Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

NORSKO – LEGENDÁRNÍ NORSKÉ FJORDY A VYHLÍDKY

PREIKESTOLEN A ZLATÁ CESTA SEVERU

Ubytování: turistický hostel
Oblíbené
Cena od:
21 111 Kč
Poptat
Podrobný a atraktivní zájezd do nejkrásnějších částí Norska. Navštívíme oblast bílých městeček jižního pobřeží, Stavanger - vstupní bránu do oblasti jihozápadních fjordů, norskou ikonu krásný Lysefjord s atraktivní vyhlídkou Preikestolen. Zastavíme u mohutných vodopádů Latefossen, vyjdeme k největšímu ledovci v ...

Program zájezdu

1. den zájezdu  
Odjezd z ČR v pozdních večerních hodinách (cca 23:00 hod. překročení hranic z ČR) přes Německo do Dánska.

2. den zájezdu  
Cesta Jutským poloostrovem, kolem poledne příjezd do HIRTSHALS, před naloděním na trajekt do Norska krátká prohlídka městečka, ev. návštěva jedinečného akvária Severního moře. V podvečerních hod. přejezd trajektem do Skandinávie, vylodění v Norsku, ubytování v Kristiansand nebo okolí.

3. den zájezdu
Výlet po jižním pobřeží Norska za bílými městečky usazenými v mnoha skalnatých zátokách a zálivech. Krásný GRIMSTAD na pobřeží Skagerraku, historické centrum plné úzkých uliček, muzeum Henrika Ibsena Ibsenhuset. Nabílené domy a atmosféra městečka LILLESAND. RISOR další bílé město na Skagerraku, patřící k těm nejkrásnějším v jižním Norsku, centrum kolem přístavu, barevné rybářské čluny. Po prohlídce pokračujeme k FLEKKEFJORDU (flekkefjordský kostel) a jednou z nejkrásnějších cest jižního Norska přijedeme do blízkosti Stavengeru na ubytování. Cestou úžasná krajina plná kolmých skal a vodopádů.

4. den zájezdu
Vstupní brána do oblasti jihozápadních fjordů STAVANGER, prohlídka zachovalého historického centra s dřevěnými domy, gotickým kostelem a strážní věží nad městem a zbytek dne budeme poznávat výjimečnou krásu LYSEFJORDU, plavba lodí ze Stavangeru do Tau, projížďka jedinečným fjordem, pokračujeme středně náročnou delší vycházkou na legendární skalní plošinu – vyhlídku PREIKESTOLEN Pulpit rock (Kazatelna), jedinečný žulový skalní útvar, jehož stěny klesají do hloubky 604 m až do fjordu ležícího pod ním.

5. den zájezdu
Oblastí Haugelandet, pojedeme přes hory a četné fjordy kde si prohlédneme jeden z nejstarších dřevěných kostelů Norska – Roldal Stavkyrkje, zastavíme se u mohutných vodopádů se dvěma rameny LATEFOSSEN a dojedeme přes EIDFJORD do oblasti Bergenu. Cestou to nejlepší z HARDANGERFJORDU, ubytování poblíž Bergenu, možnost večerního pěšího výstupu na ULRIKEN – překrásný výhled na Bergen.

6. den zájezdu
BERGEN, historické centrum (UNESCO), neopakovatelná atmosféra trhu, unikátní hanzovní domy Bryggen (UNESCO) – středověké kostely, stará čtvrť dřevěných domů Gamle Bergen, možnost výjezdu lanovkou na vyhlídku Fløyen, ze které je vidět centrum města jako na dlani. Dle časových možností návštěva známého akvária. Odjezd na ubytování do oblasti Vossu.

7. den zájezdu  
Zastávka u kaskádovitého vodopádu TVINDEFOSS. Přejedeme nádhernými scenériemi k rameni největšího norského fjordu SOGNEFJORDU (délka 200 km), toto legendární údolí plné jezer a vodopádů je často přirovnáváno k americkému Grand Canyonu. Vycházka horským údolím k největšímu ledovci v Evropě JOSTEDALSBREEN resp. k jeho nádhernému ledovcovému splazu BRIGSDALSBREEN.

