Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

PANAMA – KOSTARIKA – NIKARAGUA

LATINSKÁ AMERIKA KOMFORTNĚ, VSTUPY V CENĚ

Ubytování: hotely ***
Cena od:
88 900 Kč
Poptat
Zveme vás za poznáním tří malých zemí latinské Ameriky. Zážitky z krásného zájezdu umocní i kvalitní hotely téměř vždy s bazény, malá skupina a po celou dobu soukromý minibus. Vydejte se tedy s námi za 3 pohádkami Pacifiku. Cestu začneme ...

Program zájezdu

1. den zájezdu 
Odlet z Prahy (Vídně) s průvodcem do Střední Ameriky, přílet do PANAMA CITY, transfer na ubytování, Radisson Hotel Panama Canal s bazénem (nebo podobný standard), zde se na 3 noci ubytujeme.

2. den zájezdu
Celodenní prohlídka staré PANAMY, kde se dovíme vše o počátku města. Vystoupáme na věž katedrály, navštívíme muzeum města, Casco Viejo s prezidentským palácem a Francouzským náměstím se sochami významných Francouzů, kteří přispěli k budování kanálu. PANAMSKÝ PRŮPLAV, nejvýznamnější stavba Ameriky, spojující pacifickou a atlantickou stranu kontinentu, zátoka Miraflores, ve zdejším muzeu zjistíme vše o výstavbě průplavu a s kapkou štěstí uvidíme i loď proplouvat. Po obědě pokračujeme prohlídkou v oblasti Panamského průplavu, nábřeží Balboa, bývalá Americká zóna. V pozdních odpoledních hod. návrat na hotel, relaxace.

3. den zájezdu
NP CHAGRES. Od břehů jezera Madden odplujeme motorovou kánoí po řece Chagres, cestou pozorování nespočtu druhů ptactva – kormoráni, papoušci, ledňáčci aj. Návštěva indiánské vesnice kmene Emberá v deštném pralese, kde budeme přivítáni tradičním tancem a hudbou. Tradice tkaných košů, výroby masek a dřevořezeb. Po tradičním obědě u místního kmene odplujeme zpět, poté návrat na hotel.

4. den zájezdu
Odjezd na letiště v Panama City a přelet do SAN JOSÉ v KOSTARICE, malé země vklíněné mezi Panamu a Nikaraguu, z jedné strany omývané Tichým oceánem a z druhé Karibikem. Transfer na ubytování do hotelu v San José.

5. den zájezdu  
Dopoledne NP VOLCAN IRAZÚ (3432 m), nejznámější sopka Kostariky a my si ji nenecháme ujít. Odpoledne dřívější hl. město CARTAGO, prohlídka ruin kostela vč. slavné poutní katedrály Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, kde si můžeme něco přát, stejně jako tisíce Kostaričanů, kteří ji navštěvují v naději na zázrak. Návrat na hotel v San José.

6. den zájezdu  
NP ARENAL, cestou zastávka ve městě SARCHÍ, shlédneme tradici výroby dřevěných povozů, kterou lidé používali a stále používají při sběrech kávy v horských oblastech. Poté působivá a na míle viditelná sopka Arenal, procházka NP (cca 3-5 km možnost volby) pod jednou z nejaktivnějších sopek centrální Ameriky. Ubytování v oblasti Arenalu. Zájemci se večer mohou vydat fakult. do známých a atraktivních termálních lázní BALDI.

7. den zájezdu
V dřívějších ranních hodinách přejed do NP MONTEVERDE, oblast horských mlžných pralesů, jedinečná fauna i flóra, poznávací procházka v korunách stromů na závěsných mostech, nepřeberné množství druhů rostlin, motýlů, ptáků i savců. Odjezd na ubytování k oceánu v regionu Guanacaste.

8. den zájezdu
Volný den, koupání u Tichého oceánu a odpočinek u pláží oblasti Guanacaste.

