Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

ITÁLIE – ZA POZNÁNÍM TOSKÁNSKA

OD SEVERU K JIHU A OSTROV ELBA

Ubytování: hotel***
Oblíbené
Cena od:
15 351 Kč
Poptat
Toto je naše pozvání do malebného Toskánska, které v průběhu zájezdu poznáme od severu k jihu. Formou výletů se seznámíme se vším, co tato jedinečná krajina plná historie, umění, a krásné krajiny nabízí. Uvidíme kaleidoskop pradávných městeček, vinice, olivové háje, ...

Program zájezdu

1. den zájezdu 
Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.

2. den zájezdu
Ráno příjezd do oblasti Toskánska. Navštívíme město rodových věží SAN GIMIGNANO, klenot Toskánska, středověké opevněné městečko vč. náměstí Piazza della Cisterna a Piazza del Duomo s nespočetnými architektonickými poklady – bazilika, věž Torre della Rognoza, poutní kostel a obchůdky s řemeslnými dílnami. Krátce prohlídka i středověké VOLTERY, větrem ošlehané městečko s puncem hrdosti a nedobytnosti, město alabastru – historické centrum města s tajuplnými uličkami, kamenickými dílnami a krámky. Po prohlídce odjezd k moři do přímořského letoviska Marina di Cecina, kde budeme po 7 nocí ubytováni v hotelu.

3. den zájezdu  
Návštěva nádherných zahrad VILY GARZONI, které patří k nejkrásnějším v celé Itálii. Starobylé a podmanivé město LUCCA s renesančním opevněním, rodiště slavného skladatele Giacoma Pucciniho, významné kostely a muzea, románská katedrála San Martino, kostel San Michele, náměstí Piazza dell´Amfiteatro.

4. den zájezdu  
Celodenní fakult. výlet na ostrov ELBA, úchvatné pláže, tyrkysově modrá voda, nádherné hory a omračující vyhlídky. Navštívíme PORTOFERRAIO, někdejší římský přístav, procházka uličkami historického centra, pevnost Forte Stella, Napoleonova vila Mulini. Půvabné vesničky v horách – vesnička POGGIO, příkré dlážděné uličky, nádherný výhled na Marcianu Marinu a pobřeží. MARCIANA, malebná kamenná vesnička, možnost fakult. výjezdu lanovkou na nejvyšší vrchol ostrova – MONTE CAPANNE – krásné výhledy až na Korsiku. MARCIANA ALTE s patricijskými a měšťanskými domy, možnost koupání na pláži mezi útesy v letovisku PROCCHIO.

5. den zájezdu  
Polodenní výlet do PISY, město proslulé svou šikmou věží, náměstí Campo dei Miracoli (Pole zázraků), katedrála, baptisterium, Camposanto, šikmá věž. Návrat na hotel, pobyt u moře.

6. den zájezdu
Celodenní výlet za etruskými sídly. Městečko s jedinečnou polohou PITIGLIANO, bludiště středověkých uliček, bývalé židovské ghetto, palác Orsini, působivý viadukt. SOVANA, jedno z nejkrásnějších v celé Itálii, žlutohnědý pískovec, kostel Santa Maria s freskami a v okolí etruské hrobky Toskánska – Necropoli di Sovana. SATURNIE, na závěr dne se ponoříme do zdejších přírodních horkých pramenů.

7. den zájezdu  
Výlet do hl. města stejnojmenné provincie GROSSETO s řadou kulturních památek – náměstí Piazza Dante s katedrálou sv. Vavřince, zvonicí, socha Canapone Monument, kostel sv. Františka, palác Aldobrandeschi. Pokračujeme do “Toskánské oázy” – MONTE ARGENTARIO, čisté moře, malebné přístavy – Porto Santo Stefano, Porto Ercole a Orbetello, skvostná příroda – písečné kosy „tomboll“, laguny. Odpočinek v některé z elegantních marín a na zdejších pěkných plážích.

8. den zájezdu
Polodenní výlet do kouzelné SIENY (UNESCO), prohlídka středověkého centra, náměstí Piazza del Campo s Palazzo Comunale, zvonice, sienská katedrála – jeden z nejlepších příkladů gotiky v celé Itálii, baptisterium s mramorovou fasádou, procházka klikatými uličkami centra s kostely, paláci a muzei. Návrat na hotel, pobyt u moře.

9. den zájezdu  
Po snídani odjedeme do FLORENCIE (UNESCO), prohlídka, Dóm Santa Maria dei Fiori, Giottova Campanila, Baptisterium, hrobka Medicejských, Ponte Vecchio, kostel Santa Croce s náhrobky mnoha věhlasných Florenťanů (Michelangelo, Galieo a další), uličky starého města, posezení u šálku dobré italské kávy, ochutnání místních specialit. Večer odjezd do ČR.

10. den zájezdu
Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem, 
 • 7x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím – Marina di Cecina,
 • 7x snídani, 
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné, 
 • pobytovou taxu, 
 • fakult. výlety, 
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 3990 Kč (povinné při nedoobsazení), 
 • 7x večeře 1790 Kč, 
 • 4. den výlet na ostrov Elba 790 Kč (nutná rezervace v CK, min. 25 osob),
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč

Orientační ceny vstupného

San Gimignano:
katedrála 4€
Torre Grossa, radnice, muzeum 9€
kompletní vstup s katedrálou 13€

Lucca:
dóm 3€
souhrnné vstupné (dóm, muzeum, S. Giovanni) 9€
věž Guinigi 4€

Elba:
lanovka Monte Capanne 15€
Napoleonova vila 5€
pevnost Stella 2€

Pisa:
šikmá věž 18€
bapristerium 5€

Pitigliano:
palác 3,50€
židovské centrum se synagogou 4€
etruská hrobka 4€

Siena:
souhrnné vstupné (dóm, muzeum, krypta) 13€
radnice 9€
zvonice Torre del Mangia 10€

Florencie:
kostely 7-8€
jízdné 3€
baptisterium, kupole 18€
Palazzo Vecchio 10€

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvu památek doporučujeme na vstupy cca 100€

Sleva


Ubytování

 • hotel Il Settebello *** v Marina di Cecina - 2lůžk. klim. pokoje s příslušenstvím. Hotel se nachází v srdci Etruského pobřeží, pár kroků od moře a nádherného borovicového lesa. Snídaně formou bufetu, večeře 3-chodová servírovaná. Marina di Cecina se může pochlubit optimální polohou k objevování fascinujících míst toskánského vnitrozemí.

Nástupní místa

19.06. - 28.06. Odjezd A, B, L
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-06-19
Do: 2020-06-28
Počet nocí: 9
Cena od: 15 351 Kč

Nezávazně poptat zájezd