Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

FRANCIE – KRAJ BEAUJOLAIS

BURGUNDSKÉ VÍNO A KLÁŠTERY

Ubytování: hotel
Cena od:
22 071 Kč
Poptat
Zájezd za poznáním nejjižnější vinařské oblasti Burgundska, kraje Beaujolais. Program pro milovníky a ne jen pro ně, dobrého vína s putováním v kraji plném vinic, kde se od vinařů o pěstování, sklizni a zpracování vína dozvíme vše. Navštívíme významné památky ...

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odlet z Prahy s průvodcem do Ženevy, transfer z letiště, ubytování, dle časových možností prohlídka města s průvodcem místní dopravou, individuální volno.

2. den zájezdu
Dopoledne připojení se k autobusové skupině, v poledních hodinách příjezd do francouzského TOURNUS, starobylý klášter s impozantním kostelem sv. Filiberta, jehož počátky se datují až do 10. století, odjezd na ubytování v jižním Burgundsku v oblasti Beaujolais.

3. den zájezdu
Panoramatická projížďka malebným kopcovitým krajem BEAUJOLAIS, kde si přijdou na své jak milovníci vína, degustace místních vín s možností nákupu, tak ctitelé přírody s dalekými vyhlídkami – od kávy či skleničky vína je od staré římské cesty vidět za dobrého počasí i vzdálený Mont Blanc. Navštívíme i literárně světoznámé Zvonokosy a ve stylově zařízeném baru se u vína, místních sýrů a uzenin pokocháme vyobrazeními literárních hrdinů, jako byli páter Calaba a Eulálie Čubíčková. V dobré náladě se vrátíme na ubytování.

4. den zájezdu
Po předchozím dni naplněném vínem, přírodou a literaturou se také ponoříme do francouzské historie. Prohlídka CLUNY, clunyjská gotika, zbytky starobylého kláštera a kostela, kdysi největšího v křesťanském světě, místo rané náboženské reformace, zastávka v Taizé (proslulá náboženská komunita), románská kaple Chapaise, starobylé městečko BRANCION. Ani tento den nezůstane bez degustace – den bez vína je dnem ztraceným! Objevíme tajemství tvorby šampaňského (v Burgundsku nazývaného Bourgogne crémant) v místě, kde byla vyšlechtěna dnes už i u nás známá odrůda Chardonnay. Přejezd na ubytování na okraji slavného vinařského města Beaune. Ubytování a podvečerní procházka uličkami BEAUNE, první seznámení s městem.

5. den zájezdu
Vydáme se cestou na sever místy velké burgundské historie a oblastmi nejceněnějších burgundských vín – cote de Beaune a cote de Nuits, (UNESCO). DIJON, správní středisko Burgundska a kdysi i sídlo mocných burgundských vévodů, kteří zřídili řád Zlatého rouna (sovička – symbol Dijonu, kostel Notre Dame, exteriér paláce burgundských vévodů), zastavení u kláštera Cîteaux, kolébky cisterciáckého řádu, zřejmě nejdražší vinice světa Romanée Conti, zámek Clos de Vougeot, sídlo bratrstva testovacího poháru s případnou prohlídkou, Aloxe – Corton s vinicí založenou již Karlem Velikým, návrat na ubytování.

6. den zájezdu
AUTUN, římské vykopávky, katedrála z 12. stol., kolej, kde studoval mladý Napoleon a jeho bratři, VÉZELAY, slavná bazilika Máří Magdalény, klíčové místo pro druhou a třetí křížovou výpravu, místo odkud se dodnes vypravují poutníci do Santiago de Compostela, AUXERRE, hlavní město dolního Burgundska, katedrála, sídlo arcibiskupa, významné město pro Janu z Arku i císaře Napoleona, cisterciácký klášter Pontigny, kde pobýval v exilu i Tomáš Becket, CHABLIS, malebné městečko, slavná stejnojmenná burgundská bílá vína, možnost ochutnávky. Návrat na ubytování.

7. den zájezdu 
BEAUNE, starobylé vinařské město, dokončení prohlídky, místo vyhlášené aukcemi vína, ve volném čase možnost návštěvy historického hospicu či muzea vína, nebo fakult. návštěva středověkých vinných sklepů s degustací. Odpoledne odjezd na tranzitní ubytování v okolí Ženevy.

8. den zájezdu
Po brzké snídani transfer na letiště a odlet do Prahy.

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Ženeva – Praha vč. let. tax a poplatků,
 • transfery z/na letiště,
 • dopravu lux. klim busem během programu,
 • 7x ubytování v hotelu***/** – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím,
 • 7x snídani,
 • pobytovou taxu,
 • ochutnávky 3.,4. a 6.den,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • místní dopravu,
 • fakult. služby,
 • ostatní ochutnávky,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 5900 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč,
 • připojištění vyššího storna +250 Kč,
 • fakult. návštěva středověkých vinných sklepů s degustací 7.den programu 490 Kč (degustaci je nutné nahlásit min. 1 měsíc před odjezdem do CK)

Nástupní místa

02.08. - 09.08. Odjezd L2, L3 Přehled nástupních míst najdete ZDE

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-08-02
Do: 2020-08-09
Počet nocí: 7
Cena od: 22 071 Kč

Nezávazně poptat zájezd