Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

PERU – POSVÁTNÁ ŘÍŠE INKŮ

A SAFARI AMAZONSKÉHO PRALESA

Ubytování: Hotely***
Cena od:
73 990 Kč
Poptat
Vydejte se společně se zkušeným průvodcem Petrem Horákem poznat tajemné Peru, bývalou říši Inků, kde jejich potomci nadále žijí tradičním způsobem života v Andách. Vdechneme atmosféru nejvýše položené metropole, poznáme indiánskou kulturu i současný život Peruánců. V programu jsou nejen ...

Program zájezdu

1. den zájezdu 
Odlet v časných ranních hodinách z Prahy do hlavního peruánského města LIMA, města bičovaného příbojem Pacifiku, které objevil Francisco Pizzaro r. 1535 a kolonizoval toto území pro Španělsko. Zde se prolíná sláva koloniální architektury a chudinských čtvrtí včetně moderní architektury. Transfer do hotelu, ubytování.

2. den zájezdu
Prohlídku města LIMA (UNESCO) začneme na Plaza Mayor s katedrálou postavenou dle původní předlohy katedrály Jaén ve Španělsku. Projdeme kolem Vládního paláce ke kostelu San Domingo s ostatky sv. Růženy z Limy a sv. Martina de Porres, jež sem přicházejí uctít křesťané z celého světa, katakomby sv. Františka s velikými kostnicemi. Navštívíme posvátné místo předincké kultury Huaca Pucllana, zde se vyvolával déšť. Zajímavostí je, že všechny stavby těchto kultur na pobřeží Pacifiku jsou z písku. Možnost návštěvy i Národního muzea (25 $) s mnoha zajímavostmi. Projdeme se pobřežní čtvrtí Miraflores, osobní volno. Ubytování v hotelu.

3. den zájezdu
Dopoledne přeletíme do PUERTO MALDONADO, městečka uprostřed džungle, které se nachází na začátku AMAZONSKÉHO PRALESA. Projedeme se městečkem do přístavu a na loďkách poplujeme po řece MADRE DE DIOS budeme pozorovat kajmany, želvy, nesčetné množství vodních ptáků, tapíry, rypouše, kapybary…. Ubytování v bungalovech v EcoAmazonia Lodge, oběd. Fakultativně pěší exkurze s místním průvodcem do samotného srdce řeky Madre de Dios. Na Opičím ostrově DE LOS MONOS budeme pozorovat různé druhy opic (kapucíny, lvíčky zlaté, nosály – coatí), pralesní medvědy pyskaté, hejna papoušků, motýlů a mnoho dalších zvířat, která se už dnes nikde ve volné přírodě nevidí. Návrat na ubytování, večeře.

4. den zájezdu
Snídaně, individuální volno nebo fakultativní výprava s místním průvodcem do deštného PRALESA COCHA PERDIDA – „Ztraceného zálivu“. V laguně spatříme veliké nutrie, možná i jaguáry, mnoho druhů ryb, ptactva, tukanů, motýlů a masožravých rostlin. Podíváme se do vzdálených pralesů Amazonie z vyhlídky MIRADOR AMAZÓNICO. Návrat do lodge na oběd, relaxace, variant. návštěva botanické zahrady (10 $), večeře v místě ubytování.

5. den zájezdu
Po snídani, transfer na letiště. Přeletíme do hlavního města Incké říše CUSCA, kde se ubytujeme v hotelu a necháme si volný čas na aklimatizaci nadmořské výšky. Večerní procházka městem, fakult. tradiční peruánská večeře vč. taneční show s typickými kroji a zvyky.

6. den zájezdu
Prohlédneme si staré kamenné město CUSCO (UNESCO), vystavěné na základech inckých paláců Seznámíme se s areálem KORIKANCHA se starým CHRÁMEM SLUNCE, PEVNOSTÍ SACSAYHUAMAN – dávné duchovní centrum Cusca, pohřebním chrámem Kenko, místem očistných rituálů Tambochay a starým skladem Inků Tambo de Puca Pucara. Neopomeneme ulici Inca s hranatými kameny a Ahuajpinta, kde stával kdysi hlavní palác vládce. V blízkosti se nachází velkolepá koloniální katedrála na Plaza Mayor.

7. den zájezdu
Po snídani navštívíme Valle Sagrado, „POSVATÉ ÚDOLÍ INKŮ“. Uchvátí nás velkolepé incké kamenné město OLLANTAYTAMBO – poslední útočiště Inků, nacházející se nad řekou Urubamba s tajemnými obřími kvádry. Cestou terasy a indiánský trh v PISACU, kde si můžeme zakoupit rukodělné výrobky místních a oblečení z vlny lam. Oblíbené jsou zvláště svetry a panenky, které jsou podobné indiánským prodejcům. Cestou zastávka na typický místní oběd. Pozdě odpoledne přesun vlakem do městečka AQUAS CALINETES, jehož název lze přeložit jako „Horké prameny“. Město je místem termálních lázní, kde se také ubytujeme v hotelu.

