Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

DÁNSKO – OSTROVNÍ KRÁLOVSTVÍ

KRÁSY JUTSKÉHO POLOOSTROVA

Ubytování: hotel
Oblíbené
Cena od:
16 695 Kč
Poptat
Zajímavý zájezd za poznáním Dánského království. Navštívíme Kodaň, uvidíme moderní skandinávský design, královské zámky, přejedeme nejdelší visutý most Evropy Velký Belt, seznámíme se s památkami Vikingů a prozkoumáme krásy Jutského poloostrova až na nejsevernější výběžek k mysu Grener do vesničky ...

Program zájezdu

1. den zájezdu 
Odlet z Prahy v podvečerních hod. do Kodaně, transfer na hotel, ubytování.

2. den zájezdu
Celodenní prohlídka města, královský palác Rosenborg s korunovačními klenoty, palác Amalienborg, oficiální sídlo královské rodiny, královská garda s kožešinovými čepicemi, nejznámější socha Dánska Malá mořská víla. Procházka historickým centrem, kostely, budova radnice, starý příst av Nyhavn s barevnými hospůdkami a atmosférou dávných časů. Návrat na hotel. Večer individuálně možná ochutnávka dánských pivních speciálů (možnost výběru z cca 60 čepovaných piv), noční život Kodaně.

3. den zájezdu
Ráno odjezd do ROSKILDE, města založeného v 10. stol. Vikingy, první hlavní město Dánska, Staré město, velkolepá katedrála (UNESCO), Muzeum vikinských člunů. Přejezd k monumentálnímu zámku FREDERIKSBORG s rozlehlými barokními zahradami. Pokračujeme do HELSINGØRU, prohlídka hradu Kronborg (UNESCO), kde se odehrává nejslavnější drama Williama Shakespeara – Hamlet. Večer fakult. výlet vlakem do jihošvédského MALMÖ, pojedeme přes unikátní technické dílo – Oresundský most, vedoucí z části přes vysuté mosty, z části jako podmořský tunel a z části po umělém ostrově.

4. den zájezdu
Po snídani opustíme oblast Sjællandu a přes VELKÝ BELT (STOREBÆLTSBROEN), nejdelší visutý most v Evropě (17 km), spojující ostrov Sjælland a Fyn pokračujeme do ODENSE, rodiště Hanse Christiana Andersena, navštívíme jeho rodný dům, muzeum (rukopisy, pracovna aj.) nebo největší Dánské železniční muzeum (originály parních lokomotiv, modely aj.), ve volnu možnost návštěvy středověkého jádra města. Oblast SEVERNÍHO JUTSKA, zátoky a ostrůvky LIMFJORDU, OSTROV MORS – krásné scenérie fjordu, písečné duny a kulturní krajina dánského venkova.

5. den zájezdu
Pokračujeme dále na sever, prohlídka AGGERSBORG, jedinečná kruhová pevnost z dob Vikingů. HIRTSHALS, návštěva velkolepého akvária Severního moře, poté nejsevernější výběžek Jutského poloostrova – MYS GRENER, úchvatné pohledy na soutok dvou moří, krásné písečné pláže, duny, válečné bunkry, majáky. Na závěr dne městečko SKAGEN, s typickými žlutými domky. Odjezd na ubytování.

6. den zájezdu
Město založené Vikingy AALBORG, dopoledne prohlídka Starého města, radnice, katedrála, variant. Historické muzeum, Kunstmuseum s velkolepou sbírkou dánského a evropského moderního umění. Přejedeme k největšímu vikingskému pohřebišti severu v LINDHOLM HØJE. Odtud do ÅRHUSU k návštěvě skanzenu Den Gamle By – typické kupecké dánské město. Na závěr nejstarší město Dánska, středověké RIBE, bludiště dlážděných ulic, hrázděné domy, radnice nebo nejmenší dánská hospůdka. Odjezd přes Německo zpět do ČR.

7. den zájezdu
Příjezd v ranních hodinách (přejezd hranic do ČR v cca 05:30 hod).

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu Praha – Kodaň vč. letištních tax, 
 • transfer na hotel, 
 • dopravu lux. klim. busem, 
 • 5x ubytování hotely – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
 • 5x snídani, 
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné, 
 • fakult. výlety, 
 • vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 3900 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč 

Orientační ceny vstupného

Rosenborg - exteriér zdarma, vstup - 110 DKK
Amalienborg - 90 DKK
Židovské muzeum - 60 DKK
Muzeum vikingských člunů: 130 DKK,
Katedrála Roskilde - 60 DKK
Frederiksborg zámek - 75 DKK
Kronborg - 140 DKK
Den Gamle By (skanzen) - 135 DKK
Hirsthals oceanárium - 165 DKK
Základní jízdenka na metro v Kodaňi - 25 DKK

Kapesné

Doporučujeme min. kapesné na vstupné ve výši cca 1000 DKK.

Nástupní místa

20.07. - 26.07. odjezd L2
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-07-20
Do: 2020-07-26
Počet nocí: 6
Cena od: 16 695 Kč

Nezávazně poptat zájezd