Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

FRANCIE – PROVENCE – VŮNĚ LEVANDULE

STŘEDOVĚKÁ MĚSTEČKA, ANTICKÉ PAMÁTKY

Ubytování: hotel
Oblíbené
Cena od:
22 071 Kč
Poptat
Navštivte s námi Provence, právě na konci června a začátkem července, kdy je krajina modrofialová kvetoucí levandulí. Provence - symbol léta, prázdnin, relaxace. Provence, to je sluncem zalitá krajina s platany a cypřiši, provoněná rozmarýnem, tymiánem a modrající se levandulí. ...

Program zájezdu

1. den zájezdu
V odpoledních hodinách odlet s průvodcem do Lyonu, transfer na hotel, ubytování.

2. den zájezdu 
Brzká snídaně a připojení k autobusové skupině u hotelu. Pokračujeme do ORANGE, středisko obchodu s olivami, medem, hroznovým vínem a lanýži. Krátká prohlídka města vč. Římského divadla. Následuje město Van Gogha ARLES (UNESCO), klikaté uličky, stinná náměstí, barevné domy, prohlídka starobylé Arelate, v antických dobách nazývané „Římem Galie“, se zachovalou arénou, Konstantinovými lázněmi, kostelem St. Trophime s přilehlým opatstvím z období románské provensálské školy, Goghova nemocnice. Les Alyscamps, galsko-římská nekropole s torzy středověkých náhrobků známá z děl Danteho, van Gogha či Gauguina. Odjezd na ubytování.

3. den zájezdu
Turistický magnet Provence opevněné kamenné LES BAUX DE-PROVENCE, městečko na vápencovém ostrohu, městečko řemesel, překrásné výhledy na pohoří Alpilles, náhorní plošina s rozvalinami hradu, citadela Les Baux, Carrieres des Lumieres. Pokračujeme panoramatickou jízdou pohořím Alpilles do rodiště Nostradama ST. RÉMY-DE-PROVENCE, malebné městečko s pestrou minulostí, římské Glanum, Goghův klášter, vzácný antický kenotaf a vítězný oblouk, navštívíme bývalý klášter Saint-Paul-de-Mausole, kde se léčil V. van Gogh. Jedno z nejvíce fascinujících měst jižní Francie papežský AVIGNON s největším gotickým evropským palácem – prohlídka opevněného města, papežský palác Palais des Papes, slavný most St.-Bénézet, ve volném čase fakult. projížďka lodí po Rhôně do Villeneuve-lès Avignon, možnost zakoupit vynikající víno Côte du Rhône nebo růžové čokoládové koule papaline d´Avignon. Návrat na ubytování.

4. den zájezdu
Prohlídka PONT DU GARD, největší dochovaná část římského akvaduktu v Evropě. NîMES s elegantním římským chrámem Maison Carrée a skvělou římskou arénou – dvě nejzachovalejší památky této doby na světě. Průjezd Národním parkem CAMARGUE, přírodní rezervace v deltě Rhôny, druhý největší mokřad Evropy, plameňáci, divocí koně. Návštěva městečka AIGUES-MORTES, středověký přístav obepnutý mohutnými hradbami, odkud vyplouval Ludvík IX. Svatý na křížové výpravy. Pro zájemce návštěva ornitologické rezervace, pozorování nejen plameňáků v jejich přirozeném prostředí. SAINTES-MARIES-DE-LA-MER romantická vesnice, přímořské letovisko, koupání. Návrat na ubytování.

5. den zájezdu
Celodenní výlet na náhorní plošinu VAUCLUSE, obrovské vápencové pohoří patřící k nejpřitažlivějším oblastem Provence, kde se snoubí bujná příroda s malebnými vesnicemi. Fotogenické GORDES, jedno z nejhezčích městeček trůnících na skále, románský klášter SÉNANQUE s kvetoucími lány levandule, ROUSSILLON, bizarní barevné skalní formace, okrové domy, naleziště malířských hlinek. Fakultativní návštěva muzea levandule LE CHÂTEAU DU BOIS. O levanduli se tu dozvíte vše. Muzeum založil Georges Lincelé, jehož rodina už po pět generací provozuje velkou levandulovou farmu. Jejich firma Le Château du Bois obstará ročně desetinu celofrancouzské produkce esenciálních olejů z pravé levandule. Odjezd na ubytování v okolí Aix en Provence.

6. den zájezdu
AIX EN PROVENCE, krátce navštívíme město Paula Cézanna, katedrála Saint Sauveur, možnost navštívit pravé provensálské trhy, platanová alej Cours Mirabeau. MARSEILLE, největší město Provence, projdeme se starým přístavem, prohlédneme si mj. chrám Notre-Dame de la Garde, odkud se nám otevře nezapomenutelné panorama, starou rybářskou čtvrť Le Panier, variantně fakult. vyjedeme na Château d´If. Večer si můžeme pochutnat na bujabéze. Transfer na ubytování s průvodcem u letiště v Marseille.

7. den zájezdu
Brzká snídaně v hotelu, dle let. řádu transfer na letiště a odlet s průvodcem do Prahy.

Cena zahrnuje

  • leteckou přepravu Praha – Lyon, Marseille – Praha vč. letištních tax a poplatků,
  • transfery z/na letiště,
  • dopravu lux. klim. busem,
  • 6x ubytování v hotelu 3x v Arles, 1x v okolí Aix en Provence, 1x u Lyonu, 1x u letiště v Marseille – vždy 2lůžk. klim. pokoje s příslušenstvím,
  • 6x snídani formou bufetu,
  • průvodce CK

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. služby, MHD, lodičky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 4800 Kč (povinné při nedoobsazení),
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč,
  • připojištění vyššího storna zájezdu +250 Kč

Orientační ceny vstupného

Nimes – amfiteátr, Maison Carrée, Tour Magne 13 €
Avignon – most St. Bénézet 5 €
Avignon – Papežský palác 11 €
Avignon – kombinace palác + most 13,50 €
St. Rémy-de-Provence - klášter 5 €
Arles – amfiteátr + divadlo 8 €
Arles – Cryptoportiques 3,50 €
Arles – Musée Réattu 8 €
Arles – nekropole Les Alyscamps 3,50 €
Arelate – kostel St. Trophime - křížová chodba 4,50 €
Arelate – Konstatinovy lázně 3 €
Orange – římské divadlo 9,50 €
Roussillon – okrová stezka 2,50 €
Muzeum Levandule 6,80 € (skupina 4,50) €
Marseille – loď na ostrov If 10,80 €
Marseille – pevnost If 6 €
Pont du Gard 3,50 €
pevnost If 6 €
Les Baux de Provence hrad 8,50 €
Les Baux de Provence hrad a Carrieres 16 €
Ornitologický park 7,50 €
Lyon – celodenní jízdenka MHD 6 €
Lyon – jedna jízda MHD 2,20 €

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 160 €

Nástupní místa

22.06. - 28.06. Odjezd L2, L3
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-06-22
Do: 2020-06-28
Počet nocí: 6
Cena od: 22 071 Kč

Nezávazně poptat zájezd