Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA

POBYT V ZÁTOCE ANDĚLŮ S VÝLETY

Ubytování: hotel
55+
Vhodné pro seniory
Cena od:
13 911 Kč
Poptat
Francouzská Riviéra nám nabídne kouzelný mix velkoleposti a půvabu spolu s architektonickými památkami, počínaje secesní promenade des Anglais a konče románskými chrámy a středověkými vesničkami v kopcích. Ubytujeme se v městečku Villeneuve-Loubet, kterému dominuje středověký hrad a krásný Záliv Andělů. ...

Program zájezdu

1. den zájezdu  
V podvečerních hodinách odjezd (v cca 21:00 hod. hranice ČR) do Francie.

2. den zájezdu
Kolem poledne příjezd na Francouzskou riviéru do VILLENEUVELOUBET s krásnou pláží a okolím, které nabízí řadu možností pro výlety i turistické túry, ubytování dle možnosti hotelu, individuální volno, odpočinek a první seznámení se Zátokou andělů (Baie des Anges).

3. den zájezdu  
Snídaně a dopoledne pobyt u moře. Kolem poledne odjedeme k návštěvě zábavního parku MARINELAND, cvičení delfíni, kosatky, tučňáci i tuleni. Možnost individuálního odjezdu z parku k hotelu místní dopravou a pobyt u moře.

4. den zájezdu  
Výlet za turistickými magnety Francouzské Riviéry. Návštěva městečka parfémů GRASSE, které je již od 18. stol. centrem světové kosmetiky. Exkurze do historické výrobny parfémů a mýdel Fragonard s možností nákupu. Grasse patří už po staletí k nejdůležitějším střediskům parfémového průmyslu. V oblasti se ve velkém pěstuje růže, levandule, jasmín, mimóza, citroník, právě pro jeho zásobování. Pokračujeme do starého města ANTIBES s dlážděnými ulicemi plnými květin, Château Grimaldi z 16. stol. Zde po 2. svět. válce získal Picasso ateliér a z vděčnosti daroval městu své malby, kresby a keramiku z této doby, možnost návštěvy Musée Picasso. Podvečerní CANNES, elegantní a nonšalantní, luxusní restaurace, jachty o rozměrech zaoceánských plavidel, procházka po světovém letovisku, boulevard Croisette, filmový palác.

5. den zájezdu
Dopoledne návštěva NICE, procházka městem, Anglická promenáda, zámecký vrch, aj. návrat busem do hotelu, pobyt u moře. Pro zájemce je prohlídka města prodloužena o uličky čtvrti Vieux Nice (stará Nice), náměstí Garibaldi, exkluzivní čtvrt Cimiez s výhledy. Poté společný návrat k hotelu místní dopravou (v ceně zájezdu).

6. den zájezdu
Poloostrov St. Tropez s rozlehlými vinicemi. Okouzlující vesnice RAMATUELLE s labyrintem úzkých uliček obehnaných zdí a hrobem Gérarda Philipa, ochutnávka místních vín Côtes de Provence. Koupání na krásných písečných plážích u St. Tropez a prohlídka starosvětsky krásného města STTROPEZ naproti pahorkům Massif des Maures, Staré město, četnická stanice a výhledy od pevnosti na celý záliv. Nejkrásnější pohledy na St-Tropez si budeme užívat při plavbě lodí do francouzských „Benátek“, městečka PORTGRIMAUD, vystavěného na kanálech – kotvící jachty, půvabné osobité domky.

7. den zájezdu  
Výlet do nejúchvatnějších městeček na kopcích. Přes krásně položené VILLEFRANCHE-SUR-MER, krátká prohlídka, barvité a živé nábřeží, idylický přístav, kaple sv. Petra, dojedeme do prvního městečka na kopci, romantického ÉZE vysoko nad Středozemním mořem, prohlídka, úzké uličky, květinami obsypané domy, zříceniny hradu, botanická zahrada Jardin Exotique se strhujícím výhledem. Pokračujeme do vnitrozemí k prohlídce druhého městečka na kopci, slavného ST-PAUL-DE-VENCE, bývalá francouzská pevnost u hranic se Savojskem, výhledy z hradeb, původní uličky, středověké budovy, památky historického jádra, hrob slavného umělce Marca Chagalla. Návrat na hotel, pobyt u moře.

8. den zájezdu
Pobyt u moře, variantně návštěva místního Aquaparku. 

9. den zájezdu
Po brzké snídani se s Francií se rozloučíme v Monackém knížectví, staré město MONACO, přístavní čtvrť Condamine a moderní MONTE CARLO. Navštívíme známé Oceánografické muzeum, katedrálu s hrobkami monackých knížat, Knížecí palác i kasino v Monte Carlu. Procházka k pláži Larvotto, naposledy vychutnáme koupání v azurově modré vodě a odjedeme domů. 

10. den zájezdu 
Předpokládaný návrat do republiky v poledních hodinách (přejezd hranic do ČR v cca 11:00 hod.).

Tento zájezd nabízíme také leteckou dopravou.
Program zájezdu: Francouzská riviéra s pobytem v Zátoce andělů – letecky

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim busem, 
 • 7x ubytování v  hotelu ve Villeneuve-Loubet – 2lůžk. klim. pokoje s příslušenstvím, 
 • 7x snídani formou bufetu, 
 • lodní lístek St. Tropez – Port Grimaud, 
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • fakultativní výlety,
 • ochutnávky,
 • místní dopravu
 • a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
 • Možnost fakult. večeří v místní restauraci, platba na místě, bufet s pestrým výběrem (mimo standardu i plody moře, sushi, ovoce, zmrzlina). Cena večeře cca 19 €, děti do 10 let cca 10 €.
 • Pro zájemce o návštěvu Marinelandu – nutná rezervace předem v CK (skup. slevy od 20 osob, platba na místě cca 30 €)

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 5700 Kč (povinné při nedoobsazení), 
 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč, 
 • pro zájemce o návštěvu Marinelandu – nutná rezervace předem v CK (skup. slevy od 20 osob, platba na místě cca 30 €). Možnost zajištění večeří průvodcem na místě, cena jedné večeře cca 16 €/os., platba na místě v restauraci.

Orientační ceny vstupného

Marineland dospělý 39,00 € (skupinová cena od 20 osob, cca 30 €)
Marineland děti 3-12 let 32,00 € (skupinová cena od 20 osob, cca 20 €)
Aquapark (Aquasplash) - dospělý 29 €
Aquapark (Aquasplash - student, senior 25 €
Aquapark (Aquasplash) - dítě do 12 let 23 €
Grasse parfumérie zdarma
Ramatuelle - ochutnávka vína zdarma
Monaco - Knížecí palác 8 €, skupinová cena 6 €
Monaco - Akvárium + palác 21 €, skupinová cena 16 €
Monte Carlo - Casino 20 € (nutné mít společenský oděv + kožené boty)
Éze exotická zahrada 6 € (skupinová cena 3,50 €)
Antibes - Cannes, vlak tam a zpět z/k hotelu 10 € (ve volných dnech možné)

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 120 €

Sleva

 • SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

Nástupní místa

28.08. – 06.09. A, B + Plzeň
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Zajímavosti

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-08-28
Do: 2020-09-06
Počet nocí: 9
Cena od: 13 911 Kč

Nezávazně poptat zájezd