Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

JORDÁNSKO A IZRAEL

BIBLICKÉ PAMÁTKY A MRTVÉ MOŘE

Ubytování: hotel***
Oblíbené
Cena od:
38 690 Kč
Poptat
Tradiční a oblíbený zájezd s Petrem Horákem do dvou zemí Blízkého východu za poznáním antických, biblických i islámských památek. Budeme procházet místy dávných biblických příběhů i křižáckých válek. K Jordánsku neodmyslitelně patří starodávná pouštní města - nabatejská Petra, antický Jerash, ...

Program zájezdu

1. den zájezdu
Dopoledne odlet z Prahy, přílet na letiště Queen Alia do Ammánu, transfer do hotelu, dle časových možností večerní prohlídka města s průvodcem nebo individuální volno. AMMÁN patří k nejkrásnějším městům Blízkého východu, je vystavěn na několika pahorcích a najdeme o něm zmínku i v Bibli, jako o „městě dětí Ammónových“.

2. den zájezdu
Prohlídka jordánského hl. města AMMÁNU – starověká část, ammánská citadela na kopci nad městem, římské divadlo pro 6 000 diváků z 2. stol., Archeologické muzeum a krátce i nový Ammán s moderní a upravenou podobou. Odtud se vydáme k návštěvě zachovalého řecko-římského města JERASH – perla Jordánska, rozkládající se na svazích návrší Gilead, dějiny města započaly s výboji Alexandra Velikého a vrcholu dosáhly v době, kdy se tato oblast stala součástí římského impéria, nejvýstavnější sídlo Blízkého východu – oválné náměstí tzv. Agora, velmi zachovalé cesty lemované sloupovím, „ šeptající sloupy“, tři amfiteátry, římské lázně, Hippodrom, chrám boha Dia, chrám bohyně Artemis s nádvořím a majestátní bránou, původní Cardo s obchody. Projedeme krajinou mezi plantážemi oliv a piniovými háji do městečka Ajlun – zde se v lesnaté krajině, na vrcholu Jabal Auf nachází jeden z nejvýznamnějších křižáckých pouštních hradů – hrad AJLUN, islámská pevnost postavená r. 1184-85 na obranu proti vojenským nájezdům křižáků, hrad střežil důležitý úsek jižního údolí Jordánu, železné doly města Ajlun a obchodní cesty mezi Jordánskem a Sýrií. Krásné výhledy na Jordan valley, do Sýrie, Libanonu i Izraele. K večeru návrat na ubytování.

3. den zájezdu
Královská cesta – starověké město MADABA – město Nabatejců, byzantské a umajlovské umění. Město proslulé svými mozaikami. Nejznámější a z historického hlediska nejdůležitější je Madabská mozaiková mapa v kostele sv. Jiří., pochází z období kolem r. 560 a zobrazuje mapu Palestiny a Dolního Egypta. Následuje posvátná hora NEBO (802 m n. m.), kam Mojžíš přivedl svůj lid při útěku z Egypta, aby odtud ukázal „Zemi zaslíbenou“ a kde se pravděpodobně nachází i Mojžíšův hrob – byzantský kostel, nádherná mozaika. Během své návštěvy Jordánska v r. 2000 odtud vedl kázání papež Jan Pavel II. k 20 000 věřících. Otevře se nám překrásný výhled na údolí řeky Jordán, ale i na velkou část Jordánska, Izraele a Palestiny. Před ubytováním u Petry, navštívíme další z nejznámějších a nejlépe dochovaných křižáckých hradů KERAK z 12. století.

4. den zájezdu
Celodenní prohlídka fascinujícího „růžového” skalního města PETRA (UNESCO), unikátní komplex nabatejských monolitických chrámů vytesaných do skal, vysokých až 100 m, jeho stáří se odhaduje na 2 500 let. Město je přístupné pouze úzkou skalní soutěskou Sig (1.200 m), na jejímž konci je mnoho chrámů, klášterů, paláců vytesaných do skal, zdobených složitými sochami, jenž poukazují na zručnost Nabatejců – Pokladnice, Vítězný oblouk, antické divadlo, královské hrobky a klášter, mystické pohřebiště aj. Ubytování v populárním přímořském letovisku AQABA, dle časových možností prohlídka města s průvodcem.

5. den zájezdu
Nádherná divoká pouštní krajina u hranic se Saudskou Arábií, pod horou Džabal Ram. WADI RUM (UNESCO), známá také jako The Valley of Moon, skalní věže z narůžovělého pískovce, měsíční krajina, skalní brány, rokle a soutěsky, místo spojené s legendárním Lawrencem z Arábie, fakult. 2 hod. projížďka terénními vozy určitě stojí za to – úžasné skalní scenérie z bílého, růžového a fialového písku. Zajímavou pouštní krajinou dojedeme zpět do hlavního města Ammánu.

