Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

JIŽNÍ ČECHY A SALCBURK

VÝLET LODÍ OD ZVÍKOVA NA ORLÍK

Ubytování: hotel***
Oblíbené
Cena od:
8 247 Kč
Poptat
Vydáme se za poznáním architektonických a přírodních památkek jižních Čech a navštívíme rakouský Salcburk.Prohlédneme si romantické zámky a tajemné hrady, starobylá města, projdeme se v krásném Terčině údolí i v přírodní rezervaci Čertovy stěny, výletní lodí poplujeme od Zvíkova na ...

Program zájezdu

1. den zájezdu
Ráno odjezd směr jižní Čechy, prohlídka novogotického zámku s rozsáhlým parkem HLUBOKÁ NAD VLTAVOU. Ubytování v hotelu, večeře.

2. den zájezdu 

Celodenní výlet do rakouského města SALCBURK (UNESCO), prohlídka histor. jádra, náměstí Domplatz s velkolepou katedrálou, náměstí Residenzplatz se zvonkohrou, Getreidegasse, monumentální stavba Kollegienkirche (Univerzitní kostel), Mozartův rodný dům, pevnost HOHENSALZBURG, zahrady zámku Mirabell aj.

3. den zájezdu
V nejjižnějším cípu na jihu Čech navštívíme NOVÉ HRADY, vstupní brána do Novohradských hor, mohutný opevněný hrad s obnovenou historickou kovárnou, procházka v romantickém TERČINĚ ÚDOLÍ, anglický park s řadou drobných staveb, Modrý dům, umělý vodopád. Cestou zpět ČESKÉ BUDĚJOVICE, procházka a prohlídka historické části města založeného Přemyslem Otakarem II.

4. den zájezdu
Celodenní výlet do ČESKÉHO KRUMLOVA, prohlídka historické části města vč. Impozantního zámeckého komplexu, věže a dalších historických památek, individuální volno. Cestou na hotel návštěva vesnice HOLAŠOVICE, nejzachovalejší ukázka lidového baroka u nás, unikátní jihočeské Stonehenge.

5. den zájezdu

Celodenní výlet k Orlické přehradě. Navštívíme královský hrad ZVÍKOV nad soutokem Vltavy a Otavy, pokračujeme romantickou plavbou výletní lodí, jedním z nejhezčích úseků přehrady. Proplujeme pod Žďákovským mostem až k zámku ORLÍK – prohlídka novogotického sídla rodu Schwarzenbergrů na skalním výběžku u řeky Vltavy – krásné interiéry, sbírky skla, obrazů.

6. den zájezdu
Městečko VYŠŠÍ BROD, prohlídka jedné z nejvýznamnějších památek jižních Čech, funkčního cisterciáckého kláštera, který založil r. 1259 Vok I. Z Rožmberka. Projdeme se Národní přírodní rezervací ČERTOVY STĚNY – LUČ, úžasný vltavský kaňon, Čertovy proudy, krásné vyhlídky do údolí Vltavy. Na závěr ROŽMBERK NAD VLTAVOU a hrad Rožmberk, který nás zavede do doby posledních Rožmberků, Viléma a Petra Voka a rodu Buquoy, posledních majitelů hradu.

7. den zájezdu

Po snídani JINDŘICHŮV HRADEC s nejrozsáhlejším zámeckým komplexem v republice – vznosné arkády, zahrada, Rondel, jedna z nejpůvabnějších renesančních staveb u nás. Odpoledne odjezd domů.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem, 
 • 6x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
 • 6x polopenzi, 
 • rekreační poplatek, 
 • pojištění léčebných výloh při výletech do Rakouska, 
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • fakult. služby
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1 800 Kč
 • pojištění storna zájezdu 105 Kč

Orientační ceny vstupného

Zámek Hluboká nad Vltavou 200 Kč

Salcburk
Mozartův rodný dům 11 €
Pevnost Hohensalzburg 15,5 €

Nové Hrady 90 Kč
Zámek Český Krumlov 200 Kč

Hrad Zvíkov 100 Kč
Projížďka po Orlické přehradě 160 Kč
Zámek Orlík 150 Kč

Klášter Vyšší Brod 100 Kč
Hrad Rožmberk 150 Kč
Zámek Jindřichův Hradec (dle trasy) 120 Kč/ 140 Kč

Kapesné

Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 1 200 Kč (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů). Při výletu do Rakouska doporučujeme cca 30 €, dle individuální potřeby.

Nástupní místa

05.07. - 11.07. odjezd A, B Přehled nástupních míst najdete ZDE

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-07-05
Do: 2020-07-11
Počet nocí: 6
Cena od: 8 247 Kč

Nezávazně poptat zájezd