9. den zájezdu
Dopoledne relax na pláži, poté přesun na hranice s NIKARAGUÍ a do hotelu s bazénem v městě GRANADA, na březích největšího středoamerického JEZERA NIKARAGUA.

10. den zájezdu  
Prohlídka koloniálního města GRANADA, při níž vystoupáme i na věž kostela La Merced, odpolední 2hod. plavba kolem ostrovů LAS ISLEATAS, kterých je tu na 365, zastávka u španělské pevnosti, pozorování západu slunce. V podvečer vyjedeme až ke kráteru činné sopky MASAYA, právě v tuto dobu má to pravé kouzlo. Večer návrat na hotel.

11. den zájezdu
Ráno město a trh v MASAYA. Následuje hl. město MANAGUA, okružní jízda, zajímavosti rozptýlené po čtvrtích města. Odpoledne LEÓN, prohlídka historického centra vč. proslulé katedrály Nanebevzetí Panny Marie a nevynecháme ani výstup do 2 patra katedrály. Ubytování v hotelu s bazénem v Leónu.

12. den zájezdu
Dnes se jde do akce. Navštívíme přírodní zvláštnost a vystoupáme k sopce CERRO NEGRO, která vyrostla uprostřed kukuřičného pole v 19.stol. Odtud se pojedeme rozloučit s Tichým oceánem na pláž LAS PENITAS. Návrat na hotel v Leónu.

13. den zájezdu
Doprava na letiště a odlet do Evropy.

14. den zájezdu
Přílet do Prahy (Vídně).

Cena zahrnuje

 • letecká přepravu: Praha – Panama, Panama – San José, Managua – Praha,
 • letištní taxy a poplatky,
 • transfery z/na letiště,
 • dopravu soukromým minibusem,
 • plavby lodí v rámci výletů 3. a 10. den,
 • vstupné dle programu,
 • 12x ubytování v klim. hotelech***, téměř vždy s bazénem – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 10x snídani,
 • 2x oběd,
 • místní průvodce v Panamě a Nikaragui,
 • průvodce CK.
 • (V případě odletu/příletu z/do Vídně, CK zajistí zdarma transfery po trase Praha – Hradec Králové – Brno a po trase. Z Brna je již transfer na letiště doprovázený průvodkyní, která s vámi odlétá a zájezd provází).

Cena nezahrnuje

 • vstupní a výstupní poplatky cca 75 $,
 • výlety nad rámec programu,
 • vstupné do NP v Kostarice cca 30 $ (NP Irazú 15 $, NP Arenal 15 $),
 • Monteverde – procházka v korunách stromů 30 $,
 • spropitné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 11000 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 1390 Kč

Orientační ceny vstupného

Vstupy uvedené v programu jsou již zahrnuty v ceně zájezdu.

Kapesné

 • cca 25-30 USD/ os/ den
 • Plus výdaje za suvenýry a další osobní náklady.

Sleva

 • BONUS 1000 Kč zdarma při objednání zájezdu do 10.3.2020

Nástupní místa

26.11. – 09.12. Odjezd L2, L3 Přehled nástupních míst najdete ZDE

Vstupní vízum

 • bezvízový styk pro občany ČR

Očkování

 • není vyžadováno žádné povinné očkování, pokud necestujete z oblasti výskytu žluté zimnice. Pro aktuální informace o očkování kontaktujte vaše nejbližší Centrum cestovní medicíny.

Zajímavosti

 • Orientační ceny pokrmů v restauraci: Panama a Kostarika 10-15 USD Nikaragua 5-10 USD
 • Celkově je Latinská Amerika o trošku dražší než ČR.
 • Panama, Kostarika - 1l vody cca 1 USD Panama, Kostarika - pivo 2,5 USD Nikaragua - 1l vody 0,50 USD Nikaragua - pivo - 1,5 USD

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-11-26
Do: 2020-12-09
Počet nocí: 13
Cena od: 88 900 Kč

Nezávazně poptat zájezd