Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

ITALSKÝ TIBET – LIVIGNO

A BERNINA EXPRESS

Ubytování: hotel***
Cena od:
13 719 Kč
Poptat
Poznejte s námi výjimečný kraj - tzv. Italský Tibet, v bezcelní zóně mezi Itálií a Švýcarskem, v nádherném údolí obklopeném velkým množstvím „třítisícovek“ a ukončeném romantickým jezerem Lago di Livigno. Ubytováni budeme ve městečku Livigno, které je obklopené z jedné ...

Program zájezdu

1. den zájezdu 
Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.

2. den zájezdu
Příjezd do LIVIGNA, dopolední snídaně, ubytování dle možností hotelu. Téměř u hotelu je lanovku na MOTTOLINO, základní varianta (náročnost 2 z 5; 5 hod.): výstup na MONTE DELLA NEVE (2785 m), jedinečné výhledy, zpět až téměř k horní stanici lanovky a dále po cestě č. 115 přes salaše BAITTELDA L‘ABLES do Livigna, lehčí varianta (1,5 z 5; 4 hod.): sjezd lanovkou do údolí.

3. den zájezdu
Busem k lanovce CAROSELLO 3000, výjezd lanovkou do výšky 2798 m a odtud více možností jedinečných túr. Základní varianta (2,5 z 5; 6 hod.): okolo jezera LAGO SALIN, sestup do údolí VAL FEDERIA a tímto údolím až k hotelu se zastávkou na salaši ALPE FEDERIA, možnost ochutnat místní sýr a při troše štěstí pozorovat i sviště (tato varianta lze i opačně), lehčí varianta (1,5 z 5; 4 hod.): od horní stanice po hřebeni na VETTA BLESACCIA až k restauraci COSTACCIA (2368 m), zpět k horní stanici lanovky stejnou cestou, sjezd lanovkou do hotelu.

4. den zájezdu  
Odjezd busem do švýcarské BERNINY, odtud lanovkou na DIAVOLEZZA (2973 m), možnost dvou tras: základní varianta (2,5 z 5; 6 hod.): výstup na MONT PERS (3207 m), odkud jsou fantastické výhledy na PIZ BERNIA, zpět k horní stanici a lanovkou zpět do údolí. Údolní cestou k jezeru LAGO BIANCO až k busu. Lehčí varianta (1,5 z 5; 3 hod.): vynechán výstup na Mont Pers.

5. den zájezdu  
Odjezd busem do průsmyku PASSO FORCOLA (2315 m), který je hraničním přechodem mezi Itálií a Švýcarskem, základní varianta (2,5 z 5; 6 hod.): výstup do průsmyku PASSO STRETTA, poté k jezeru LAGO DEL MONTE (2606 m), kde se otvírají nové pohledy na štíty místních velikánů a pěšky na začátek LIVIGNA, odkud lze odjet místním busem (zdarma) až do hotelu. Lehčí varianta (1,5 z 5; 3 hod.): od busu procházka údolím VALLE DELLE FORCOLA až na začátek Livigna, opět místním busem. Těžší varianta (3 z 5; 7 hod.), ze základní varianty možný výstup na MONTEBREVA (3105 m) a napojení zpět na základní variantu.

6. den zájezdu  
Výjezd busem do sedla PASSO DI FOSCAGNO a dále možnost zvolit si zpáteční cestu až do Livigna dle schopností, základní varianta (2,5 z 5; 8 hod.): k jezeru LAGO DI S. GIACOMO DI FRAELE (1958 m) a kolem jezera LAGO DI LIVIGNO až do hotelu, lehčí varianta (1,5 z 5; 3 hod.): údolím VAL PILA k jezeru Lago di Livigno až do hotelu.

7. den zájezdu  
Dopoledne odjezd do švýcarského POSCHIAVO, či italského TIRANA, přestup na vlak BERNINA EXPRESS a odjezd do ST. MORITZ s nádhernými výhledy (především kolem bílého jezera LAGO BIANCO), krátká prohlídka vyhlášeného zimního střediska a odjezd busem do ČR.

8. den zájezdu  
Příjezd do ČR v brzkých ranních hodinách.

Cena zahrnuje

  • dopravu klim. busem, 
  • 5x ubytování v Livignu, hotel*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
  • 6x snídani formou italského bufetu, 
  • 5x večeři – menu 3 chody s výběrem + salátový švédský stůl, 
  • vstup do krytého bazénu, 
  • lístek na vlak Bernina – Express, 
  • průvodce CK

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. služby, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 2900 Kč (povinné při nedoobsazení)
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a připojištění na horskou turistiku 280 Kč

Orientační ceny vstupného

Ceny lanovek 
Carosello 3000: tam 12 € / tam i zpět 16 €
Diavolleza: tam 22 € / tam i zpět 32 €
Mottolino: tam 11€ / tam i zpět 14€

Kapesné

Celková výše kapesného záleží samozřejmě na Vás, počítejte však vždy s rezervou pro nenadále situace.

Nástupní místa

18.07. – 25.07. odjezd J* + Plzeň
22.08. – 29.08. odjezd J* + Plzeň
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Zajímavosti

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-07-19
Do: 2020-07-26
Počet nocí: 7
Cena od: 13 719 Kč
Od: 2020-08-23
Do: 2020-08-30
Počet nocí: 7
Cena od: 14 103 Kč

Nezávazně poptat zájezd