a Malo Lago.

3. den zájezdu
Polodenní procházka přírodou po ostrově PREŽBA v okolí hotelu. V zátoce Kremena a Sita uvidíme pozůstatky vojenské historie – přístav pro ponorky, vystoupáme na nejvyšší vrchol ostrova Prežba, 167 m vysoký JURJEV VRH. Vracet se budeme přes Pod pojica – lesem s nádherným porostem, který místy vytváří až tunely. Celá trasa je cca 8 km. Odpoledne individuální volno, koupání.

4. den zájezdu
Celodenní výlet do hlavního města LASTOVO. Z hotelu se vydáme pěšky přes zátoku KRUČICA – možnost krátkého koupání. Poté už budeme stoupat až na 204 m vysokou ILYRSKOU GOMILE s krásnými výhledy na velikou část ostrova. Pokračovat budeme kolem kostela sv. Lukáše z 11. stol., nejstaršího kostela na ostrově, až do města LASTOVO, cca 10 km. Po prohlídce města s úzkými uličkami a unikátními komíny zakončíme naší procházku degustací místních výrobků v místním vinařství (fakultativně). Návrat na hotel naším autobusem.

5. den zájezdu
Celodenní fakultativní lodní výlet kolem ostrovů LASTOVSKÉHO SOUOSTROVÍ. Z hladiny moře budeme obdivovat ostrůvky, ostrovy a zátoky se zastávkami, koupání. Poobědváme typickou rybu, místní produkty a víno, mj. se vylodíme na OSTROVĚ MLADINE, užijeme si koupání na PLÁŽI SAPLUN s písečným dnem, která je perlou ostrovů Lastova.

6. den zájezdu
Odpočinkový den, pobyt u moře, individuální volno.

7. den zájezdu
Dnešní den se budeme věnovat vojenské historii. Z hotelu půjdeme podél moře do přístavu UBLI a pokračujeme přes ZLE POLJE až na mys PONTA VEJO MORE. Cestou vojenské ubikace a na mysu Vejo more a vrchu Kamenice spousta vojenských bunkrů a tunelů. Ti z vás kdo nemají rádi vojenskou historii, mohou cestou obdivovat krásné výhledy na okolní zátoky. Trasa cca 15 km.

8. den zájezdu
Naším autobusem se přesuneme do zátoky SKRIVENA LUKA. Možnost koupání v asi nejkrásnější zátoce na ostrově. Procházka k majáku STRUGA z roku 1839 (maják jako takový není přístupný veřejnosti, ale je na krásném místě). Trasa cca 8 km.

9. den zájezdu
V brzkých ranních hodinách odjezd trajektem do Splitu a zpět do ČR.

10. den zájezdu
Příjezd do ČR v brzkých ranních hodinách.

Poznámka: Není podmínkou se zúčastnit všech turistických procházek po ostrově. Individuálně koupání, pobyt u moře.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • trajekt na ostrov Lastovo,
 • 7x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. klim. pokoje s příslušenstvím,
 • 7x polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu),
 • pobytovou taxu,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. výlety, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 3000 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • na vyžádání pokoj s balkonem nebo terasou 400 Kč/os,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč,
 • fakult. lodní výlet 5. den cca 40 – 45 €, platba na místě, nutné nahlásit předem v CK.

Ubytování

 • Hotel Solitudo*** ve středomořském stylu, přímo na břehu moře, pár metrů od pláže.

Nástupní místa

05.06. 14.06. Odjezd B, E, L

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-06-05
Do: 2020-06-14
Počet nocí: 9
Cena od: 12 087 Kč

Nezávazně poptat zájezd