Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

MALEDIVY A SRÍ LANKA

TROPICKÝ RÁJ

Ubytování: hotel***/****
Cena od:
64 990 Kč
Poptat
Exotika Srí Lanky a luxus Malediv, to jsou symboly této dovolené. Souostroví Maledivy je roztroušeno kolem rovníku v Indickém oceánu a představuje tak sny o tropickém ráji. Ostrovy jsou lemovány korálovými útesy a nádhernými bílými plážemi. Ukážeme vám to nejzajímavější ...

Program zájezdu

1.den zájezdu
Odlet z Prahy z českým průvodcem přes Dubaj na Srí Lanku.

2.den zájezdu
Ráno přílet do COLOMBA, prohlídka hlavního města Srí Lanky, návštěva buddhistického chrámu, Památníku nezávislosti, místního trhu Pettah, Galle Face green, odpoledne odjezd do hotelu.

3.den zájezdu
Brzy ráno odjedeme do nejstaršího královského města Srí Lanky ANURADHAPURA (UNESCO), bývalé hlavní město velkolepé buddhistické říše, prohlídka, množství dágob (Ruvanvalisaya, Abhayagiri aj.), posvátný více než 2 tisíce let starý strom „Bo“.

4.den zájezdu

Dopoledne prohlídka druhého královského města POLONNARUWA (UNESCO), středověká metropole Srí Lanky, paláce, chrámy, dágoby, gigantický zavlažovací systém a komplex GAL VIHARAYA, vrchol sochařského a kamenického umění (Svatyně z černého kamene). Navštívíme tradiční srílanské dřevařské dílny s možností nakoupení suvenýrů. Odpoledne možnost tradiční jízdy na slonech, která k ostrovu patří. Pro zájemce je připravena i návštěva NP MINNERIYA s rozlohou více než 8900 m 2 formou Jeep safari (cca 50 $). Celé oblasti, kterou tvoří les a křoviny, dominuje stejnojmenná nádrž. Při projížďce parkem spatříme stáda slonů, sambary, makaky aj. NP je rájem i pro milovníky ptactva – čápi, pelikáni, volavky, papoušci aj.

5.den zájezdu
Skalní masív LION ROCK (Lví skála) na jehož vrcholu jsou ruiny paláce SIGIRIYA (UNESCO), tzv. osmý div světa – komplex zahrad, fontán a vodních nádrží. Výstup na vrchol je velkým zážitkem, cestou vzhůru budeme obdivovat světoznámé fresky žen a nahlédneme i do jeskyní, které kdysi sloužily poustevníkům. Přejedeme k jeskynním chrámům v DAMBULLE (UNESCO) „Zlatá skála“ – v překrásně zdobených jeskyních se nachází mnoho symbolů buddhismu a hinduismu, fresky zachycující život Buddhy a události sinhálské historie, průvodci nám zde budou i všetečné opice. Odjezd do posledního města sinhálských králů KANDY (UNESCO), města ležícího na stejnojmenném jezeře, na okraji srílanské vysočiny. Cestou zastávka v tradiční Ayurvedické zahradě koření s vysvětlením jednotlivých druhů a jejich léčebných účinků.

6.den zájezdu
Návštěva nejposvátnějšího buddhistického místa na Srí Lance chrámu BUDDHOVA ZUBU (chrám Dalada Maligawa s vzácnou relikvií – Buddhův zub) a Královské botanické zahrady PERADENIYA u řeky Mahaweli Ganga. Zde se seznámíme s flórou Srí Lanky a prohlédneme si i atrakce zahrady – jávský fíkovník, jehož koruna pokrývá 3000 m2, obří bambusy, vzácné palmy “Coco de Mer”. Zastavíme v muzeu drahých kamenů a diamantů – ukázka těžby a opracování tradičních rubínů a safírů formou videoprojekce. V podvečer shlédneme tradiční srílanské kulturní představení – Kandyjští tanečníci a hudebníci. Návrat na ubytování.

7.den zájezdu
Přejedeme na Srílanskou vysočinu HILL COUNTRY, zastávka mezi čajovými plantážemi, návštěva typické továrny na čaj s vysvětlením celého procesu výroby, ochutnávka a možnost nákupu tradičního cejlonského čaje. V horské oblasti vysočiny zastavíme u překrásných vodopádů RAMBODA a nedaleko nejvyšší hory Srí Lanky Piduruthalagala (2555 m n. m.) si prohlédneme nejvýše položené koloniální městečko ostrova NUWARA ELIYA, v překladu „město světla”- sídelní místo Britů.

8.den zájezdu
Fakultativní výlet do NP HORTON PLAINS (UNESCO), krásná, tichá oblast vysočiny, exotická zvěř a množství ptáků (cca 50 $). Brzy ráno (snídaně formou balíčku) odjedeme jeepy z hotelu na náhorní plošinu ve výšce cca 2100 – 2300 m n. m. Pěší turistický okruh (cca 9 km) k Bakerovým vodopádům – Baker´s Falls až k vyhlídce Konec světa. Tu náhle plošina Hortonských plání končí 880 m hlubokým srázem, odtud název vyhlídky Konec světa a další krok už udělat nemůžeme. Cestou pestrá flóra a fauna, krásné výhledy po vysočině. Ostatní individuální volno a odpoledne společně odjezd do letoviska u Indického oceánu.

