Afrika
- Egypt
- Maroko
Amerika
- Argentina
- Arizona
- Brazílie
- Colorado
- Karibik
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
- Utah
Asie
- Čína
- Gruzie
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kyrgyzstán
- Malajsie
- Maledivy
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Bali
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Bosna a Hercegovina
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
- Lotyšsko
- Maďarsko
- Německo
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
- Rusko
- Slovensko
- Španělsko
- Středomoří
- Švýcarsko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

JIŽNÍ ČECHY A SALCBURK

POBYT V ČESKÉM KRUMLOVĚ S VÝLETY

Ubytování: hotel***
Oblíbené
Cena od:
8 990 Kč
Poptat
Oblíbený zájezd nás zavede k architektonickým památkám na Vltavě, v Bechyni, ale i Nových Hradech. Navštívíme perly Rakouska jako je Salzburg nebo Linc. Projdeme se v krásném Terčině údolí, výletní lodí poplujeme od Zvíkova na Orlík a na závěr si prohlédneme historický Tábor.
Zájezd provází Naděžda Šauerová
Bechyně - Český Krumlov - Salcburk - Jindřichův Hradec - Nové Hrady - Terčino údolí - Linc - hora Pöstlingberg - Willhering - Zvíkov - Orlík - Tábor

Program zájezdu

1. den zájezdu
Ráno odjezd směr jižní Čechy. Před příjezdem na hotel navštívíme lázeňské město BECHYNĚ, slavné keramikou i polohou nad soutokem Lužnice a Smutné. Prohlídka renesančního zámku, kde nahlédneme do života Petra Voka. Odjezd do ČES. KRUMLOVA, kde budeme po 6 nocí ubytováni.

2. den zájezdu
Celodenní výlet do rakouského města SALCBURK (UNESCO), prohlídka histor. jádra, náměstí Domplatz s velkolepou katedrálou, náměstí Residenzplatz se zvonkohrou, Getreidegasse, monumentální stavba Kollegienkirche (Univerzitní kostel), Mozartův rodný dům, pevnost HOHENSALZBURG, zahrady zámku Mirabell aj.

3. den zájezdu
JINDŘICHŮV HRADEC s nejrozsáhlejším zámeckým komplexem v republice – vznosné arkády, zahrada, Rondel, jedna z nejpůvabnějších renesančních staveb u nás. Chloubou zámku je skvěle dochovaná černá kuchyně, kde dle pověsti vařívala Bílá paní kaši pro místní chudinu.

4. den zájezdu
V nejjižnějším cípu na jihu Čech navštívíme NOVÉ HRADY, vstupní brána do Novohradských hor, mohutný opevněný hrad s obnovenou historickou kovárnou, procházka v romantickém TERČINĚ ÚDOLÍ, anglický park s řadou drobných staveb, Modrý dům, umělý vodopád. Návrat na hotel, individuální volno nebo prohlídka ČESKÉHO KRUMLOVA s průvodcem.

5. den zájezdu
Rakouské kulturní město LINC, procházka Starým městem, barokní náměstí. V nedalekém WILHERINGU si prohlédneme 850 let starý cisterciánský klášter s velkolepým rokokovým kostelem. Návrat na hotel, individuální volno nebo prohlídka ČESKÉHO KRUMLOVA s průvodcem.

6. den zájezdu
Celodenní výlet k Orlické přehradě. Největší českou přehradu nejlépe poznáme z lodní paluby. Navštívíme královský hrad ZVÍKOV nad soutokem Vltavy a Otavy, fakult. pokračujeme romantickou plavbou výletní lodí, jedním z nejhezčích úseků přehrady. Proplujeme pod Žďákovským mostem až k zámku ORLÍK – prohlídka novogotického sídla rodu Schwarzenbergrů na skalním výběžku u řeky Vltavy – krásné interiéry, sbírky skla, obrazů.

7. den zájezdu
Po snídani starobylé město TÁBOR, se slavnou minulostí města se setkáme v historickém centru – zdobené štíty měšťanských domů, pomník Jana Žižky z Trocnova, gotická radnice aj. Odpoledne odjezd domů.

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • 6x ubytování v hotelu*** v Českém Krumlově, 10 min. chůze od historického centra – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře menu)
  • pojištění léčebných výloh při výletech do Rakouska
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné
  • fakult. služby
  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 1 500 Kč
  • pojištění storna zájezdu 105 Kč

Orientační ceny vstupného

Zámek Bechyně 150 Kč
Klášter Bechyně 80 Kč
Zámek Český Krumlov 180 Kč
Mozartův rodný dům 11 €
Pevnost Hohensalzburg 15,5 €
Dráha na horu Pöslingberg 4 €
Hrad Zvíkov 70 Kč
Projížďka po Orlické přehradě 160 Kč
Zámek Orlík 150 Kč
Zámek Jindřichův Hradec (dle trasy) 120 Kč
Nové Hrady 90 Kč

Kapesné

Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 1 200 Kč (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů). Při výletu do Rakouska doporučujeme cca 35 €, dle individuální potřeby.

Nástupní místa

07.07. - 13.07. trasa A, B
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2019-07-07
Do: 2019-07-13
Počet nocí: 6
Cena od: 8 990 Kč

Nezávazně poptat zájezd