Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

LASTOVO, OSTROV NEDOTČENÉ KRÁSY

HVAR, CHORVATSKÁ MADEIRA

Ubytování: hotel
Oblíbené
Cena od:
14 391 Kč
Poptat
Navštivte s námi Lastovo, druhý nejvzdálenější ostrov v Chorvatsku, kde strávíte celkem 6 dní. Stejně tak jako ostrov Vis, bylo i Lastovo dlouho zavřeno turistickému ruchu. Čeká nás objevování skrytých pláží a zátok chráněných hustými středomořskými lesy, mimořádně čisté moře, ...

Program zájezdu

1. den zájezdu
V odpoledních hodinách odjezd z republiky (překročení hranic cca v 18:00 hod.)

2. den zájezdu
Ráno příjezd do SPLITU, dopoledne přejezd trajektem s přestupem na ostrově Korčula ve Vela Luka (plavba celkem cca 5,5 hod.) na OSTROV LASTOVO, který je součástí přírodní rezervace s více jak 40 ostrovy, ostrůvky, skalními útesy a davy turistů sem ještě nedorazily. Transfer na hotel do městečka Pasadur, kde budeme 5 nocí ubytováni, večeře. Romantické duše ocení, že Lastovo je parkem tmavé oblohy. Jeho odlehlost zajišťuje dokonalé podmínky pro pozorování hvězd.

3. den zájezdu
Prohlídka ostrova Lastovo, který je bez nadsázky ztracený ráj, přirozené soužití člověka a přírody. Přes vyhlídku na zátoku ZAKLOPATICA dojedeme do středověkého městečka LASTOVO, rozloženého v prudkém svahu mezi okolními kopci, olivovníky, renesanční a barokní kostely, z nichž nejslavnější je farní kostel sv. Kuzme a Damjana, specifická architektura a symboly Lastova komíny (fumary), každý komín je jiný a je oslavou řemesel starých mistrů, možnost fakult. degustace vína v místním vinařství. Jih ostrova SKRIVENA LUKA, jedna z největších a nejkrásnějších zátok na ostrově s výhledem na impozantní MAJÁK STRUGE, druhý nejstarší na Jadranu (1839).

4. den zájezdu
Fakultativní lodní výlet kolem ostrovů LASTOVSKÉHO SOUOSTROVÍ. Z hladiny moře budeme obdivovat ostrůvky, ostrovy a zátoky se zastávkami, koupání. Poobědváme typickou rybu, místní produkty a víno, mj. se vylodíme na OSTROVĚ MLADINE, užijeme si koupání na PLÁŽI SAPLUN s písečným dnem, která je perlou ostrovů Lastova.

5. – 6. den zájezdu
Pobyt u moře
, individuální volno, bohaté možnosti pěších výletů do neporušené přírody, tiché zátoky, možnost potápění, šnorchlování, městečko UBLI, ostrov PREZBA, lodní výlety na okolní ostrůvky aj.

7. den zájezdu
V časných ranních hodinách přejezd katamaránem (plavba cca 2 hod.) na OSTROV HVAR. Prohlídka městečka HVAR, městské hradby a brány, gotické paláce, náměstí a katedrála sv. Štěpána, biskupská pokladnice aj. Odpoledne odjezd naším busem do městečka Stari Grad, kde budeme po 3 noci ubytováni. Pobyt u moře, individuální volno, večeře.

8. den zájezdu
Dopoledne prohlídka středověkého městečka STARI GRAD, historické jádro, barokní kostel sv. Štěpána, zvonice, kostel sv. Jana, dominikánský klášter, vysoké kamenné domy, křivolaké uličky, opevněný zámek Tvrdalj, který byl sídlem známého chorvatského poety Petra Hektoroviće. Odpoledne po obědě pobyt u moře.

9. den zájezdu
Výlet po ostrově Hvar, který patří k největším a nejkrásnějším jadranským ostrovům. Prohlídka městečka JELSA, poklidné a tiché úzké uličky, romantická náměstíčka. VRBOSKA nazývaná “Malé Benátky”, ležící uvnitř hlubokého fjordu, středomořská architektura, staré měšťanské domy a kostely. STARIGRADSKE POLE (UNESCO) nejlépe dochovaná antická řecká krajina středomoří. Vinice a olivovníky od první kolonizace za dob starých Řeků zůstaly téměř nedotčeny a jsou jedinečným svědectvím geometrického systému dělení půdy, který se používal ještě v antických dobách. Návrat na hotel, oběd. Odpoledne pobyt u moře.

10. den zájezdu
Pobyt u moře,
individuální volno. V odpoledních hodinách plavba trajektem (cca 2 hod.) do Splitu. Vylodění a cesta do ČR.

11. den zájezdu
Návrat do ČR v časných ranních hodinách (Brno cca v 4:00 hod.).

Tento zájezd nabízíme také v červnu, ale pouze na 10 dní
Program zájezdu: Lastovo, ostrov nedotčené krásy 18.6. – 27.6.2020

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem, lodní lístky na ostrovy Lastovo a Hvar,
 • 8x ubytování (5x hotel*** na ostrově Lastovo, 3x hotelu na ostrově Hvar) – 2lůžk.  pokoje s příslušenstvím,
 • 8x polopenzi formou bufetu,
 • pobytovou taxu,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. výlety, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 3600 Kč,
 • na vyžádání – hotel Solitudo pokoj s balkonem nebo terasou 550 Kč/os,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč,
 • fakult. lodní výlet 4. den cca 40 – 45 €, platba na místě, nutné nahlásit předem v CK

Orientační ceny vstupného

Ostrov Lastovo
lodní výlet kolem Lastovského souostroví 40-45 €

Ostrov Hvar
Hvar - divadlo + Arsenal 50 HRK
Hvar - pevnost 50 HRK
Stari Grad - Dominikánský klášter 20 HRK
Stari Grad - Tvrdava P. Hektoroviče 20 HRK
Stari Grad - Městské muzeum 20 HRK

Sleva

 • 3. osoba na přistýlce 1100 Kč

Ubytování

 • Hotel Solitudo*** na ostrově Lastovo, středomořský styl, přímo na břehu moře, pár metrů od pláže.

Nástupní místa

11.09. - 21.09. Odjezd B, E, L Přehled nástupních míst najdete ZDE

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-09-11
Do: 2020-09-21
Počet nocí: 10
Cena od: 14 391 Kč

Nezávazně poptat zájezd