9.den zájezdu
Koupáni v Indickém oceánu na Srí Lance, volný den a v podvečer transfer na letiště do Colomba, odlet na Maledivy. Zde nás bude čekat na letišti delegát, transfer rychlolodí (cca 25 min.) do resortu**** na ubytování.

10. – 12.den zájezdu
Pobyt u moře na exotických MALEDIVÁCH – NORTH MALE ATOLL – koupání v průzračných vodách Indického oceánu, překrásné bílé pláže, odpočinek a strava all inclusive – vše formou bufetu od tradiční maledivské až po západní kuchyni + dopolední, odpolední a půlnoční snack bufet a nápoje.

13.den zájezdu
Pobyt u moře, koupání a večer transfer rychlolodí na letiště do Malé, odbavení delegátem.

13.den zájezdu
Přílet do Prahy cca v 14.00 hod.

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Dubaj – Colombo a zpět přes Maledivy, 
 • letištní taxy, 
 • transfer z/na letiště na Srí Lance a Maledivách, 
 • dopravu místním klim. busem po Srí Lance, 
 • 11x ubytování – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 7x na Srí Lance hotely ***/****, 4x na Maledivách – resort****), 
 • 7x polopenzi – Srí Lanka, 3x All inclusive + 1x snídaně – Maledivy, 
 • českého průvodce na Srí Lance, 
 • místního průvodce na Srí Lance a delegáta na Maledivách v den příletu a odletu

Cena nezahrnuje

 • vstupy, fakult. výlety, služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 13900 Kč (povinné při nedoobsazení), 
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 1060 Kč, 
 • Na vstupy na Srí Lance doporučujeme částku 130 $, 
 • Ubytování v resortu na Maledivách je možné zajistit i na vodních bungalowech za příplatek 12500 Kč/os.

Orientační ceny vstupného

Velký areál Anuradhapura 3 875 Rup (23 USD) Chrámy Anuradhapura 600 Rup (4 USD) + spropitné
Chrámy Polonnaruwa 3 875 Rup (23 USD)
Král. palác na skále v Sigiriya 4 650 Rup (28 USD) neklouzavé boty!
Chrámy Dambulla 1 500 Rup (9 USD)
Kandy chrám Buddhova zubu 1 500 Rup (9 USD) + spropitné 5 USD
Kandy tance - představení 1 100 Rup (7 USD)
Kořeninová zahrada a čajová plantáž zdarma jen něco ze spropitného
Botanická zahrada 1 500 Rup (9 USD)
Národní muzeum Colombo 1 000 Rup (6 USD) dle času možnost k návštěvě

Spropitné pro místní personál – průvodce z místa, hlídání bot u chrámů, řidiče, nakládku zavazadel do autobusu … cca 50 USD/účastník zájezdu, vybere český průvodce při odletu z Prahy a bude to rozdělovat (vede účetnictví spropitného)


Celkem 19 000 Rup = cca 120 USD, od zájemců vybere český průvodce v hotelu po příjezdu na 1. ubytování.

Vstupy dle programu ve Srílanských Rupiích nutno vyměnit při příletu do Colomba na letišti cca 120 USD  + něco na soukromou útratu cca 50 USD.

Dále pak zvlášť se bude hradit:
 - jízda na slonech 20 USD + nákup banánů pro slony,
 - safari NP MINNERIYA 50 USD
 - národní park pěší okruh Horton Plains 40 USD

Kapesné

Na fakultativní výlety a vstupy doporučujeme částku cca 250 - 300 $ (není nutné absolvovat vše, vstupy na Srí Lance cca 120 USD). Jinak na stravu doporučujeme cca 15 $/den, na spropitné řidičům, místnímu průvodci cca 50 USD (částku vybere průvodce na začátku zájezdu).

Sleva

 • BONUS vstupné Sigiriya – Královský palác zdarma při objednání zájezdu do 10.1.2020

Ubytování

Maledivy – resort Adaaran Select Hudhuranfushi**** leží v jihovýchodní části atolu Severní Malé, na ostrůvku plném tropické vegetace. 2 lůžk. lux. plážové vilky s terasou, obklopené krásnou pláží s bílým pískem, ve stínu palem a tropické vegetace. Stravování formou All inclusive - vše formou bufetu od tradiční maledivské až po západní kuchyni + dopolední, odpolední a půlnoční snack bufet a nápoje. K dispozici je i několik restaurací, SPA centrum, bar u bazénu a na pláži, výběr z rekreačních aktivit vč potápění (PADI certifikace). Dobrá volba pro klienty hledající odpočinek, pěkné koupání a kvalitní servis.

Nástupní místa

08.03. - 21.03. odjezd L2, L3
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Vstupní vízum

 • turistické vízum na Srí Lanku cca 35 $, o aktuální výši budeme informovat

Očkování

 • při vstupu na Srí Lanku a Maledivy není vyžadováno žádné očkování

Zajímavosti

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-03-08
Do: 2020-03-21
Počet nocí: 13
Cena od: 64 990 Kč
Od: 2020-11-22
Do: 2020-12-05
Počet nocí: 13
Cena od: 64 990 Kč

Nezávazně poptat zájezd