8. den zájezdu
ZLATÁ CESTA SEVERU – Vyjedeme na horské sedlo s vyhlášenou vyhlídkou DALSNIBBA (1440 m) s úchvatnými pohledy na fjord Geiranger, jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami vodopádů, z nichž nejznámější jsou vodopády Sedm sester, Nápadník a Naděje. Městečko GEIRANGER, ležící v romantických scenériích GEIRANGERFJORDU (UNESCO). Jeho krásy nejlépe vychutnáte při vyhlídkové plavbě. Pokračujeme ORLÍ STEZKOU, překonáme Nordalsfjord a vyjedeme věhlasnou CESTOU TROLLŮ – Trollstigveien, která 11 serpentinami překonává výškový rozdíl 800 m a prochází překrásnými horskými scenériemi. Příjezd na ubytování do oblasti Andalsnes.

9. den zájezdu

Zastávka u pověstné převislé STĚNY TROLLŮ – Trollveggen. Pokračujeme podél divoké řeky Rauma do monumentální soutěsky Romsdalen a dále mohutným údolím Gudbrandsdalen. Navštívíme olympijský LILLEHAMMER, ležící u největšího norského jezera Mjösa. K večeru příjezd do OSLA na ubytování, fakultativně večerní prohlídka města.

10. den zájezdu  
Dokončení prohlídky OSLA – světoznámá budova radnice, budova Opery, Vigeland park. V poledne odjedeme do Trelleborgu na trajekt. Přes území Německa pokračujeme do ČR. 

11. den zájezdu 
Příjezd v odpoledních hodinách (přejezd hranic do ČR v cca 13:00 hod).

Tento zájezd nabízíme i s kombinovanou nebo leteckou dopravou
Legendární norské fjordy a vyhlídky – kombinovanou dopravou
Legendární norské fjordy a vyhlídky – leteckou dopravou

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem, 
 • trajekty do Skandinávie a zpět (Hirtshals – Kristiansand, Trelleborg – Rostock), 
 • vnitrostátní trajekty, 
 • 8x ubytování – 4lůžkové pokoje, 
 • 8x snídani převážně bufetovou formou, 
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. služby,
 • vyhlídkovou plavbu Geiranger fjord,
 • vyhlídkovou plavbu Lysefjord, 
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 2lůžk.pokoj – 8 nocí v hostelu 3900 Kč/os.
 • 8x večeře 4650 Kč (min.10 osob)
 • 4lůžk.kabina na zpátečním trajektu Trelleborg – Rostock 800 Kč/os.
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč
 • připojištění vyššího storna zájezdu +250 Kč

Orientační ceny vstupného

HIRTSHALS – akvárium – dospělí 165DKK
- skupiny 140 DKK (min. 20 lidí)
PREIKESTOLEN - pěší výstup zdarma (cesta cca 4,5 km a 300 m převýšení)
- trajektem (ze Stavangeru do Tau – plavba cca 40 min), kupuje se společně s lístkem na autobus, který Vás z Tau doveze na parkoviště pod Preikestolen. cca 125 NOK
BERGEN – akvárium – dospělí 275 NOK
– lanovka – zpáteční dospělí 124 NOK, senioři 50 NOK
-jedna cesta dospělí 50 NOK, senioři 25 NOK
- skupiny 113 NOK/osoba

Kostel Røldal 50 NOK
Vyhlídka Dalsnibba (min. 40 osob) 45 NOK

GEIRANGER – loď 230 NOK (v případě plavby trvající 60 minut), 350 NOK (plavba 90 min)
OSLO – opera – 50 minutová prohlídka – dospělí 100 NOK,
BYGDøY- muzeum polárních výprav Fram – dospělí 120 NOK, senioři 90 NOK, skupiny (15+ lidí) 80 NOK/osoba
- muzeum Kon-Tiki – dospělí 120 NOK, senioři 90 NOK, skupiny (10+lidí) 80 NOK/osoba
- Vikingské muzeum – dospělí 100 NOK, senioři 80 NOK, skupiny (10+ lidí) 50 NOK/osoba

Kapesné

Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 300 DKK a 1200 NOK.

Ubytování

 • hostely/turistické norské hotely – 2 a 4lůžk. pokoje

Nástupní místa

15.07. - 25.07. Odjezd A, B
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-07-15
Do: 2020-07-25
Počet nocí: 10
Cena od: 21 111 Kč

Nezávazně poptat zájezd