Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

KOKOŘÍNSKO, LUŽICE

FRÝDLANTSKO A ČESKÝ RÁJ

Ubytování: hotel***
Cena od:
6 903 Kč
Poptat
Zájezd za poznáním čtyř koutů naší země, čeká nás krásná příroda, vyhlídky, hrady, zámky a historická města. Navštívíme Kokořínsko, krajinu pískovcových roklí a jezírek. Projdeme se skalním městem Hruboskalsko, poznáme Budyšín - centrum slovanské menšiny Lužických Srbů, Frýdlant s monumentálním ...

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Ráno odjezd k prohlídce romantického hradu KOKOŘÍN, který je obklopen lesy a labyrintem pískovcových roklí. V minulosti často vyhledáván předními básníky a malíři, jako K.H. Mácha nebo A. Mánes. Údolím Kokořínský důl se dostaneme k nejznámějšímu skalnímu útvaru Pokličky. Odpoledne renesanční zámek ZÁKUPY, sídlo císaře Ferdinanda I. Dobrotivého. Vedle medvěda v hradním příkopu nebo anglického parku tu najdeme vůbec první výtah v Čechách. Odjezd do Liberce na ubytování.

2. den zájezdu:
Poznávání města LIBEREC, jehož symbolem je monumentální stavba novorenesanční radnice. Vedle nejstarších staveb – Valdštejnských domků ze 17. stol. tu najdeme i nejstarší Botanickou zahradu v ČR. Odpoledne lanovkou na JEŠTĚD (1012 m), za poznáním unikátní stavby hotelu a současně televizního vysílače nebo fantastickým výhledem na město a okolní Jizerské hory.

3. den zájezdu:
Monumentální bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy v JABLONNÉM V PODJEŠTĚDÍ, postavena podle baziliky sv. Petra v Římě, místo posledního odpočinku světice Zdislavy z Lamberka. Nedaleko za hranicemi Německa prohlídka rozsáhlé zříceniny gotického hradu a kláštera OYBIN. Historie hradu je spojována se jmény jako Jindřich z Lipé, Jan Lucemburský nebo Karel IV. Odpoledne podél německo-polské hranice do města GÖRLITZ (ZHOŘELEC). Historické centrum města je považováno za jedno z nejkrásnějších míst v Německu. Význam města byl dán polohou na poutní cestě z Kyjeva do Santiaga de Compostela.

4. den zájezdu:
Monumentální komplex hradu a zámku FRÝDLANT který zažil dobu své slávy za Albrechta z Valdštejna. V jeho zdech se nacházejí zajímavé expozice zbraní, nábytku, dýmek nebo obrazů. Městečko HEJNICE patřící k nejvýznamnějším českým poutním místům. Stavby zdejšího honosného chrámu Navštívení Panny Marie se ujal H. Haffenecker, podle plánu J. Fischera z Erlachu. Návrat na hotel, individuální volno v Liberci (ZOO, Botanická zahrada aj.)

5. den zájezdu:
Cílem výletu do Německa je BAUTZEN (BUDYŠÍN), hl. centrum slovanské menšiny Lužických Srbů. Procházka historickým centrem tvořeným kamenným labyrintem domů, střežených mohutnými hradbami se sedmnácti středověkými baštami. Zvyky, kroje a řemeslnou zručnost Lužičanů nejlépe dokládá Lužickosrbské muzeum. Večer návrat na hotel.

6. den zájezdu:
Poznávání ČESKÉHO RÁJE, procházka skalním městem HRUBOSKALSKO k zámku Hrubá Skála. Cestou hrad Valdštejn, kolébka rodu Valdštejnů, Janova vyhlídka, hřbitov horolezců, Mariánské vyhlídky, Adamovo lože. Odpoledne navštívíme krásný gotický hrad KOST ze 14. stol. a po prohlídce odjedeme domů.

Cena zahrnuje

 • dopravu klim. autobusem,
 • 5x ubytování v hotelu***v Liberci – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 5x polopenzi (bufetová snídaně, večeře menu),
 • rekreační poplatek,
 • pojištění léčebných výloh do Německa,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • lanovku,
 • fakultativní služby,
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1200 Kč
 • pojištění storna zájezdu 90 Kč

Orientační ceny vstupného

Hrad Kokořín – 80 Kč 
Zámek Zákupy – 140 Kč
Lanovka na Ještěd a zpět – 149 Kč
Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí – 50 Kč
Zřícenina gotického hradu a kláštera OYBIN 6 €
Komplex hradu a zámku Frýdlant – 180 Kč
Hrad Valdštejn – 90 Kč
Hrad Kost – 120 Kč

Nástupní místa

02.08. - 07.08. odjezd A,B Přehled nástupních míst najdete ZDE

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-08-02
Do: 2020-08-07
Počet nocí: 5
Cena od: 6 903 Kč

Nezávazně poptat zájezd