Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

MALEBNÁ MOSELA

A ROMANTICKÉ PORÝNÍ

Ubytování: hotel
Cena od:
7 191 Kč
Poptat
Katedrály, umění, zámky a středověké hrady, romantické říční údolí, výborná vína. Navštívíme okolí řeky Rýn, jenž dává této oblasti jedinečný charakter. Součinností přírody a dějin vznikla krásná krajina spolu s nádhernými městy, z nichž mnohá pocházejí ještě z dob starých ...

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odjezd z ČR v nočních hodinách.

2. den zájezdu:
Starobylé město MOHUČ, bývalé korunovační město českých králů a sídla arcibiskupů. Po prohlídce budeme pokračovat parníčkem z města Bingen po romantickém středním toku Rýna, kolem bájemi opředeného skalního výběžku LORELEI, který inspiroval mnohé slavné básníky a u něhož díky silným proudům ztroskotala celá řada lodí. Budeme obdivovat půvabnou krajinu dotvářenou středověkými hrady, kaskádovými vinicemi a sady. Doplujeme až do BOPPARDU, města, kde byl roku 1198 poprvé korunován Přemysl I. Otakar na českého krále. V odpoledních hodinách zavítáme do města KOBLENZ, které leží na soutoku Rýna a Mosely a je obklopeno jedinečnou přírodní kulisou čtyř středohoří a širých lesů, luk i vodních ploch. Údolí toku Mosely je jednou z velkolepých vinařských oblastí Německa, vyznačující se světově proslulými ryzlinky. Večer se ubytujme v hotelu v okolí města Koblenz.

3. den zájezdu:
Prohlídka mistrovského díla evropské románské architektury, kláštera ze 12. století MARIA LAACH. V jeho sousedství najdeme také jezírko sopečného původu Laacher See. Pod označením „maary“ jsou tato sopečná jezírka typickým znakem pohoří Eifel. Pokračujeme údolím s obcemi a městečky se starými kostelíky, typickými hrázděnými domy, do romantického městečka COCHEM a města TREVÍR (UNESCO), rodiště Karla Marxe. Město Trevír platilo za nejvýznamnější centrum Římské říše na germánském území. Toto období nám dnes přiblíží řada zdejších fantastických antických památek. V odpoledních hodinách navštívíme pravděpodobně nejkrásnější město v kraji, starobylé MONSCHAU, které se pyšní tři sta let starými hrázděnými domy. Večer ubytování v okolí města Cáchy.

4. den zájezdu:
Nejzápadnější město Německa CÁCHY, které je neodmyslitelně spojeno s největší osobností raného středověku Karlem Velikým, katedrála Panny Marie (UNESCO), místo korunovace Karla IV., korunovační trůn císařů římských, velkolepá klenotnice. Odpoledne KOLÍN NAD RÝNEM, historické centrum města s proslulou gotickou katedrálou, jejíž 157 metrů vysoké věže jsou dominantou města (UNESCO). Večer se ubytujeme v hotelu v okolí Bonnu.

5. den zájezdu:
Po snídani město BONN, které bylo až do sjednocení vládním městem Německa a je rodištěm skladatele L. van Beethovena. Navštívíme bývalou vládní čtvrť se sídlem spolkového prezidenta a nedalekou vilovou čtvrť Bad Godesberg. Dále budeme pokračovat do kouzelného městečka LIMBURG, jehož dějiny sahají až do 8. století. Najdeme tu proto mnoho stavebních skvostů, např. pozdně románský dóm, překrásné hrázděné domy nebo unikátní most s obrannými věžemi. Odpoledne přejedeme do starobylého univerzitního města HEIDELBERGU, města s pohádkově romantickou částí mezi Starým mostem a okouzlujícím zámkem. V podvečerních hodinách odjezd do ČR, příjezd v nočních hodinách.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. autobusem,
 • 3x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 3x snídani,
 • průvodce CK,

Cena nezahrnuje

 • vstupné (cca 60 €),
 • vyhlídkovou plavbu,
 • projížďky lodí,
 • fakultativní služby,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 2490 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč 

Orientační ceny vstupného

plavba Bingen–Bopard cca 28 €*
Trevír – antická brána Porta Nigra 13 €
Trevír – rodný dům Karla Marxe 4 €
Aachen – klenotnice + katedrála 25 €
Kolín – katedrála: klenotnice 5 €
Kolín – katedrála: věž 3 €
Bonn – rodný dům Beethovena 6 €

*Přesnou částku Vám sdělí průvodce v autobuse, záleží na konečném počtu klientů na zájezdu. Částku vybere průvodce v průběhu zájezdu na úhradu hromadné rezervace, předpokládáme zájem všech účastníků.

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 70 €

Nástupní místa

29.07. - 02.08. Odjezd B, C, P + Plzeň
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Zajímavosti

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-07-29
Do: 2020-08-02
Počet nocí: 4
Cena od: 7 191 Kč

Nezávazně poptat zájezd