Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

KORSICKÉ “ALPY” A MOŘE

POZNÁVACÍ ZÁJEZD S LEHKOU TURISTIKOU

Ubytování: hotel
Cena od:
18 231 Kč
Poptat
Poznávací zájezd na Korsiku s lehkou turistikou. Ostrov nabízí nejen azurové moře s fantastickým pobřežím, ale i štíty horských velikánů a romantické kaskády. Navštivte tedy Korsiku s námi, projdeme se soutěskami, přes horské hřebeny, ve skalních útvarech Calanche, vystoupáme k ...

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR, noční přejezd do Itálie.

2. den zájezdu 
Trajektem na ostrov Korsika do BASTIE, prohlídka starobylého města, pokračujeme proslulým divokým kaňonem Scala di Santa Regina podél řeky Golo, do horského městečka EVISA, ubytování v hotelu, prohlídka městečka, seznámení s okolím.

3. den zájezdu 
Jedna z nejznámějších atrakcí ostrova – soutěska SPELUNCA s koupáním v kaskádách (2,5-3 hod.). Nejvytrvalejší mohou dojít pěšky až do PORTA (+7 km). Ostatní přejezd autobusem do Porta. Odpolední koupání a relaxace u moře, prohlídka atraktivního turistického centra západního pobřeží.

4. den zájezdu 
Krátká túra, starou honáckou stezkou ve fantastických červených skalních útvarech CALANCHE s kouzelnými výhledy na pobřeží. Milovníci moře stráví odpoledne na pláži. Ostatní pokračují dál výstupem na vrchol CAPU D´ORTO (1294 m), jedna z nejkrásnějších túr na ostrově protkaná fantastickými pohledy do hlubin zálivu Porto (5-6 hod.), odpoledne spojení obou skupin.

5. den zájezdu 
Základní varianta: příjemná túra údolím řeky TAVIGNANO s koupáním v kaskádách, která se dá ztížit přechodem z nadmořské výšky 1000 m přes hřeben (1650 m) do kouzelného údolí Restonica (950 m), nebo pro zájemce fakult. celodenní turistika v RESTONICE (8 km z Corte, na túru odjezd místním busem, cena cca 17 €), nejkrásnější horské údolí Korsiky. Výstup z Restonici (1370 m) k horským jezerům LAC DE MELO (1711 m ) a CAPITELLO (1950 m). Kdo nebude mít chuť na turistiku, užije si den koupáním v kaskádách, v útulných hospůdkách nebo v malebných starobylých uličkách Corte. Navečer společná prohlídka města, návrat na ubytování.

6. den zájezdu
Krátký přejezd k hotelu Castel di Vergio (1400 m), odtud celodenní túra k horskému jezeru LAC DE NINO (1800 m), které leží uprostřed mělké kotliny orámován svěží zelení s trávníky pozzines. Okolí jezera je velmi poklidné a vzbudí ve vás pocit nic nedělání. Milovníci moře mohou místo turistiky dojet taxíkem na pláže v Portu (cca 20 km), odpoledne zpět do hotelu.

7. den zájezdu 
Dopoledne procházka k přírodním kaskádám PISCINE D’AITONE. Odpoledne pobyt u moře v Portu, pro zájemce lodní výlet (cca 32 €) do přírodní rezervace SCANDOLA (UNESCO). Odjezd zpět do hotelu.

8. den zájezdu 
Odjezd do BASTIE k trajektu do Itálie.

9. den zájezdu 
Noční přejezd, přes Rakousko, příjezd do ČR večer.

Poznámka: 
Jízdní řády trajektů na sezónu 2020 nejsou přesně známy v době uzávěrky katalogu, CK si vyhrazuje právo na drobné úpravy programu z důvodu změny jízdního řádku trajektu.

Cena zahrnuje

  • dopravu klim. autobusem,
  • trajekt na Korsiku a zpět,
  • vstupní a výstupní korsickou daň,
  • 6x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
  • 6x polopenzi,
  • komplexní pojištění vč. storna zájezdu,
  • průvodce CK

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 4900 Kč (povinné při nedoobsazení)

Kapesné

Jako kapesné na celou dobu pobytu by Vám mělo stačit asi 60 EUR (na úhradu vstupů do objektů a drobných nákupů suvenýrů nebo občerstvení).
Každému doporučujeme si s sebou navíc vzít asi 60 Euro jako krizovou rezervu pro nenadálé případy.

Nástupní místa

04.07. – 12.07. Odjezd J*+ Jihlava, Bratislava
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Zajímavosti

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-07-04
Do: 2020-07-12
Počet nocí: 8
Cena od: 18 231 Kč

Nezávazně poptat zájezd