Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

FRANCIE – NORMANDIE A VÝLET NA OSTROV JERSEY

Ubytování: hotel
Cena od:
21 111 Kč
Poptat
Navštívíme turisticky nejatraktivnější místa Normandie, zemi, jejíž kulturní bohatství je výjimečné, o tom nás přesvědčí města jako Rouen, Caen. Čeká nás krajina Alabastrového pobřeží s útesy a malebnými přístavy. Budeme ohromeni kouzlem Mont-Saint-Michel. Události světové historie z 6. června 1944 ...

Program zájezdu

1. den zájezdu
V odpoledních hodinách odlet z Prahy s průvodcem do Paříže, transfer na hotel u Paříže, individuální volno.

2. den zájezdu 
V ranních hodinách připojení k autobusové skupině. Dopoledne příjezd na sever Francie do GIVERNY, prohlídka domu a zahrady Clauda Moneta, nám známé především její japonskou částí s leknínovým jezírkem. Zde Monet maloval svou sérii Lekníny nebo Japonský most. Slavnou sérii Leknínů dnes můžeme vidět v pařížském muzeu Orangerie. Starobylý ROUEN, prohlídka historického středu s hrázděnými domy, Vieux Marché (místo upálení Johanky z Arku), katedrála Notre-Dame, zachycena na mnoha Monetových obrazech, justiční palác, orloj. Ubytování ve městě, individuální volno.

3. den zájezdu
Oblast Horní Normandie – Alabastrové pobřeží. Přímořský FÉCAMP, jehož kořeny sahají až do římské doby, destilační závod a muzeum „benediktinky“, gotický kostel sv. Štěpána. Skalní oblouky a městečko ÉTRETAT, procházka na FALAISE D’AVAL, bílé útesy nad mořem vysoké až 70 m. Přes futuristicky řešený most Pont de Normandie, dojedeme do HONFLEURU, jednoho z nejstarších a nejzachovalejších měst Normandie, oblíbené místo umělců, hrázděné domy, historický přístav. Večerní Caen, město Viléma Dobyvatele, ubytování.

4. den zájezdu
Ráno historické centrum CAEN s hrázděnými domy, Mužský a ženský klášter, hrad nad řekou Orne. Pokračujeme k břehům Atlantiku do ARROMANCHES, pláže vylodění, bitva o Normandii za 2. svět. války, pozůstatky přístavu Mulberry, návštěva Muzea vylodění. Zastávka u německé dělostřelecké baterie u města LONGUES-SUR-MER, která byla součástí opevnění Atlantického valu, americký hřbitov v COLLEVILLE-SUR-MER a nejznámější pláž vylodění OMAHA BEACH.

5. den zájezdu
Gotický klášter MONT-ST-MICHEL (UNESCO), staré opatství „na ostrově” ve stejnojmenném zálivu. Návštěva rybářského městečka CANCALE, právě zde můžeme ochutnat ploché ústřice, nejproslavenější ve Francii. Ubytování v městě korzárů ST-MALO, prohlídka Starého města, hradby zbudované vojenským architektem Vaubanem, katedrála St. Vincent.

6. den zájezdu
Fakult. lodní výlet na britský ostrov JERSEY, největší z Normanských ostrovů, nedotčená krajina a nevšední historie. Vylodění v ST. HELIER, hl. město s viktoriánským koloritem, městská tržnice, historická i moderní architektura, jachetní přístav, náměstí Royal Square, hrad Elizabeth Castle na skalnatém ostrůvku, ale i příležitost k levnému a bezstarostnému nakupování nebo možnost polodenního autobusového výletu kolem ostrova se zastávkami podél pobřeží (cca 20 ₤), variantně individuální volno v ST-MALO, koupání, prohlídka města. Návrat ve večerních hodinách na ubytování do St. Malo.

7. den zájezdu 
Ráno odjezd do PAŘÍŽE, prohlídka významných pamětihodností města – Latinská čtvrť, La-Cité, katedrála Notre-Dame, Eiffelova věž aj. variantně možnost návštěvy muzeí (Louvre, Orsay…), fakult. večerní projížďka lodí po Seině s úžasným pohledem na pařížské památky, večerní město. Transfer na tranzitní ubytování u Paříže.

8. den zájezdu
Ráno transfer na letiště a odlet s průvodcem do Prahy.

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Paříž – Praha vč. letištních tax a poplatků,
 • transfer z/na letiště,
 • dopravu lux. klim. busem,
 • 7x ubytování v hotelu***/** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 7x snídani,
 • pobytovou taxu,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné, ochutnávky, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 4800 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • fakult. výlet na ostrov Jersey 1900 Kč (doporučujeme fakult. autobusový výlet kolem ostrova, platba na místě cca 20 ₤, nutná rezervace nejpozději měsíc předem v CK),
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč,
 • připojištění vyššího storna zájezdu +250 Kč

Orientační ceny vstupného

NORMANDIE
Giverny Monet's garden 9,50 € skupina 8,00 €, do 18 let 5,50 €
Rouen – Notre Dame zdarma
Fécamp muzeum Benediktinky 12,00 € skupina 8,00 €
Fécamp likérka Benediktinky 5,30 €
Muzeum Arromaneches 8,00 € skupina 6,50 €
Arromaneches – kino válečný film 6 €
Mont Saint Michel 9,00 € skupina 8 €, do 18 let zdarma
degustace cidru + kalvadosu s prohlídkou farmy (u St. Michel) 2,00 €

OSTROV JERSEY - fakultativní výlet za příplatek 1 900 Kč (nutné nahlásit 1 měsíc předem v CK)
Elizabeth Castle 12,25 ₤; s trajektem: 16 ₤
Jersey War Tunnels 13 ₤, studenti 11 ₤, dítě do 15 let 8 ₤
ZOO 17 ₤
Autobusový výlet podél pobřeží cca 15-20 ₤ (nutná rezervace předem v CK)

PAŘÍŽ
Eiffelova věž: výtah do 2. patra 16,30 (dítě 12-24 let 8,10€, dítě 4 - 11 let 4,10€)
Eiffelova věž: výtah do 3. patra 25,50 (dítě 12-24 let 12,70 €, dítě 4 - 11 let 6,40€)
Eiffelova věž: pěšky do 2. patra 10,20 (dítě 12-24 let 5,10€, dítě 4 - 11 let 2,50€)
Eiffelova věž: pěšky + výtah do 3. patra 19,40 (dítě 12-24 let 9,70€, dítě 4 - 11 let 4,90€)
Vítězný oblouk 12 (pro členy EU do 25 let včetně zdarma)
Museum Louvre 15
Museum Orsay 14 (pro členy EU do 25 let včetně zdarma, mimo EU do 18-25 let 11€)
Plavba lodí po Seině 15
Metro – jednotlivé jízdné 1,90 (předpokládáme 1-3 jízdy)

Kapesné

Dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 110 € + cca 50 GBP.

Nástupní místa

12.07. - 19.07. Odjezd L2, L3 Přehled nástupních míst najdete ZDE

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-07-12
Do: 2020-07-19
Počet nocí: 7
Cena od: 21 111 Kč

Nezávazně poptat zájezd