Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

FRANCIE – NORMANDIE A BRETAŇ

STŘEDOVĚKÁ MĚSTEČKA, HRAD JOSSELIN

Ubytování: hotel
Oblíbené
55+
Vhodné pro seniory
Cena od:
11 223 Kč
Poptat
Zajímavý zájezd do Normandie a Bretaně za poznáním jedinečných přírodních scenérií, krásných zahrad, hradů a opevněných městeček. Cestou zastavíme v Remeši, poté budeme pokračovat severně od Paříže, kde navštívíme honosný zámek Chantilly a středověký Senlis. V Normandii budeme obdivovat zahrady ...

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách (přejezd hranic v cca 8:00 hod.). Průjezd Německem a Francií, večer ubytování v REMEŠI, procházka s průvodcem, večerní město.

2. den zájezdu
Na hranicích Pikardie a Normandie navštívíme středověké městečko SENLIS, dlážděné uličky, galorománské hradby, katedrála Notre-Dame. Odpoledne prohlídka honosného vodního zámku CHANTILLY, knihovna, sbírka světového malířství, nádherné zahrady s jezírky a Velkým kanálem, Královské konírny a slavné dostihové dráhy. V podvečerních hodinách pokračujeme na sever Normandie do starobylého ROUENU, dle časových možností ubytování, prohlídka města.

3. den zájezdu
Návštěva BOIS DES MOUTIERS, nádherná anglická zahrada navržena na konci 19. stol. na rozloze 12 ha. Brány veřejnosti otevřela r. 1970 a ročně ji obdivuje na 30000 návštěvníků. Po květinovém představení přejedeme přes most Normandie do starého pitoreskního přístavního městečka HONFLEUR, atmosféra přístavu nás vrátí do časů, kdy odtud vyplouvali piráti i objevitelé. Večerní CAEN, město Viléma Dobyvatele, ubytování.

4. den zájezdu
Prohlídka zámku a zahrad BRÉCY. Tato vznešená francouzská zahrada s terasami, schodišti a bazénky pochází z pera slavného architekta Ludvíka XIV. J. H. Mansarda. Pokračujeme do GRANVILLE, zde navštívíme dům a zahradu Christiana Diora situovanou na útesu nad mořem. S Normandií se rozloučíme prohlídkou opatství MONT-ST.- MICHEL (UNESCO), impozantním gotickým klášterem na ostrůvku, který je obklopen moře pouze v době přílivu.

5. den zájezdu
Jedinečná atmosféra opevněných měst. FOUGÈRES s mohutným hradem z 11. stol., které dodnes spojují masivní hradby se Starým městem, gotický kostel St-Sulpice s klínovou věží, procházka městem kde se odehrávala i velká část Balzakova románu Rebelové. Opevněné VITRÉ se zachovalým centrem a uličkami plnými hrázděných domů, exteriér hradu z 11. stol., katedrála ve stylu plaménkové gotiky. Oblastí kolem Paimpontského lesa, plné legend o králi Artušovi, kouzelníku Merlinovi, víle Vivian dojedeme k prohlídce monumentálního hradu JOSSELIN, rodové sídlo Rohanů, útočiště mnoha bretaňských vévodů, pohádkové věže, bohaté interiéry, krásné podhradí.

6. den zájezdu
Středověké město VANNES, vstupní brána k ostrovům v Morbihanském zálivu. Projdeme se jedním z nejslavnějších vévodských měst, jež se pyšní bohatou středověkou architekturou. Staré město je nádhernou směsicí hrázděných domů a sídel obchodníků, labyrinty úzkých uliček, bretaňské kavárničky a restaurace s místními specialitami, kamenná dlažba a rytiny, městské hradby, gotická katedrála St. Pierre ze 13 st., francouzská zahrada pod hradbami u zámku Chateau-Gaillard, který je dnes historickým a archeologickým muzeem. Možnost projížďky turistickým vláčkem historickým městem. V odpoledních hodinách odjezd do ČR.

7. den zájezdu
Návrat do ČR v ranních hodinách (hranice ČR cca 5:30 hod.)

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem, 
  • 5x ubytování v hotelu***/** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
  • 5x snídani, 
  • průvodce CK

Cena nezahrnuje

  • vstupné, pobytovou taxu, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 3900 Kč (povinné při nedoobsazení),
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč 

Orientační ceny vstupného

Senlis - katedrála Notre Dame zdarma
Chantilly - zámek + zahrada 17,00€ (skupina 13,50€)
Chantilly - park 8,00€
Chantilly - muzeum koní + jezdecká show 21,00 €
Bois des Moutiers 11,00€ (skupina 9,00€)
Brécy zahrady 9,00 €
Granville - muzeum Gristian Dior 9,00€ (skupina 5,00€)
Mont Saint Michel 9,00€ (skupina 8,00€, do 18 let zdarma)
Fougères - hrad 8,50€ (skupina 6,50€)
Josselin zámek + zahrady 9,00€ (skupina 7,50€)

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 80 € 

Sleva

  • SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

Nástupní místa

17.08. - 23.08. odjezd A, B + Plzeň
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Zajímavosti

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-08-17
Do: 2020-08-23
Počet nocí: 6
Cena od: 11 223 Kč

Nezávazně poptat zájezd