Afrika
- Egypt
- Maroko
Amerika
- Argentina
- Arizona
- Brazílie
- Colorado
- Karibik
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
- Utah
Asie
- Čína
- Gruzie
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kyrgyzstán
- Malajsie
- Maledivy
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Bali
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Bosna a Hercegovina
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
- Lotyšsko
- Maďarsko
- Německo
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
- Rusko
- Slovensko
- Španělsko
- Středomoří
- Švýcarsko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

NĚMECKO A DÁNSKO

HANZOVNÍ MĚSTA NĚMECKA

Ubytování: hotel
Cena od:
12 690 Kč
Poptat
Zájezd za poznáním nejznámějších hanzovních měst Baltu a ostrovního království Dánska, tak úzce spjatých s Vikingy a spisovatelem H. Ch. Andersenem. Cesta tam bez nočního přejezdu!

Celle - Brémy - Hamburk - Lübeck - Eutin - Kronborg - Kodaň - Roskilde

Program zájezdu

1. den zájezdu 
V časných ranních hod. odjezd z ČR do Německa. Romantické CELLE, historické jádro, hrázděné domy, půvabný renesanční zámeček. Cestou se nám možná poštěstí uvidět i fialově kvetoucí vřesoviště v jeho okolí. Ubytování.

2. den zájezdu  
Hanzovní město BRÉMY (UNESCO), historické jádro kolem Marktplatzu, velkolepý Dóm, renesanční radnice, štítové domy, cechovní dům Schütting z 16. stol. Odpoledne druhé největší německé město HAMBURK, kdysi vůdčí město hanzy, radnice s interiéry hamburské střední třídy, gotický kostel sv. Petra, kostel sv. Jakuba s největšími barokními varhanami v severním Německu, náměstí Rathausmarkt, rozlehlé městské jezero Binnenalster vzniklé přehrazením řeky Alster nebo procházka podél jezerních břehů po bulváru Jungfernsteig. Fakult. vyjížďka lodí v hamburském přístavišti. Ubytování v okolí Hamburku.

3. den zájezdu
„Král hanzy“, rodiště Thomase Manna, město LÜBECK (UNESCO), gotický cihlový mariánský kostel a dóm, Holštýnská brána, proslulá cihlová radnice se svými neobvykle řešenými zdmi a věžičkami, dům Buddenbrookových – muzeum věnované rodině Mannových a milovníci sladké mandlové pochoutky by neměli vynechat návštěvu Niederreger Café – marcipánové muzeum s marcipánovými sochami v životní velikosti. Pokračujeme krajinou Holštýnského Švýcarska. EUTIN, malebné domy i paláce vdov. Scenérie jako z pohádky až na konec ostrova Fehmarn, odkud trajektem do Dánska, kde budeme projíždět ostrovy Lolland a Falster až na Sjćlland. Večer ubytování u Kodaně.

4. den zájezdu
Výlet do KRONBORGU, jehož proslulý zámek je znám díky Shakespearovi jako „zámek Hamletův“ (UNESCO), zámek Frederika II., elegantní renesanční sídlo, úžasný příklad středověké pevnosti, renesanční a barokní interiéry s 62 m dlouhým tanečním sálem i nádherně zachovalou kaplí. Dánská metropole KODAŇ, sídlo královny, dlouhá pěší zóna Stroget, idylický přístav Nyhavn, kde žil Hans Christian Andersen, možnost výletu lodičkou po přístavních kanálech až k soše „Malé mořské víly“ i k nedaleké přístavní pevnosti Kastellet ze 17.stol. Minulost skandinávského království nám připomenou zámky Rosenborg, Christiansborg a Amalienborg. Známý zábavní park Tivoli najdou zájemci přímo v centru Kodaně. Návrat na ubytování.

5.-6. den zájezdu 
Univerzitní ROSKILDE, cihlová katedrála sv. Lukáše (UNESCO), tradiční pohřební místo dánských králů, expozice vikingských lodí z přibližně 10. století, válečná loď, kterou Vikingové užívali k nájezdům do Anglie. Odpoledne trajektem do Rostocku a cesta do ČR. Návrat do Prahy v nočních hodinách a dále dle míst nástupů.

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • trajekt do Dánska a zpět
  • 4x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 4x snídani
  • průvodce

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 4500 Kč (povinné při nedoobsazení)
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč 

Orientační ceny vstupného

Hamburk plavba v přístavišti od 20 €
Lübeck prodejna a muzeum marcipánu zdarma
Kronborg zámek 140 DKK (skupina od 10 os. 130 DKK)
Roskilde katedrála 60 DKK (skupinové vstupné 40 DKK)
vikingské muzeum 130 DKK (skupina od 16 os. 110 DKK)
Kodaň zábavní park Tivoli 120 DKK vstupné do 19:00, od 19:00 175 DKK (jízdy na atrakcích v Tivoli se platí na každé atrakci jednotlivě)
Tivoli akvárium 25 DKK (otevřeno od 12:30)
Amalienborg 95 DKK (skupina od 12 osob 80 DKK)
Christianborg 150 DKK (kombi vstupenka, Královské salony – 90 DKK, ruiny – 50 DKK a královské stáje – 50 DKK)
Královská kaple a parlament zdarma
40 DKK divadelní muzeum

Kapesné

Na kapesné, vstupné a vlastní finanční výdaje během zájezdu je vhodné mít s sebou jednotnou evropskou měnu EUR (€) a dánské koruny (DKK)

Ceny vstupů a plaveb uvádíme pro Vaši lepší orientaci, aby si každý mohl dle svých zájmů vybrat, které z uvedených atrakcí chce navštívit. Během zájezdu nelze absolvovat všechny uvedené atrakce. Celkovou výši výměny peněz si musí každý určit dle výše vlastních nároků.

Sleva

  • 3. os. na přistýlce 2000 Kč

Nástupní místa

30.07. - 04.08. Odjezd C + Olomouc (+350 Kč)
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Zajímavosti

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2019-07-30
Do: 2019-08-04
Počet nocí: 5
Cena od: 12 690 Kč

Nezávazně poptat zájezd