Afrika
- Egypt
- Maroko
Amerika
- Argentina
- Arizona
- Brazílie
- Colorado
- Kanada
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Panenské ostrovy
- Peru
- Portoriko
- Spojené státy americké
- Utah
Asie
- Arménie
- Čína
- Gruzie
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kyrgyzstán
- Malajsie
- Maledivy
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Bali
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Bosna a Hercegovina
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
- Lotyšsko
- Maďarsko
- Německo
Další oblasti
-- Bavorsko
-- Vogtland
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

JARNÍ TOSKÁNSKO

A OBLAST ÚTESŮ CINQUE TERRE

Ubytování: hotel***
Cena od:
6 390 Kč
Poptat
Navštivte se námi Toskánsko a Cinque Terre, právě v této době plné květů a vůní. Kraj proslulý světoznámým uměním a historií, kde se kultura prolíná s prostým venkovským životem a vytváří tak jedinečné kouzlo tohoto regionu známého po celém světě. Toskánsko, to je výborné víno, vynikající kuchyně, nádherná krajina, města a městečka plná památek. Navštívíme jedinečnou Florencii, starobylou Luccu, San Gimignano připomínající středověký Manhattan, Pisu proslulou svou věží a na závěr oblast útesů, dostupnou pouze vláčky a loděmi Cinque Terre.


Florencie - Lucca - Pisa - San Gimignano - Cinque Terre

Program zájezdu

1. den zájezdu
V podvečerních hodinách odjezd z ČR do Itálie.

2. den zájezdu
FLORENCIE (UNESCO), město můžeme právem označit za jedno z hlavních center umění v Evropě, kolébku renesance, jejíž odkazy dnes nalezneme všude v ulicích, v galeriích, kostelech i muzeích. Prohlídka města, kostel Santa Croce, který za svými zdmi ukrývá pomníky mnoha věhlasných Florenťanů, Bargello, katedrála S.Maria del Fiore, baptisterium, hrobka Medicejských, náměstí Piazza della Signoria s Palazzo Vecchio, galerie Uffizi, nejstarší dochovaný most ve městě Ponte Vecchio, jeden z největších florentských paláců Palazzo Pitti aj.

3. den zájezdu
Starobylé město LUCCA, známé především svým 4,2 km dlouhým renesančním opevněním, rodiště slavného skladatele Giacoma Pucciniho, významné kostely a muzea, románská katedrála San Martino, kostel San Michele, náměstí Piazza dell´Amfiteatro, zde byly středověké budovy vystavěny na stěnách římského amfiteátru. PISA, město proslulé svou šikmou věží, náměstí Campo dei Miracoli (Pole zázraků), katedrála, baptisterium, Camposanto, šikmá věž. Město rodových věží. SAN GIMIGNANO (UNESCO), připomínající středověký Manhattan, bazilika, poutní kostel a ochutnávka v nejlepší zmrzlinárně celé Itálie.

4. den zájezdu
Oblast útesů, dostupná pouze vláčky, mezi Levanto a La Spezia CINQUE TERRE (UNESCO). Místním vláčkem (cca 16 €) odjedeme k poznání pěti unikátních středověkých městeček na útesech nad Ligurským mořem – úzké uličky, rybářské domky, pláže, vinice, strmé skály. Prohlídka VERNAZZY, MANAROLY a RIOMAGGIORE. Fakult. výlet lodí podél pobřeží Cinque Terre a do malebného historického města PORTOVENERE. Odjezd do ČR.

5. den zájezdu
Předpokládaný příjezd v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • 2x ubytování v hotelu*** – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím
 • pobytovou taxu
 • 2x snídani
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • fakult. výlety
 • vláček v Pise
 • loď a vlaky v Cinque Terre 
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1200 Kč
 • galerie Uffizi 650 Kč* (18-25 let 300 Kč, do 18ti let 120 Kč, nutná rezervace min. měsíc před odjezdem)
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč

  * Galerie Uffizi navýšila cenu pro rok 2019

Orientační ceny vstupného

Florencie:
kostel Santa Croce 8€
Medicejská kaple 8€
galerie Uffizi i s rezervaci předem za příplatek 650Kč
Palazzo Vecchio: 10 €, s věží 14 €
galerie Pitti 8,50 €
Santa Maria Novella 7,50€
Lucca:
Torre Guinigi 4€
Baptisterium 6€
katedrála San Martino 3€
kombinovaná vstupenka Dom + Museo + baptisterium 9€
Pisa:
dóm zdarma
baptistérium 5€
Camposanto 5€ (dvě památky za 6 €)
Šikmá věž 18€
San Gimignano:
katedrála 4€
Torre Grossa, radnice, muzeum 9€
kompletní vstup s katedrálou 13€
Cinque Terre:
jízdné na vlak: 12€
lodě: denní 28€, půldenní 20€
lístek na plavbu z jedné vesnice do sousední 4€
sprchy na pláži 1,50 €
cesta lodí do Portovenere asi 20 €

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 140 €

Sleva

 • SLEVA 55+ ze základní ceny 3%
 • AKČNÍ NABÍDKA: sleva 5% platná při rezervaci zájezdu do 25.3.2019

Nástupní místa

04.05. - 08.05. odjezd A, B, L
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Zajímavosti

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2019-05-04
Do: 2019-05-08
Počet nocí: 4
Cena od: 6 390 Kč

Nezávazně poptat zájezd