Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

LIGURSKÁ RIVIÉRA A AZUROVÉ POBŘEŽÍ

KVĚTINOVÁ RIVIÉRA A SAN REMO

Ubytování: hotel
55+
Vhodné pro seniory
Cena od:
13 431 Kč
Poptat
Pokračování úspěšného zájezdu do Ligurie, do klidné oblasti La Riviera dei Fiori – Květinová riviéra, která patří ke krásným oblastem Itálie a samotné pobřeží pod Alpami nabízí jedny z nejkouzelnějších evropských scenérií. Čekají nás růže, mimóza, karafiáty, které v letním ...

Program zájezdu

1. den zájezdu
Ve večerních hodinách odjezd z republiky.

2. den zájezdu
Ráno příjezd do MILÁNA. Krátká prohlídka MILÁNA, centrální náměstí Piazza Duomo vč. slavné gotické katedrály Duomo, atmosféra historického centra. Odjezd na pobřeží Ligurské riviéry do oblasti Květinové riviéry, ubytování v hotelu, pobyt u moře, oblázkové pláže, průzračné moře a palmové promenády.

3. den zájezdu
Výlet do světoznámého letoviska SAN REMO (UNESCO), kde šlechta 19. stol. poprvé objevila radovánky Italské riviéry. Čajkovskij, Nobel i básník Lear, ti všichni bydleli v palácích na promenádě. Symbol San Rema – Casino Municipale, biskupský kostel Duomo San Siro, ortodoxní kostel San Basilio, staré město známé jako La Pigna (Borová šiška). BUSSANA VECCHIA, město duchů s osobitou atmosférou. IMPERIA město rozdělené stejnojmennou řekou na dvě části, prohlídka památek v Porto Maurizio, středověká náměstí a ulice, starý přístav, klasicistní dóm San Maurizio. Odpoledne pobyt u moře, individuální volno.

4. den zájezdu
Pobyt u moře
, individuální volno.

5. den zájezdu 
Tři perly Francouzské Riviéry. Ráno starobylé město ANTIBES, projdeme se bludištěm úzkých ulic a historickým Starým městem s hradbami a výhledy na Château Grimaldi. BIOT, kouzelná vesnička na kopci s úzkými strmými uličkami, skvělé umělecké a řemeslné dílny, osobitý půvab. Město s provensálskou duší NICE, největší letovisko francouzské Riviéry, procházka, Anglická promenáda, čtvrť Vieux Nice a poznání mysu CAP FERRAT.

6. den zájezdu
Výlet do hornatého vnitrozemí. Navštívíme typické horské městečko PIGNA, historické centrum obklopené sítí uliček, překlenutých oblouky a propojených schodišti, Loggia della Piazza Vecchia, Castel Vittorio, kostel sv. Štěpána. DOLCEACQUA, městečko s mostem nad řekou Nervia a za ním mohutná hradní zřícena – jeden z nejčastěji fotografovaných motivů na celém ligurském pobřeží. Mezi Ventimiglií a francouzsko-italskou hranicí u vesnice Mortola prohlídka Hanburyho parku – krásná zahrada (GIARDINI HANBURY), kterou r. 1867 založil sir Thomas Hanbury. Vysoko nad mořem si navíc postavil vilu v napůl florentském a napůl maurském stylu.

7. den zájezdu
Fakultativní výlet na Azurové pobřeží. Ráno navštívíme MENTON, město zahrad, květin a citronovníků. Procházka starou částí s přístavem. Nad městem se tyčí největší barokní kostel pobřeží, kostel sv. Michala. Romantické ÉZE, vysoko nad Středozemním mořem, úzké uličky, zříceniny hradu, květinami obsypané domy, návštěva parfumérie Fragonard s možností nákupu. Na závěr Monacké knížectví, staré město MONACO a moderní MONTE CARLO. Navštívíme známé Oceánografické muzeum, katedrálu, Knížecí palác, kasino.

8. den zájezdu 
Pobyt u moře
, odpoledne odjezd z riviéry. Cestou krátce zastavíme v CERVO, nejkrásnější z mnoha přímořských městeček a vesnic na Ligurské riviéře, pitoreskní uličky, centrum obklopené středověkými opevněními, dominanta pobřežního městečka – již z dálky viditelný barokní kostel San Giovanni Battista, který svou skvostnou fasádou shlíží k moři.

9. den zájezdu
Předpokládaný příjezd do ČR v ranních hodinách.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • 6x ubytování v hotelu*** – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím,
 • 6x snídani,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • pobytovou taxu (cca 1,50 €/os./den),
 • fakultativní a lodní výlety, 
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 3790 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 6x večeře 1500 Kč,
 • výlet 7. den 650 Kč/os. (min. 20 účastníků),
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč

Sleva

 • SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

Ubytování

 • hotel*** v přímořském městečku Ospedaletti - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím a klimatizací, hotelovým hostům je k dispozici půjčovna kol, restaurace nabízející místní speciality. Snídaně formou bufetu, večeře 3chodové servírované menu.

Nástupní místa

19.06. - 27.06. Odjezd A, B
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-06-19
Do: 2020-06-27
Počet nocí: 8
Cena od: 13 431 Kč

Nezávazně poptat zájezd