Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

KRÁSY ŠUMAVY

A BAVORSKÉHO LESA

Ubytování: hotel***
Oblíbené
Cena od:
7 479 Kč
Poptat
Malebná krása Šumavy s táhlými svahy a hlubokými lesy přitahuje milovníky neporušené přírody a je lákavým cílem pro ty, kteří hledají fyzické i psychické zotavení. Vydejte se s námi procházet mělkými údolími, slatěmi a horskými úbočími tiché a poklidné Šumavy, ...

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odjezd v dopoledních hodinách, před příjezdem na ubytování v samém srdci Šumavy navštívíme hrad VELHARTICE, impozantní interiéry bývalého Rajského paláce a unikátní gotický kamenný most.

2. den zájezdu:
Turistický výlet ze SLUNEČNÉ, údolím Jezerního potoka k tajemnému PRÁŠILSKÉMU JEZERU, rozlévajícího se na svazích Poledníku – rozhledna POLEDNÍK, nejhezčí kruhový rozhled na Šumavu ukončí dnešní den.

Turistická trasa: Prášily – Prášilské jezero – Poledník – 18 km; kratší varianta Prášily – Prášilské jezero a zpět – 5 km

3. den zájezdu:
NP ŠUMAVA, největší český národní park s 680 km2. KVILDA, jedna z nejvýše položených a také nejchladnějších obcí v ČR leží na úpatí Antýglu (1253 m), stylová šumavská stavení, roztroušená po stranách Hamerského potoka. V bývalém Polaufově hostinci (dnes penzion Hones) začíná Klostermannův román V ráji Šumavském – prohlídka slatě, poté sjedeme do horské MODRAVY a pokračujeme do ANTÝGLU, bývalý Královácký dvorec na řece Vydře, Čeňkova pila, zastávka v SRNÍ, horská obec založena dřevaři r. 1720.

Turistická trasa: Modrava – Antýgl – Čeňkova pila – 15 km; kratší varianta Antýgl – Čeňkova pila – 7,5 km

4. den zájezdu:
Ze Špičáku vyjedeme lanovkou na PANCÍŘ, rozhledna na vrcholu Pancíře nad Železnou Rudou nám nabídne krásné výhledy na západní část Šumavy s nejvyšší horou Velký Javor (1456 m) na německé straně. Za jasného počasí lze spatřit i vrcholky Alp v okolí Dachsteinu. Sestoupíme do Špičáckého sedla a pokračujeme k slavným jezerům – ČERNÉMU a ČERTOVU JEZERU, šumavská jezera jsou jediná jezera ledovcového původu na našem území – Národní přírodní rezervace od r. 1933.

Turistická trasa: Pancíř – Špičácké sedlo – Černé jezero – Čertovo jezero – Železná Ruda – 15 km; kratší varianta Pancíř – Špičácké sedlo – Černé jezero – Špičácké sedlo – 12 km

5. den zájezdu:
NP BAVORSKÝ LES
na německé straně (920 km2), VELKÉ JEZERO s nejvyšší horou celé Šumavy Velký Javor. Turistické procházky v této oblasti. Výjezd lanovkou na vrchol VELKÉHO JAVORU. Při zpáteční cestě zastávka a prohlídka sklárny v BODENMAIS, nejznámější a nejnavštěvovanější lázeňské místo Bavorského lesa.

Turistická trasa: Velké jezero – okruh 2 – 10 km dle vlastního výběru

6. den zájezdu:

Městečko KAŠPERSKÉ HORY s muzeem motocyklů, hraček a pivovarnictví, hrad KAŠPERK, založený císařem Karlem IV. k ochraně šumavského pohraničí, zřícenina Pustý Hrádek, bývalý Ždánov, kaple sv. Jana, KRÁLOVSKÝ KÁMEN, krásné a tajemné místo Šumavy vystupující do výšky 1058 m n. m., opředené řadou pověstí. JAVORNÍK, Klostermannova rozhledna a park.

Turistická trasa: Kašperk – Javorník – 14 km; kratší varianta obec Javorník – rozhledna Javorník a zpět – 5 km

7. den zájezdu:

Po snídani navštívíme “bránu Šumavy” SUŠICE, bývalé královské město se rozprostírá po obou březích kdysi zlatonosné řeky Otavy, prohlídka města, betléma. Zastávka na hradě RABÍ, nejmohutnější zřícenina hradu v Čechách.

U turistických tras je možné volit mezi lehčí a těžší variantou.

Cena zahrnuje

 • dopravu klim. autobusem,
 • 6x ubytování v penzionu*** v Železné Rudě – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře),
 • pojištění léčebných výloh do Německa,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • fakultativní služby,
 • lanovky,
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj není možný
 • pojištění storna zájezdu 105 Kč

Orientační ceny vstupného

Hrad Velhartice 100 Kč
Lanovka Špičák – Pancíř 100 Kč

Lanovka na Velký Javor 11 EUR

Kašperské hory
 Muzeum hraček 20 Kč
 Muzeum motocyklů 50 Kč
 Expozice pivovarnictví 40 Kč
 Hrad Kašperk 100 Kč

Sušice muzeum 80 Kč
Hrad Rabí 110 Kč
Hrad Rabí podzemí 30 Kč

Poledník vyhlídková věž 30 Kč
Javorník Klostermannova rozhledna 30 Kč

Kapesné

Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 800 Kč a cca 20 € (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů).

Nástupní místa

09.08. - 15.08. odjezd A, B Přehled nástupních míst najdete ZDE

Zajímavosti

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-08-09
Do: 2020-08-15
Počet nocí: 6
Cena od: 7 479 Kč

Nezávazně poptat zájezd