Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

LIBANON – BEJRÚT

POBYT V PAŘÍŽI BLÍZKÉHO VÝCHODU

Cena od:
27 990 Kč
Poptat
Vydejte se s námi do nejmenší země Blízkého východu, která na ploše jednoho českého kraje nabízí památky světového významu, nejvýchodnější pobřeží Středomoří s palmami a plážemi i třítisícové hory, kde se v zimě lyžuje. Ubytujeme se uprostřed Libanonu, v metropoli, ...

Program zájezdu

1.den zájezdu
Odlet z Prahy. Přílet v nočních hodinách do Bejrútu, transfer na krátký odpočinek do hotelu.

2.den zájezdu
BEJRÚT, celodenní prohlídka libanonské metropole: náměstí Mučedníků – centrum bejrútského Downtownu s mešitou Muhammada al Amina, procházka čtvrtí vládních budov, mezi kterými jsou roztroušeny antické památky (římské kolonády a lázně), prohlídka kostelů maronitské, arménské, řecké ortodoxní a dalších církví. Možnost nákupů v moderních obchodních centrech. Procházka po promenádě Korniš a vyhlídka na Holubí ostrůvky – mořská skaliska s jeskyněmi. Možnost výletu bárkou do jeskyní pod Bejrútem. Odpoledne fakult. návštěva Národního archeologického muzea s cennými nálezy z éry starověkých civilizací. Večer možnost večeře ve vyhlášené Marině, mezi jachtami a zářícími mrakodrapy.

3.den zájezdu
Celodenní fakult. výlet na sever od Bejrútu. Prohlídka DŽAITA, kde dvě propojené jeskyně s efektně nasvícenými stalaktity a stalagmity vytváří iluzivní svět. Podle mnohých jde o nejkrásnější jeskyni světa. Výjezd k poutnímu místu HARISSA, kde ctí křesťanskou patronku Libanonu – Pannu Marii Libanonskou. Její gigantická socha slouží jako rozhledna na působivé pobřeží. Sjezd lanovkou k moři a přejezd do historického města BYBLOS (UNESCO), které dalo v řečtině jméno knihám. Místo, kde se v době fénické civilizace zrodilo písmo, nabízí ruiny starověkých památek, křižácký hrad, maronitskou katedrálu, uličky s arabskými trhy i malebný rybářský a jachetní přístav. Večer návrat do Bejrútu.

4.den zájezdu
Na východ od Bejrútu do ÚDOLÍ BEKAA mezi masívy hor Libanonu a Antilibanonu, fakultativně. Prohlídka nejvýznamnější římské antické památky na Blízkém východě – archeologický areál BAALBEKU (UNESCO) s největším antickou svatyní – 23 m vysoké sloupy Jupiterova chrámu, zachovalým Bakchovým chrámem nebo s největším opracovaným kamenem na světě. Prohlídka významné libanonské arabské památky – pozůstatky umajjovského paláce z 8. století v ANDŽARU (UNESCO). Ochutnávka kvalitních libanonských vín ve vinařství KSARA. Večer návrat do Bejrútu.

5.den zájezdu 
Celodenní fakult. výlet na jih od Bejrútu. Prohlídka města SIDÓN (Saida) se středověkými uličkami, tržišti, křižáckým vodním hradem a fénickou starověkou minulostí. Návštěva města (Súr) TÝROS (UNESCO) s fénickým přístavem, chrámem i antickými římskými památkami.

6.den zájezdu
Celodenní výlet do pohoří LIBANON. Výjezd do horského městečka BŠARRÉ nad posvátným kaňonem KADIŠA, který patří k nejstarším nepřetržitě osídleným křesťanským oblastem na světě. Program v působivé přírodní scenérii u pousteven a klášterů. Výjezd do horského střediska CEDARS ve výšce cca 2000 m n.m. Procházka cedrovým lesem s až 1500 let starými majestátními stromy. Večer návrat do Bejrútu. Volný program ve městě. V pozdních večerních hodinách transfer na letiště. Odlet do Prahy.

7.den zájezdu
Přílet v časných ranních hodinách.

Cena zahrnuje

  • leteckou přepravu Praha – Bejrút – Praha,
  • let. taxy,
  • transfery z/na letiště,
  • dopravu klim. busem/místním busem
  • 5x ubytování v hotelu – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím,
  • 5x snídani,
  • průvodce CK

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. výlety (cena jednoho výletu vč. vstupů a oběda cca 90 €, dle počtu účastníků se cena snižuje, platba na místě) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci “Cena zahrnuje”

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 3990 Kč (povinné při nedoobsazení),
  • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 850 Kč

Nástupní místa

11.10. - 17.10.    Odjezd L2, L3
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Vstupní vízum

turistické vízum pro občany ČR je udělováno formou vstupního razítka při příletu do Bejrútu. Vízum je možné obdržet pouze do pasu, který neobsahuje izraelské vstupní či výstupní razítko.

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-10-11
Do: 2020-10-17
Počet nocí: 6
Cena od: 27 990 Kč

Nezávazně poptat zájezd