Afrika
- Egypt
- Maroko
Amerika
- Argentina
- Arizona
- Brazílie
- Colorado
- Kanada
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Panenské ostrovy
- Peru
- Portoriko
- Spojené státy americké
- Utah
Asie
- Arménie
- Čína
- Gruzie
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kyrgyzstán
- Malajsie
- Maledivy
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Bali
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Bosna a Hercegovina
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
- Lotyšsko
- Maďarsko
- Německo
Další oblasti
-- Bavorsko
-- Vogtland
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

GERLOS A KÖNIGSLEITEN

DIVOKÁ KRÁSA HOR

Ubytování: hotel ***
Cena od:
11 990 Kč
Poptat
Úchvatné scenérie údolí Zillertal a Národního parku Vysoké Taury, divoké soutěsky a potoky vysokohorských údolí, přehrada Durlassboden, horské pastviny, romantického údolí Wildgerlostal a magická soutěska Leitenkammerklamm, vrcholy Isskogel a Falschriedel, Krimmelské vodopády, karta na lanovky v ceně.

Program zájezdu

1. den zájezdu
V ranních hodinách odjezd z ČR, večeř příjezd do malebné vesnice KÖNIGSLEITEN (1600 m), ubytování.

2. den zájezdu
Odjezd naším autobusem do Gerlosu (1300 m). Výjezd lanovkou Isskogelbahn (1864) m. Výstup k vrcholovému kříži ISSKOGEL (2263 m, cca 1,5 h), odkud je krásný pohled na věčně zaledněné Vysoké Taury a Zillertalské Alpy. Návrat do údolí je možný lanovkou nebo jsou na výběr dvě varianty: 1. Sestup do údolí KRUMMBACHTAL k salaši Krummbachrast (1477 m), kde je možné ochutnat sýry z vlastní výroby nebo se posilnit domácím koláčem. Od salaše podél potoka dojdete až k autobusu (celkem 2,5 hodiny). 2. Pro fyzicky zdatné účastníky nádherná okružní túra z Isskogelu kolem azalkových polí divokou roklí, kterou se drsně prodírá voda do ÚDOLÍ KRUMMBACHTAL (celkem 5,5 h chůze, odpočinek na salaši Krumbachrast).

3. den zájezdu
Pohodové putování kolem přehrady DURLASSBODEN až do romantického ÚDOLÍ WILDGERLOSTAL, kde se prochází nádhernou soutěskou LEITENKAMMERKLAMM, jíž se divoce valí křišťálově čistá voda z ledovců a razí si cestu mezi skalními útvary. Občerstvení na salaších. Pro zájemce i těžší delší varianta přes sedlo Breitscharte (1925 m).

4. den zájezdu
Z Königsleitenu výjezd lanovkou do výšky 2.264 m, nenáročný okruh, kde se seznámíte s jódlováním. Možnost výstupů na vrcholy Müllachgeier (15 minut), KÖNIGSLEITENSPITZE (20 minut) nebo až na FALSCHRIEDEL (2420 m, cca 1 h). Návrat do údolí lanovkou nebo sestup do údolí (2,5 h) pohodlnou cestou kolem útulné horské chaty Larmachalam, odkud je nejkrásnější výhled na přehradu Durlassboden. Relaxace v hotelovém wellness (sauny, pára, odpočívárna).

5. den zájezdu
Odjezd naším autobusem po vysokohorské silnici GERLOSALPENSTRASSE do Krimmlu (1067 m) a návštěva KRIMMELSKÝCH VODOPÁDŮ – jeden z nejúchvatnějších přírodních divů Evropy, hučící a tříštící voda se valí ze tří kaskád do údolí, vyhlídky (vstup není v ceně, cca 4 €, 3 h), možnost delší túry do údolí KRIMMLER ACHENTAL k chatě Krimmler Tauernhaus (1630 m) nebo volný den v Gerlosu – od hotelu procházka údolím SALZACHTAL k chatě Salzachhütte (1650 m, celkem 2,5 h) nebo odjezd místním autobusem do Gerlosu a nenáročná procházka údolím SCHÖNACHTAL k salaším Lackenalm nebo Issalm (1474 m, celkem 2,5-3 hodiny).

6. den zájezdu
Po snídani odjezd do ČR s krátkou zastávkou v sýrárně s muzeem, kde je možné pozorovat v běžném provozu výrobu másla nebo sýrů. Ochutnávka a možnost nákupu sýrů, másla, jiných mléčných produktů a suvenýrů. Návrat ve večerních až nočních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • 5x ubytování v hotelu*** v Königsleitenu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 5x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře formou bufetu nebo menu o 4 chodech)
  • kartu na lanovky a místní dopravu
  • hotelové wellness
  • průvodce 

Cena nezahrnuje

  • vstupné mimo kartu
  • Krimmelské vodopády (cca 4 €)
  • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč

Sleva

Dítě 6-12,9 let na 3. a 4. lůžku sleva 4800 Kč

Nástupní místa

22.06. – 27.06. odjezd N
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2019-06-22
Do: 2019-06-27
Počet nocí: 5
Cena od: 11 990 Kč

Nezávazně poptat zájezd