Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

ITÁLIE – NEAPOLSKÝ ZÁLIV MEZI VESUVEM A OSTROVEM CAPRI

AMALFITÁNSKÉ BOŽSKÉ POBŘEŽÍ SE SMARAGDOVOU JESKYNÍ

Ubytování: hotel***
Oblíbené
Cena od:
20 055 Kč
Poptat
Náš nejprodávanější pobytově-poznávací zájezd do Itálie vám nabízí vše pro potěchu oka, ducha i fantazie, a zároveň odhaluje skutečnou tvář neapolské aglomerace. Koupejte se v moři a při tom se s námi vydejte na výlety do míst, kde je největší ...

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odlet z Prahy do Neapole dle let. řádu. Transfer na ubytování.

2. den zájezdu 
Pobyt u moře.

3. den zájezdu 
Postopách jihoitalských králů. Navštívíme jednu z největších turistických atrakci Itálie – kolosální zámek Palazzo Reale v CASERTĚ, blížící se rozměry k Versailles, s více jak tisícem pokojů, velkolepými schodišti, překrásnou zahradou s fontánami a okrasnými vodními díly, místo natáčení Hvězdných válek nebo Andělů a démonů. NEAPOL, ležící v samotném centru Kampánie a největší město italského jihu – historické centrum Centro Storico – písní opěvovaná čtvrť Santa Lucia, hrozivý cimbuřím obehnaný hrad Castel Nuovo, královský palác Palazzo Reale a kostel San Francesco di Paola na Piazza del Plebiscito, opera San Carlo, gotické a barokní kostely, katedrála, čtvrť betlémů.

4. den zájezdu 
Po stopách vulkanické erupce. Nejdříve si prohlédneme POMPEJE, velkolepý příklad starořímského města zničeného erupcí sopky. Prohlídka města, v němž se zastavil čas a všude kolem na nás dýchá atmosféra vzdálené minulosti. Zkamenělé HERCULANEUM, jedna z nejlépe zachovalých antických památek, římské rezidenční město a přístav s podobným osudem jako nedaleké Pompeje, kde roku 79 n. l. po výbuchu Vesuvu kompletně zmizelo ve dvacetimetrové vrstvě lávy a žhavého bahna. Exkurze do kráteru nevyhaslé sopky SOLFATARA, která kouří, bublá a zapáchá po síře.

5. den zájezdu 
Pobyt u moře.
Dopoledne možnost fakultat. výletu na VESUV, výjezd na temně se tyčící sopku nad Neapolí, procházka kolem samotného jícnu vulkánu, rozhledy na Neapolský záliv. Odpoledne fakultativní výlet k vile Sabiny Poppei v OPLONTIS, kterou v plné kráse fresek a labyrintu místností zakonzervovala erupce Vesuvu, a do exkluzivního POSITANA, které je zavěšeno na příkrých svazích pohoří Monti Lattari, jež zde spadá do vln Tyrhénského moře.

6. den zájezdu 
Pobyt u moře nebo fakultativní celodenní výlet na ostrov CAPRI, kde najdeme vše, co charakterizuje atmosféru Středomoří. Masivní vápencové skály, které vystupují kolmo vzhůru z průzračně modré vody, tak vypadá ostrov z dálky. Nejnavštěvovanější ostrov Tyrhénského moře, který byl již ve středověku pobytovým místem císařů Augusta a Tiberia, možnost okružní plavby kolem ostrova, návštěva městečka CAPRI s nabílenými kamennými domy a ANACAPRI s fantastickými výhledy na ostrov a Neapolský záliv. Milovníkům přírodních scenérií doporučujeme výlet člunem k největší pozoruhodnosti ostrova Modré jeskyni (Grotta Azzurra). Individuální volno k posezení v četných místních kavárničkách, kde můžeme ochutnat proslulý insalata caprese nebo ravioli caprese (ravioli plněné ricottou a bylinkami).

7. den zájezdu
Po stopách apoštolů. Přejezd do SALERNA a prohlídka katedrály s hrobem evangelisty Matouše, procházka po promenádě a fakultativní lodní výlet podél Amalfského pobřeží – Costiera Amalfitana (UNESCO), do nejkouzelnější oblasti Kampánie, kde voňavé háje citronovníků pokrývají útesy, které záhy mizí pod blyštivou modrou hladinou a uvidíme bělostné vily přilepené na strmých svazích. Navštívíme středověké AMALFI s dómem sv. Ondřeje a krásnou polohou u moře. Procházka do ATRANI, městečka nalepeného na Dračí kaňon a místa, kde byla korunována dóžata Amalfské republiky. Fakultativně plavba do SMARAGDOVÉ JESKYNĚ nebo výlet místní dopravou vysoko do kopců nad Amalfi do elegantního RAVELLA, městečka zavěšeného mezi mořem a oblohou s neskutečnými výhledy a krásnými zahradami (Villy Cimbrone a Villy Rufolo).

8. den zájezdu
Snídaně, transfer na letiště do Neapole a odlet do Prahy.

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu Praha – Neapol – Praha vč. letištních tax, 
 • transfery z/na letiště, 
 • dopravu lux. klim. busem, 
 • 7x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím – Torre del Greco, 
 • 7x polopenzi, 
 • pobytovou taxu, 
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné, 
 • fakultativní výlet, 
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 4800 Kč (povinné při nedoobsazení), 
 • pokoj s balkonem a minibarem 1600 Kč/os., 
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč

Orientační ceny vstupného

Neapol - Královský palác 6€
Neapol - Caserta – kočár 10€
Pompeje 24€
Herculaneum 11€
Vesuv 27€
Oplontis 7€
Positano 30€
Capri - plavba, přístavní taxa, vstupné do Augustových zahrad, minibus po ostrově, místní průvodce) cca 60€
Capri - lanovka na Monte Solaro 11€
Capri - Výlet člunem kolem ostrova 16€
Capri - Grotta Azzura 30€
Amalfi - San´t Andrea 3€
Amalfi - lodní výlet (dle počtu účastníků) cca 15/ skupina
Sorrento - fakultativně Sorrento vlakem 8€
Ravello 10€
Ravello - zahrady 6€
Torre del Greco 2 lehátka a slunečník 15€Neapol - Královský palác 6 €

Kapesné

dle individuálního zájmu o prohlídku památek doporučujeme na vstupy 170 €

Nástupní místa

29.06. - 06.07. Odjezd L2, L3
20.07. - 27.07. Odjezd L2, L3
24.08. - 31.08. Odjezd L2, L3
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-06-27
Do: 2020-07-04
Počet nocí: 7
Cena od: 20 055 Kč
Od: 2020-08-22
Do: 2020-08-29
Počet nocí: 7
Cena od: 20 055 Kč
Od: 2020-07-18
Do: 2020-07-25
Počet nocí: 7
Cena od: Na dotaz

Nezávazně poptat zájezd