Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

NP PODYJÍ A MORAVSKÝ KRAS

BRNO A KALEIDOSKOP JIŽNÍ MORAVY

Ubytování: Hotel***
Cena od:
8 247 Kč
Poptat
Poznáním nabitý zájezd za památkami Jižní Moravy, Moravského krasu a zavítáme i na Znojemsko, tradiční vinařskou oblast, kde si nenecháme ujít ochutnávku vína v typickém vinném sklípku. Navštívíme hrady a zámky, přírodní úkazy Macochu a Rudické propadání, památky UNESCO, nejmenší národní park ...

Program zájezdu

1. den zájezdu
Ráno odjezd na Jižní Moravu do BRNA, prohlídka Vily STIASSNI, nazývané též „vládní vila“ – skvost brněnské architektury, kde si vychutnáme noblesu, luxus i jedinečnost exteriéru a interiéru vily. kostel sv. Jakuba s kostnicí, Stará radnice s brněnským drakem a kolem, katedrála sv. Petra a Pavla, hrad Špilberk s kasematy. K večeru ubytování v hotelu.

2. den zájezdu 
Ráno výlet do MORAVSKÉHO KRASU. Barokní poutní kostel Jména Panny Marie KŘTINY je jednou z nejvýznamnějších staveb architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. V obci RUDICE krátká zastávka u Větrného mlýna, procházka k Rudickému propadání, kde Jedovnický potok s hukotem mizí v 90 m Rudické propasti. Nejznámější propastí Moravského krasu je téměř 140 m hluboká PROPAST MACOCHA, součást komplexu PUNKEVNÍCH JESKYNÍ, které také navštívíme.

3. den zájezdu
Po snídani plavba po Brněnské přehradě k jednomu z nejstarších královských hradů VEVEŘÍ. Odpoledne prohlídka unikátního románsko-gotického ženského cisterciáckého kláštera PORTA COELI v Předklášteří u Tišnova, založeného Konstancií Uherskou počátkem 13. stol. V lesích Vysočiny návštěva nedobytné  moravské zemské pevnosti, hradu PERNŠTEJN, původní sídlo rodu pánů z Pernštejna.

4. den zájezdu

MOHYLA MÍRU nám přiblíží významnou evropskou událost počátku 19. stol. Na okolním Slavkovském bojišti tu v prosinci r. 1805 porazil francouzský císař Napoleon spojená vojska Rakouska a Ruska. Návrší Žuráň, dominanta bojiště slavné bitvy tří císařů, odkud se naskýtá pohled na velkou část slavkovského bojiště. Hanácké „Athény“ KROMĚŘÍŽ (UNESCO). Po právu se město pyšní oceněním za nejkrásnější historické město ČR, Velké náměstí s podloubími, Arcibiskupský zámek a Květná a Podzámecká zahrada.

5. den zájezdu
Odjedeme na samý jih Moravy. Křížový sklep v obci PŘÍMĚTICE u Znojma, pro své rozměry je světovou raritou, prohlídka a ochutnávka vín. Připomeneme si tu i působení vynálezce hromosvodu Prokopa Diviše. Zámek VRANOV NAD DYJÍ, vysoko na skále nad Vranovskou přehradou, patří mezi nejhonosnější stavby
středoevropského baroka. Procházka za poznáním krás NP PODYJÍ na česko-rakouské hranici. Zajímavá prohlídka zříceniny NOVÉHO HRÁDKU u Lukova, úchvatné výhledy na nekonečnou plochu lesů NP a meandrující řeku Dyji, tvořící tu státní hranici. Večer ubytování v hotelu.

6. den zájezdu
Dopoledne rakouské příhraničí, návštěva středověkého hradu HARDEGG, na skále nad řekou Dyje/Thaya. Odpoledne královské město ZNOJMO, důmyslný systém podzemí města, románská rotunda sv. Kateřiny jedna z nejstarších staveb na našem území, muzeum Znojemského hradu. Na závěr prohlídka Louckého kláštera s ochutnávkou vína.

7. den zájezdu
Návštěva pivovaru filmových Postřižin DALEŠICE, kde si prohlédneme expozici pivo za Rakouska-Uherska a zájemci si mohou posedět v pivovarské restauraci a ochutnat májový ležák správce Francina. Odjezd domů dle nástupních míst.

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem, 
  • 6x ubytování v hotelu *** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (4x hotel v Brně a okolí, 2x hotel ve Znojmě), 
  • 6x polopenzi, 
  • pojištění léčebných výloh při výjezdu do Rakouska, 
  • průvodce CK

Cena nezahrnuje

  • vstupné
  • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
  • Prohlídku Vily Stiassni je nutné objednat předem v CK, cena cca 200 Kč, platba na místě.

Fakultativní příplatek

  • 1lůž. pokoj 1300 Kč
  • pojištění storna zájezdu 105 Kč 

Orientační ceny vstupného

Brno
Brno - Vila Stiasni -  200 Kč (nutná rezervace v CK)
Hrad Špilberk 120 Kč

Punkevní jeskyně 210 Kč
Hrad Veveří 120 Kč
Klášter Porta Coeli 45 Kč
Hrad Pernštejn 200 Kč
Zámek Slavkov 130 Kč

Kroměříž
Zámek Kroměříž 170 Kč
Květná zahrada 110 Kč

Křížový sklep Přímětice 100 Kč
Zámek Vranov nad Dyjí 160 Kč
Zřícenina Nový Hrádek 100 Kč
Hrad Hardegg 9 €

Znojmo
Hrad Znojmo 60 Kč
Znojemské podzemí 95 Kč
Loucký klášter 150 Kč

Pivovar Dalešice 100 Kč

Kapesné

Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 1 800 Kč (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů).

Nástupní místa

09.08. - 15.08.  odjezd A, B
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-08-09
Do: 2020-08-15
Počet nocí: 6
Cena od: 8 247 Kč

Nezávazně poptat zájezd