Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

MOZAIKA TOSKÁNSKA

FLORENCIE, PISA, SAN GIMIGNANO

Ubytování: hotel
Cena od:
5 655 Kč
Poptat
Poznejte s námi Toskánsko. Právě na jaře je doba přímo ideální k poznávání nejzajímavějších měst a městeček tohoto jedinečného regionu. Navštívíme Florencii, kolébku renesance, město Michelangela a rodu Medici, romantické, nenapodobitelné a neustále živé město. Budeme obdivovat oblast kvetoucích útesů ...

Program zájezdu

1. den zájezdu 
V podvečerních hodinách odjezd z ČR do Itálie.

2. den zájezdu 
FLORENCIE (UNESCO), město můžeme právem označit za jedno z hlavních center umění v Evropě, kolébku renesance, jejíž odkazy dnes nalezneme všude v ulicích, v galeriích, kostelech i muzeích. Prohlídka města, kostel Santa Croce, který za svými zdmi ukrývá pomníky mnoha věhlasných Florenťanů, Bargello, katedrála S.Maria del Fiore, baptisterium, hrobka Medicejských, náměstí Piazza della Signoria s Palazzo Vecchio, galerie Uffizi, nejstarší dochovaný most ve městě Ponte Vecchio, jeden z největších florentských paláců Palazzo Pitti aj.

3. den zájezdu
Krajina středověkého Toskánska, to je náš fakultativní výlet do PISY (UNESCO), město proslulé svou šikmou věží, náměstí Campo dei Miracoli (Pole zázraků), katedrála, baptisterium, Camposanto. Následuje středověké opevněné město rodových věží připomínající středověký Manhattan SAN GIMIGNANO s nespočetnými architektonickými poklady, náměstí Piazza della Cisterna, Piazza del Duomo, bazilika, poutní kostel, místní gastronomie, víno Vernaccia di San Gimignano. Pro ty co s námi nepojedou na výlet, individuálně Florencie, kde budete mít dostatek času k návštěvám proslulých muzeí např: galerie Bargello, kde středověký palác ukrývá soubor renesančních plastik od Donatella, Ghibertiho nebo Michelangela, galerie Accademia, světově proslulá svou sbírkou soch od Michelangela, vč. Michelangelova Davida a dalších, individuální volno ve městě.

4. den zájezdu
Oblast útesů Cinque Terre. Oblast dostupná pouze vláčky a loděmi, mezi Levanto a La Spezia CINQUE TERRE (UNESCO). Vyhlídkovou lodí vyplujeme k poznání pěti unikátních středověkých městeček na útesech nad Ligurským mořem – úzké uličky, rybářské domky, pláže, vinice, strmé skály. Prohlídka VERNAZZY, MONTEROSSA a RIOMAGGIORE. V případě dobrého počasí poplujeme také do malebného historického města PORTOVENERE. Odjezd do ČR.

5. den zájezdu
Návrat v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem, 
 • 2x ubytování v hotelu*** – 2lůž. pokoje s příslušenstvím, 
 • 2x snídani, 
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné, 
 • pobytovou taxu, 
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1300 Kč,
 • 2x večeře 800 Kč,
 • galerie Uffizi 650 Kč (18-25 let 300 Kč, do 18 let 120 Kč,) nutná rezervace v CK min. měsíc před odjezdem, v případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit,
 • fakult. výlet Pisa – San Gimignano 650 Kč (min. 20 účastníků),
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč

Orientační ceny vstupného

Pisa:
šikmá věž 18€
bapristerium 5€
Lucca:
Katedrála San Martino+muzeum+baptisterium 9€
Siena:
souhrnné vstupné (dóm, muzeum, krypta) 13€
radnice 9€
zvonice Torre del Mangia 10€
San Gimignano:
katedrála 4€
Torre Grossa, radnice, muzeum 9€
kompletní vstup s katedrálou 13€
Florencie:
Santa Maria Novella kostel 7,50€
San Lorenzo kostel 8€
Dóm St. Croce 8€
Kaple Medicejských 8€
Accademia 8€
Palazzo Vecchio 10€
Dómské muzeum: kupole+zvonice Campanila+baptisterium 18€

Sleva

 • SLEVA 55+ ze základní ceny zájezdu 3%

Nástupní místa

13.05. - 17.05. Odjezd B, H + České Budějovice Přehled nástupních míst najdete ZDE

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-05-13
Do: 2020-05-17
Počet nocí: 4
Cena od: 5 655 Kč

Nezávazně poptat zájezd