Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

KLADSKÉ POMEZÍ

BROUMOVSKO A POLSKÉ SOVÍ HORY

Ubytování: hotel***
Cena od:
7 383 Kč
Poptat
Zájezd do chráněné krajinné oblasti Broumovsko je skutečnou turistickou lahůdkou zasazenou do krásné přírody. Hlavním střediskem Broumovského výběžku je klidné městečko Broumov se vzrušující historií, kde budeme po celý pobyt ubytováni. Navštívíme přírodní rezervace, skalní města, architektonické památky. V blízkém ...

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odjezd v ranních hodinách. NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, náměstí s renesančními domy, zámek s rozsáhlými okolními zahradami. Procházka v lokalitě Broumovské stěny. Ubytování v Broumově.

2. den zájezdu:
Dopoledne prohlídka BROUMOVA, zrestaurovaný Broumovský benediktinský klášter s rozsáhlými okolními zahradami, kopie věhlasného Turínského plátna, rozsáhlá klášterní knihovna, dřevěný kostel Panny Marie, patřící mezi nejstarší celodřevěné sakrální stavby střední Evropy. Krátká zastávka v ŠONOVĚ s kostelem sv. Markéty od barokních stavitelů Dientzenhoferů. Odpoledne ADRŠPAŠSKO-TEPLICKÉ SKÁLY, lehká turistika, Skalní město Adršpach a jeho nejznámější skalní útvary Milenci, Starosta, Starostová, Adršpašské jezírko a Pískovna.

3. den zájezdu:
Celodenní výlet do Polska do oblasti SOVÍ HORY. Pěší turistika s výstupem na nejvyšší vrch Sovích hor Wielka Sowa s kamennou rozhlednou, krásné výhledy. Odtud procházka horskou krajinou do Walimského průsmyku. Přejezd busem do WALIMI, podzemní stavba RIESE (Obr), budována nacisty od r. 1943, její účel není doposud znám – prohlídka zpřístupněné části ve Walimi. Návštěva středověkého hradu GRODNO.

4. den zájezdu:
Zámek KSIAŹ, jehož interiér byl za války kompletně přestavěn, aby splňoval požadavky Adolfa Hitlera, coby reprezentační sídlo říše. SWIDNICA, rodiště Anny, 3. manželky Karla IV., unikátní dřevěný kostel Míru sv. Trojice (UNESCO), největší dřevěná stavba ve střední Evropě, možnost nákupů.

5. den zájezdu:
KLODZKO, významné město, úzce spojeno s historií zemí Českých, mohutná Kladská pevnost, gotický most, kostel Nanebevzetí Panny Marie s náhrobkem arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Odpoledne na hranicích Polska v oblasti moravských Jeseníků starobylé hornické město ZLOTY STOK, návštěva unikátního zlatého dolu a expozice těžby zlata.

6. den zájezdu:
Dopoledne NÁCHOD, prohlídka Náchodského zámku a francouzské zahrady. Umělecké předměty nesmírné hodnoty, unikátní bruselské tapiserie, knihovna a další. BABIČČINO ÚDOLÍ, odpolední procházka, známá místa z knihy Boženy Němcové „Babička“ – Ratibořický zámek, mlýn, Staré Bělidlo.

7. den zájezdu:
Barokní skvost areál KUKS, po své rekonstrukci opět získal svou původní krásu a velkolepost. Magické dílo hraběte Šporka s pozoruhodnými stavbami – majestátní hospic, barokní lékárna, bylinková zahrada, tajemné malby Tance smrti, sochy Ctnosti a Neřesti. V odpoledních hodinách odjezd domů.

Cena zahrnuje

 • dopravu klim. autobusem
 • 6x ubytování v hotelu*** v historickém centru Broumova – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 6x polopenzi
 • rekreační poplatek
 • pojištění léčebných výloh do Polska
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • fakultativní služby,
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 900 Kč
 • pojištění storna zájezdu 105 Kč

Orientační ceny vstupného

Zámek Nové Město nad Metují 140 Kč
Broumovský klášter 130 Kč
Broumov - hřbitovní kostel 60 Kč
Adršpašské skály 120 Kč
Státní zámek Náchod 140 Kč
Státní zámek Ratibořice 130 Kč
Hospitál Kuks 160 Kč

Polsko
Zámek Ksiaz 40 PLN
Swidnica kostel 10 PLN
Důl Zloty stok 30 PLN
Klodzko - pevnost 20 PLN
Grodno 19 PLN
Walim 18 PLN
Wielka Sowa 5 PLN

Kapesné

Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 1500 Kč a cca 160 PLN (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů).

Nástupní místa

26.07. - 01.08. odjezd A, B
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-07-26
Do: 2020-08-01
Počet nocí: 6
Cena od: 7 383 Kč

Nezávazně poptat zájezd