Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

MALTA A GOZO

OSTROVY STŘEDOMOŘÍ

Ubytování: hotel
Cena od:
17 943 Kč
Poptat
Pobytově-poznávací zájezd na ostrovy Malta a Gozo na nás zapůsobí svojí starobylou atmosférou, kterou umocňují mohutně opevněná města jako Valletta, Vittoriosa, Mdina, Victoria a ohromné množství velkých katedrál, kostelů a megalitických chrámů. Velmi působivě je na Maltě podávána tradice řádu ...

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odlet z Prahy na Maltu, ubytování, individuální volno.

2. den zájezdu
MARSAXLOKK, malebný přístav plný barevných člunů zachycovaný na všech prospektech z Malty. Každou neděli se zde konají velké trhy. TARXIEN (UNESCO), pozůstatky největšího chrámového komplexu, který se skládá ze šesti chrámů (3800 a 2500 př.n.l.). VITTORIOSA, bývalé hlavní sídlo maltézských rytířů, opevněné městečko, výhledy na Vallettu.

3. den zájezdu

VALLETTA (UNESCO)
, impozantně opevněné hlavní město Malty. Ze zahrad jsou krásné výhledy na Grand Harbour a protější města. Zajímavý Velmistrovský palác, krásně zdobená katedrála Sv. Jana, pevnost St. Elmo a další pamětihodnosti.

4. den zájezdu
MDINA, perla mezi maltskými městy, opevněná mohutnými středověkými hradbami, ze kterých je výhled přes půl ostrova. Klidné město do něhož je zakázán vjezd aut a působí jako obrovský skanzen. RABAT, živé městečko, jehož pamětihodnosti se nacházejí pod zemí, neboť bylo převážně zbudováno nad katakombami hřbitova z římské doby. Nachází se zde katakomby sv. Agáty, katakomby a kostel sv. Pavla. ÚTESY DINGLI, zde stezky sestupují podél strmých útesů až na úzký pás pobřeží.

5. den zájezdu
Výlet na ostrov GOZO (menší, ale neméně zajímavý bratr Malty). Cestou pěkné pohledy na ostrůvek Comino. Město VICTORIA, útulné místo s malými náměstími, úzkými uličkami, četnými kostely a citadelou, ze které se naskýtá velkolepý výhled na celý ostrov. GGANTIJA (UNESCO), působivý chrámový komplex z mladší doby kamenné.

6. den zájezdu
MODRÁ JESKYNĚ, jižní pobřeží se strmými útesy, do kterých se zařezává soustava jeskyň s největší modrou jeskyní. Sluneční paprsky zde rozehrávají pestrou hru barev, kterou můžete fakult. pozorovat při projížďce na rybářském člunu. HAGAR QUIM a MNAJDRA (UNESCO), chrámové komplexy z mladší doby kamenné v překrásné krajině mezi poli a mořem.

7. den zájezdu
MOSTA, leží na okraji maltského souměstí. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie má čtvrtou největší kopuli na světě o průměru 52 m. Neobvyklým exponátem je tu německá bomba, která prolétla kopulí a neexplodovala. Čeští dělníci ve Škodovce do ní v rámci sabotáže nedali rozbušku.

8. den zájezdu
Přílet do Prahy.

Poznámka:
k výletům na Maltě je využívána hustá síť místní hromadné dopravy. Jízdné si platí klienti u řidiče (cena jízdného cca 21€ na týden). Průvodce podává výklad den před výletem, nesmí přímo u památek. CK si vyhrazuje právo změnit pořadí navštívených míst s ohledem na místní svátky.

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Malta – Praha, 
 • letištní taxy a poplatky, 
 • 6 – 7x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
 • snídaně,
 • průvodce  CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné, 
 • výlety, 
 • fakult. služby, 
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 3 500 Kč (povinný při nedoobsazení)
 • 6x večeře 1900 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč

Orientační ceny vstupného

Je možné zakoupit Heritage Malta Multisite Pass, 50 € dospělí, 38 € studenti, senioři nad 60 let a studenti – zahrnuty vstupy do většiny státních památek, nejsou zahrnuty církevní památky, ani lodní výlety. Při koupi Malta Passu je potřeba mít s sebou cestovní pas nebo OP. Tučně jsou vyznačeny vstupy, které nejsou zahrnuty v Heritage Malta Multisite Passu:

Valletta
spolukatedrála sv. Jana + muzeum – 10 €
Velmistrovský palác + Zbrojnice – 10 €
Zbrojnice – 6 €
Archeologické muzeum – 5 €
National Museum of Fine Arts - 5 €
Fort St. Elmo - National War Museum - 10 €

Vittoriosa:
Inkvizitorský palác – 6 €
Malta Maritime Museum – 5 €
Fort San Angelo – 8 €
Loď Vittoriosa – Valletta – 1,5 €

Rabat:
Katakomby sv. Pavla – 5 €
Domus Romana – 6 €
National Museum of Natural History - 5 €
Wignacourt Museum - 5 €
Katakomby sv. Agáty – 5 €
Mdina - katedrální muzeum + katedrála - 5 €


Tarxien – 6 €

Modrá jeskyně (Blue Grotto) – loďka – 8 €
Hagar Qim + Mnajdra + Visitor Centre – 10 €
Ghar Dalam – 5 €
Malta National Aquarium - 13,9 €
Mosta – Rotunda – 2 €

Gozo:
Trajekt zp. – 4,65 €
Victoria – katedrála + muzeum – 4 €

Ggantija + Ta´Kola větrný mlýn – 9 €
Citadel sites + Citadel Visitor Centre – 5 € (old Prison
Archeologické muzeum, Gran Castello – Folklorní muzeum,
Nature Museum)

Další možnosti vstupů:
Palacio Parisio – 15 €
Poppey Village – 15 €
Blue Lagoon – 20 €
lodní výlet okolo Malty – 55 € (vč. dopravy, svačiny, bohatého oběda, další svačiny, koupání v Modré laguně)
Místní doprava pro ostrov Malta i Gozo – 7denní jízdenka pro celý ostrov – 21 €.

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 110 € + další fakult. akce

Nástupní místa

10.06. - 17.06. Odjezd L6
09.09. - 16.09. Odjezd L6
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Zajímavosti

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-06-10
Do: 2020-06-17
Počet nocí: 7
Cena od: 17 943 Kč
Od: 2020-09-09
Do: 2020-09-16
Počet nocí: 7
Cena od: Na dotaz

Nezávazně poptat zájezd