Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

ITÁLIE – TOSKÁNSKÉ ZAHRADY

A NP CINQUE TERRE

Ubytování: hotel***
Oblíbené
Cena od:
6 039 Kč
Poptat
Olivovníky, cypřiše, vinice, rozmanité pobřeží a dramatické vnitrozemí, skvosty všech význačných kulturních období od antiky až po současnost. Toskánsko nabízí ode všeho trochu. Během jednoho pobytu nelze poznat všechny přírodní ani kulturní památky, jsou však místa, kde se toto spojí ...

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd ve večerních hodinách z ČR, tranzit přes Rakousko.

2. den zájezdu 
Ráno příjezd do Toskánska a návštěva městečka COLLODI, proslavené spisovatelem Carlo Collodi (vl. jménem Lorenzini), autorem příběhu o Pinocchiovi a především unikátní zahradou VILLY GARZONI, prohlídka nejkrásnější barokní italské zahrady. Ohromí nás nejen schodiště s bohatě zdobenými terasami, kterému vévodí mohutná vodní kaskáda s vodopádem a impozantní sochou Slávy, ale i bazény s vodotrysky lemované pestrými květinovými kompozicemi či umělé jeskyně. Dále navštívíme zahrady, které obklopují sídla šlechticů, diplomatů a bohatých obchodníků. Atmosféra zahrad GRABAU a REALE nás zaujme tajemnými zákoutími, dekorativními záhony, fontánami a sochařskými kompozicemi, které jsou typické pro italskou renesanční zahradní architekturu. Odjezd na ubytování do Montecatini Terme, možnost večeře.

3. den zájezdu
Návštěva první manýristické vily VILA TORRIGIANI, symetricky členěná zahrada, jejíž původní plán je připisován slavnému francouzskému zahradnímu architektovi André Le Notreovi. LUCCA, historické centrum obklopené hradbami, za kterými budeme obdivovat krásné stavební památky, z nichž jedna z nejznámějších je původně římské Amfiteatrální náměstí – velkolepý dóm San Martino, kostel San Michele in Foro, rodný dům G. Pucciniho. Uvědomíme si noblesní atmosféru tohoto kdysi velmi bohatého města. Odjezd do lázeňského MONTECATINI TERME, které patří mezi proslulé evropské termální lázně. Fakultativně výjezd lanovkou do historické části města – výhled na typickou krajinu Toskánska. Možnost večeře, ubytování, individuální volno.

4. den zájezdu 

Odjezd do přístavního města LA SPEZIA a poté podle počasí buď projížďka lodí, a nebo vlakem podél Ligurské riviéry, kde navštívíme NP CINQUE TERRE (UNESCO). Tyto původní rybářské vesničky, které díky své zachovalé zástavbě tvořené pastelově zbarvenými domky, lemované vinohrady, olivovníky a středomořskou vegetací a úchvatnému umístění ve strmých svazích nad mořem byly zařazeny do seznamu památek UNESCO. Naším cílem budou malebná městečka RIOMAGGIORE, MONTEROSSO AL MARE a VERNAZZA, prohlédneme si někdejší římský přístav PORTOVENERE (pouze za dobrého počasí). Individuální volno, navečer odjezd do ČR.

5. den zájezdu
Návrat v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • 2x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 2x snídani
  • průvodce CK

Cena nezahrnuje

  • vstupné, pobytovou taxu, fakult. služby, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 1200 Kč
  • 2x večeře 380 Kč
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč

Orientační ceny vstupného

Villa Garzoni 13€
zahrady Torrigianni 7€
zahrady Grabau 7€ 
zahrady Reale 9€ 
Lucca: dóm di San Martino 3€
Lucca: věž 4€ 
Montecatini Terme: lanovka do starého města 7€ 
Cinque Terre: vlak 12€ 
Monterosso - Porto Venere - La Spezia vyhlídková plavba 32€ (pouze za dobrého počasí)

Není podmínkou všechny vstupy se skupinou absolvovat.

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 90 €

Sleva

  • SLEVA 55+ ze základní ceny 4%

Nástupní místa

24.04. - 28.04. odjezd A, B, L
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Zajímavosti

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-04-24
Do: 2020-04-28
Počet nocí: 4
Cena od: 6 039 Kč

Nezávazně poptat zájezd