Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

ITÁLIE – MOZAIKA UMBRIE

GUBBIO – ASSISI - PERUGIA

Ubytování: hotel***
Cena od:
7 671 Kč
Poptat
Za poznáním jedinečné Umbrie „zeleného srdce Itálie“. Vybrali jsme pro vás to nejlepší, co k návštěvě tohoto regionu patří. Uvidíme hory Apenin, jezera, zahrady plné olivovníků a úžasný venkov. Budeme se toulat Spoletským údolím a malými, nádhernými středověkými městečky na ...

Program zájezdu

1. den zájezdu 
Odjezd z ČR v podvečerních hodinách z republiky.

2. den zájezdu
Ráno cesta přes podhůří Apenin, vinice, údolí, pastviny a spousta zeleně do města GUBBIO, usazeného na svazích hory Monte Ingino, prostoupeného středověkou atmosférou, Růžová katedrála, Vévodský palác, Piazza Grande, Palazzo dei Consoli, Palazzo dei Bargello, Fontána bláznů, zazděné Dveře smrti, opředené hrůzostrašnými legendami. Ubytování v hotelu 4*, nedaleko historického jádra, podvečerní město s průvodcem variant. individuální volno.

3. den zájezdu
Dopoledne prohlídka ASSISI, rodiště sv. Františka v kopcích Apeninského pohoří, scenérie terasovitě postavených domků, dominanta města bazilika sv. Františka (UNESCO) s freskami od Giotta, Lorenzettiho, kaple sv. Martina a středověké centrum, náměstí s kašnami, bazilika sv. Kláry, kostel sv. Petra, Oretorio dei Pellegrini – hospic pro poutníky aj. Spoletské údolí a malé, ale jedinečné městečko MONTEFALCO, panoramatické výhledy, úzké uličky, červené víno Sagrantino di Montefalco, Muzeum Civico – Život sv. Františka. Jedinečné a působivé město na kopci SPOLETO, bohatá a dobrodružná historie, nádherná příroda, římský oblouk, kostely, náměstí s Dómem, akvadukt Ponte delle Torri s výhledy na mohutnou papežskou pevnost Rocca Albornoz, lákavé obchůdky, šunka, lanýži. Ubytování v hotelu 3* kousek od vstupu do Starého města, ideální možnosti večerních procházek a ochutnání místní vyhlášené gastronomie.

4. den zájezdu
Městečko TODI nad údolím řeky Tibery, město na skále, náměstí Piazza del Popolo s dómem ze 13. stol., klidná zákoutí, středověký ráz. Podél jezera Civittela del Lago do strhujícího města ORVIETO, které se rozkládá ve výšce 355 m na osamělé tufové skále, kam vyjedeme lanovkou. Prohlídka města, velkolepý Orvietský dóm, kostely, studna sv. Patrika, vyhlídková věž Torre del Moro. Návrat na hotel do Spoleta.

5. den zájezdu
Dopoledne odjezd do metropole Umbrie městečka PERUGIA, atmosféra doby etruské, římské i středověku. Historické centrum, katedrála sv. Lorenze – patrona města, Velká fontána – dílo syna a otce Pisanových, k dílům těchto sochařů patří i kazatelny v Sieně a Pise, Palazzo dei Priori, středověké uličky, Arco Etrusko. K večeru odjezd domů.

6. den zájezdu

Návrat do ČR v ranních hodinách.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • 3x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1x Gubbio****, 2x Spoletto***),
 • 3x snídani,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • pobytovou taxu,
 • vstupné, fakult. služby, 
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1800 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 3x večeře 1500 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč

Sleva

 • SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

Nástupní místa

15.09. - 20.09. Odjezd A, B Přehled nástupních míst najdete ZDE

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-09-15
Do: 2020-09-20
Počet nocí: 5
Cena od: 7 671 Kč

Nezávazně poptat zájezd