Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

ITÁLIE – ÚDOLÍ AOSTA

NP GRAN PARADISO, MILANO A TURÍN

Ubytování: hotel***
Cena od:
7 287 Kč
Poptat
Nedotčená krajina NP Gran Paradiso s pohledy na stejnojmenný čtyřtisícový vrchol, krásné údolí Vall d´Aosta obklopené horami a věčně zasněženými vrcholy, kde budeme po celý zájezd ubytování. Můžeme se těšit výhledy na Mont Blanc, Gran Paradiso a další alpské velikány, ...

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odjezd ve večerních hodinách do Itálie.

2. den zájezdu:
Ráno příjezd do MILÁNA, metropole proslulá jako město módy, město Leonarda da Vinci. Prohlídka centrálního náměstí Piazza Duomo se slavnou fenomenální gotickou katedrálou Duomo, kaple sv. Gotharda, Zlatý čtyřúhelník Quadrilatero d´Oro, náměstí Leonarda da Vinci, budova milánské Opery aj. Odpoledne pokračujeme do údolí Valle d´Aosta na ubytování.

3. den zájezdu:
Výlet údolím VALLE D´AOSTA. Přitažlivé městečko COURMAYEUR, majestátní alpské štíty. Výjezd lanovkou na Montblanský horský masív na italsko-francouzském pomezí, do oblasti věčného ledu a sněhu Punta Helbronner (3462 m). Odměnou nám budou úchvatné výhledy na samotný vrchol Mont Blanc (4808 m). Unikátním dílem moderní techniky je 15 km dlouhá lanovka přes nekonečné ledové pláně Trans Mont Blanc, propojující Punta Helbronner na italské straně masívu s Aiguille du Midi na francouzské straně.

4. den zájezdu:
Jedinečný kout přírody NP GRAN PARADISO, skutečný ráj pro ty, kdo touží poznat neporušenou alpskou krajinu, utvářenou ledovci a divokými horskými říčkami. Průjezd údolím Valle di Cogne do národního parku. Městečko COGNE, proslulé výrobou krajek, vstupní brána parku a odtud podnikneme pěší výlet do údolí VALNONTEY, které se táhne až pod ledovce čtyřtisícového Gran Paradisa, podmanivá podívaná na ledovce, nedotčená krajina s alpinskou květenou. Při zpáteční cestě na hotel navštívíme město AOSTA, obklopené horami a věčně zasněženými vrcholy. Procházka a prohlídka vč. významných římských památek, Augustův oblouk, římský most z 1. stol., Porta Pretoria, katedrála, Sant´Orsso aj.

5. den zájezdu:
Průjezd údolím Aosta, zastávka u monumentální pevnosti FORTE DI BARD a odjezd do TURÍNA, města se slavnou minulostí, bývalého hl. města sardinsko-piemontského království, jehož barokní stavby jsou zde zasazeny do scenérie alpského podhůří. Náměstí Piazza Castello, Královský palác, Porta Platina, zahrady Venaria, chrám San G. Battista, kostel J. Křtitele s proslulým turínským plátnem, hrad Borgo Medioevale, nádherné náměstí Piazza San Carlo, dominanta města Mole Antonelliana (167 m vysoká věž) – nejvyšší zděná budova světa, fakult. lze vyjet výtahem na vyhlídkovou plošinu, výhledy na Alpy a údolí řeky Pád, aj. Pro zájemce možná návštěva slavného Muzea automobilů, které mapuje modely od 15. stol až dodnes. V podvečerních hodinách odjezd do ČR.

6. den zájezdu:
Předpokládaný návrat v ranních hodinách do ČR.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. autobusem,
 • 3x ubytování v hotelu*** v údolí Valle d´Aosta – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 3x snídani, průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • lanovky,
 • pobytovou taxu
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1100 Kč,
 • 3x večeře 600 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč

Sleva

 • Sleva 55+ ze základní ceny zájezdu 3%

Nástupní místa

08.09.-13.09. Odjezd A, B, L

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-09-08
Do: 2020-09-13
Počet nocí: 5
Cena od: 7 287 Kč

Nezávazně poptat zájezd