Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

OSTROV MALTA A VÝLET NA OSTROV GOZO

PREHISTORICKÉ CHRÁMY A RYTÍŘSKÁ MINULOST

Cena od:
21 975 Kč
Poptat
Cesta pro milovníky historie všeho druhu - na Maltě se totiž lze ponořit do šerého dávnověku megalitických kultur tak vyspělých, že lidstvu zanechaly chrámové areály soupeřící stářím s egyptskými pyramidami. Kdo byli tito obyvatelé? Odkud přišli? O tom můžeme přemýšlet ...

Program zájezdu

1. den zájezdu 
Odlet z Prahy na MALTU, transfer do hotelu, individuální volno.

2. den zájezdu
Hlavní město Malty VALETTA (UNESCO), procházka městem řádových rytířů s odkazy na jejich hrdou minulost. Prohlídka katedrály sv. Jana, v oratoři k vidění slavné Carravaggiovy obrazy, městské hradby, Horní zahrady, kontrast nové architektury Renza Piana – vstupní brána, Parlament a středověká historie, Velmistrovský palác se zbrojnicí.

3. den zájezdu
Malebný přístav MARSAXLOKK plný pestrobarevných rybářských člunů „luzzu“ s malovanýma očima na přídi, pobřežní promenáda Xatt is-Sajjieda s trhy a hospůdkami. Jeskyně GHAR DALAM s nálezy dokazujícími dávné pevninské spojení Malty se Sicílií a Afrikou – kosterní relikty slonů a hrochů. Přejezd k archeologickému areálu megalitického chrámu TARXIEN (UNESCO), největšího na ostrově.

4. den zájezdu
Zastávka na vyhlídce nad BLUE GROTTO, v případě klidného moře možnost vplout do jeskyně na loďce, fascinující hra světel, stínů a barev. Návštěva impozantního megalitického chrámového okrsku HAGAR QUIM a MNAJDRA (UNESCO) s výhledem na neobydlený ostrov Filfla. V přilehlém muzeu lze shlédnout působivé 5D edukační video. Útesy DINGLI: „car ruts-tracks“ – tajemné, nikam nevedoucí a mnoha teoriemi opředené koleje v globigerinovém terénu s nádhernými výhledy. Středověké opevněné městečko MDINA ve vnitrozemí ostrova s malebnými tichými uličkami a jedinečnou atmosférou. Zastávka v MOSTĚ, kostel s 60 metrovou kupolí, kterou proletěla za války nevybuchlá bomba. Návrat do Sliemy.

5. den zájezdu
Výběžek s rytířskou historií TROJMĚSTÍ. Idylická malebná čtvrť s barevnými domy a fotogenickými zákoutími VITTORIOSA, z hradeb se nám naskytne pompézní výhled na Valettu a Sengleu, návštěva Inkvizičního paláce, Ghost House, auberges – někdejší domy rytířů z různých zemí. SENGLEA, vedlejší výběžek s dávnou historií, strážní věž s očima a ušima.

6. den zájezdu
Fakultativní výlet lodí na sousední zelený ostrov GOZO. Hlavní město VICTORIA/Rabat s velkou citadelou, solné pánve na severu ostrova Gozo, poutní kostel Ta Pinu, DWEJRA – místo, kde stávalo azurové okno, Inland sea, vyhlídky na útesové pláže.

7. den zájezdu
Závěrečný den ve VALLETĚ (UNESCO), Národní archeologické muzeum s exponáty dokládajícími bohatou maltskou historii a vážícími se k navštíveným místům: vykopávky i modely z areálů megalitických chrámů, edukační videa, model Hypogea, obětní oltáře. Možnost navštívit poblíž městských hradeb videoshow Malta Experience s videoexpozicí o 7000 letech maltských dějin.

8. den zájezdu
Transfer na letiště, odlet do Prahy.

Cena zahrnuje

  • let. přepravu Praha – Malta – Praha vč. letištních tax,
  • transfery z/na letiště,
  • 7x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
  • dopravu minibusem na výlety 3. a 4. den,
  • snídaně,
  • průvodce CK

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. služby, místní (lodní) dopravu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 4800 Kč (povinné při nedoobsazení),
  • fakultativní výlet na ostrov Gozo 700 Kč,
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč

Ubytování

Butikový hotel*** se střešní terasou, výhledem na moře a Trojměstí. Hotel se nachází nedaleko písečné pláže Rinella, které jsou na východním pobřeží Malty pouze dvě. Ubytování v komfortních pokojích se soc. zařízením, klimatizací a wifi.

Nástupní místa

19.09. - 26.09. Odjezd L2, L3
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-09-19
Do: 2020-09-26
Počet nocí: 7
Cena od: 21 975 Kč

Nezávazně poptat zájezd