6. den zájezdu
Po snídani opustíme Jordánsko na hraničním přechodu Allenby Bridge – asistence při vyřízení nutných formalit. IZRAEL – přes nádherné údolí Wádí Qilt odjedeme ke krátké prohlídce nejstaršího města na světě (9 000 let) – JERICHO, oáza se zavodňovacím systémem, obklopená datlovníky a palmami, mešity, římské paláce a krásné mozaikové dlažby. Nad městem se tyčí Hora Pokušení. QUMRAN – proslulé naleziště svitků s texty Starého zákona. Nejníže položené odkryté místo světa MRTVÉ MOŘE – unikátní slané jezero, vysoká koncentrace minerálů s léčivými účinky, koupání. Příjezd přes okraj Judské pouště do města JERUZALÉM.

7. den zájezdu
JERUZALÉM – Svaté město pro věřící tří náboženství, město, které před více jak 3 000 lety prohlásil král David za hlavní město a jeho syn Šalamoun nechal postavit První chrám. Prohlídka – Olivetská hora – místo Nanebevstoupení Krista, chrám Pater Noster, jeskyně, nádherné výhledy na celé Staré město, návštěva Getsemanské zahrady – kde Ježíš strávil poslední noc, před svým zatčením, bazilika Utrpení a chrám hrobu Panny Marie aj. Odjezd do BETLÉMA – chrám Narození páně s jeskyní, návštěva kostelů svaté Kateřiny a Grotto.

8. den zájezdu
Hora SION – archeologický areál Davidova města, Cenaculum – místo poslední večeře, hrob krále Davida, Dormition – místo Nanebevzetí Panny Marie, Bazilika zesnutí. Pokračujeme ke Zdi nářků, je tím, co se podařilo dochovat ze západní části vnější hradby, která obklopovala jeruzalémskou Chrámovou horu se starobylou mešitou Al-Aksá, Staré město, židovská čtvrť, Křížová cesta – Via Dolorosa, Chrám Božího hrobu – uctívaný jako Golgota neboli hora Kalvárie, kostel sv. Anny a nádrž Bethesda aj.

9. den zájezdu
Okružní jízda novými částmi Jeruzaléma – památník holocaustu Yad Vashem, zastávka u izraelského parlamentu – budova Knesset z červeného jeruzalémského pískovce, dar rodiny Rothschild z Anglie. Dle časových možností se podíváme na Menorah, sedmiramenný svícen, který zdobil starověký chrám v Jeruzalémě a je od té doby židovským symbolem, transfer na letiště do Tel-Avivu a odlet.

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Ammán a zpět Tel-Aviv – Praha, 
 • letištní taxy, 
 • transfer na letiště a zpět, 
 • transfery klimatizovanými minibusy dle programu, 8x ubytování v hotelu*** (5 nocí v Jordánsku a 3 noci v Izraeli) – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 
 • 8x polopenzi, 
 • jordánské vízum, 
 • vstupné do navštívených objektů na území Izraele, 
 • český průvodce po celou dobu zájezdu, 
 • místní průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné, 
 • fakult. výlety, 
 • spropitné, 
 • odletová taxa cca 10 Dir (platba na místě), 
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci “Cena zahrnuje”

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 4700 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 890 Kč

Orientační ceny vstupného

Částka na vstupy činí 140 USD ($) – je nutné mít nachystanou tuto částku přesně předem v hotovosti, ihned po příjezdu bude odevzdána průvodci a dále se o vstupné bude starat místní průvodce. Stejně tak bude průvodce vybírat 40 USD/osoba spropitné. Spropitné je v Jordánsku zavedeným zvykem. Očekávají je řidiči i průvodci, pokojské i hoteloví nosiči a dá se říct, že dát spropitné je všude nutností!!!

Večerní Ammán 25 USD Koupání u Mrtvého moře 18 USD - nahrazujeme obědem – bezmasý bufet za 13 USD a vstup k Mrtvému moři je zdarma.
Při odjezdu ze země se dále platí odjezdová taxa ve výši cca 10 Dir. Nápoje nejsou v hotelu k večeři v ceně jen nealko 2Dir/nápoj. WC je cca 1USD, 1 jordánský Dir je asi 35Kč cca 1,50USD, doporučujeme vyměnit na místě na letišti cca 50 - 100 USD, někde je možné platit drobnými USD. Poštovní známka 1,80Dir.

Možnost si dále fakultativně připlatit večerní prohlídku Jeruzaléma 38 USD/osoba – většinou se neuskuteční a vybere se jen jedna večerní vyhlídka při průjezdu za spropitné nebo večerní prohlídku Ammánu 25 USD/osoba - doporučeno.

Nástupní místa

28.03. - 05.04. odjezd L2, L3
17.10. - 25.10. odjezd L2, L3
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Vstupní vízum

 • jednorázové turistické vízum do Jordánska je zahrnuto v ceně zájezdu, pro Izrael platí bezvízový styk

Očkování

 • při vstupu do Jordánska a Izraele není vyžadováno žádné očkování

Zajímavosti

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-03-28
Do: 2020-04-05
Počet nocí: 8
Cena od: 38 690 Kč
Od: 2020-10-17
Do: 2020-10-25
Počet nocí: 8
Cena od: 38 690 Kč

Nezávazně poptat zájezd