8. den zájezdu
Brzy ráno se vydáme malými autobusky vzhůru do ztraceného města Inků MACHU PICCHU (UNESCO) – nejúchvatnější citadela říše Inků, skrývající tajemnou historii. Projdeme si ruiny kdysi slavného města, hlavní náměstí, uvidíme kulatou věž, svaté Sluneční hodiny, čtvrť císaře Inků, chrám Tří oken, nekropoli zemřelých, kde na nás dýchne mystika starých časů a průvodci nám budou i divoké lamy. Budeme si všímat slunných kopců a vyhlídek. Ve vysokých velehorách padá stín velmi zajímavě a v různých časech dne odlišně, kde se v údolí zdá být už večer a přitom je dopoledne. Na úpatí města AGUAS CALIENTES na návětrné straně And se rozprostírá typický les i s orchidejemi. Po návštěvě největšího magnetu Peru se vrátíme vlakem a mninbusem do CUSCA na ubytování.

9. den zájezdu
Dnes budeme přejíždět vlakem Titikaka, jeden z původních koloniálních expresů začátku 20. století, ve vlaku bude i oběd. Po cestě se nám otevřou panoramata vysokých hor And, průsmyků, vesniček s malými políčky Kečuánců a budeme dále stále stoupat do výšky téměř 3600 m.n.m k JEZERU TITIKAKA. Můžeme zahlédnout i let kondora a stáda lam, naučíme se rozlišovat jejich druhy jako Guanako, Vikuňa, Alpaka. Večer se ubytujeme v hotelu ve městě PUNO.

10. den zájezdu
PUNO, individuální volno u JEZERA TITIKAKA – fakult. plavba čluny na plovoucí ostrovy UROS, které se budují z místního rákosu (Scirpus totora je blízký papyrusu). Na plovoucí ostrovy se naveze zemina a lze zde pěstovat i zeleninu; jezero nabízí také mnoho ryb. Oblast je dodnes obývaná potomky předchůdců Inků, tzv. Vodním kmenem, Tribu acuática. Lidé jsou zde soběstační, vše si umí k obživě na vodě zajistit, domy i školy jsou postavené též z rákosu. Na tvářích mají fialové pigmentové skvrny, které jim pomáhají žít se zvýšeným zářením ve vysoké nadmořské výšce. Na ostrově TAQUILE navštívíme populaci Kečuánců, kteří také patří k původním obyvatelům. Po krátkém výšlapu místní krajinou bude následovat oběd. Techniku stavby plovoucích ostrovů a člunů z rákosu zde okopíroval známý norský badatel Thor Heyerdahl. Návrat na ubytování v PUNO.

11. – 12. den zájezdu
Z města PUNO přeletíme do LIMA, kde se napojíme na hlavní let domů. Návrat do Prahy, dle letového řádu následující den v podvečerních hodinách.

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Lima – Praha vč. let. tax a poplatků, 
 • transfery z/na letiště, 
 • 3x vnitrostátní letenka (Lima – Puerto Maldonato, Puerto Maldonato – Cusco, Cusco – Lima), 
 • přejezd vlakem, 
 • 10x ubytování – hotely/lodge*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
 • 10x snídani (ev. balíček v závislosti na programu dne), 
 • 4x oběd, 
 • 2x večeři, 
 • dopravu klim. busem/minibusem v průběhu programu, 
 • českého průvodce, 
 • místní průvodce

Cena nezahrnuje

 • fakultativní výlety a vstupy, 
 • spropitné cca 50 $, 
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 6990 Kč (povinné při nedoobsazení), 
 • výlet De Los Monos (3.den) 990 Kč, 
 • výlet Cocha Perdida (4.den) 1990 Kč, 
 • Peruánská večeře (5.den) 690 Kč, 
 • výlet Plovoucí ostrovy vč. oběda (10.den) 890 Kč, 
 • vstupenka Machu Picchu 1300 Kč, 
 • komplex. pojištění vč. vyššího připojištění storna zájezdu 1290 Kč

Kapesné

 • Kapesné budete potřebovat na nákup potravin, jídla v restauracích, vstupné do památek, na případný nákup suvenýrů a platbu odletových tax z Limy (cca 30,25 $ ) a z Cuzca (cca 6 $). Měna, kterou je vhodné mít s sebou, jsou $. Minimální částka postačující k pokrytí veškerých nákladů spojených s výše uvedeným programem je asi 400 $ . Pro neočekávané případy doporučujeme mít s sebou ještě platební karty VISA CLASIC nebo MASTERCARD . Výběr z bankomatů je možný ve všech větších městech. Vstupné na památky není možné platit kartou. Měna: nový sol (PEN) orientační kurz: 1 PEN = 6,89 Kč

Ubytování

 • V hotelích*** v lokalitě: Lima, Puerto Maldonado, Cuzco, Aguas Calientes a Puno.

Nástupní místa

03.06. - 14.06. Odjezd L2 Přehled nástupních míst najdete ZDE

Vstupní vízum

 • bezvízový styk do Peru pro občany ČR

Očkování

 • Očkování proti žluté zimnici není vyžadováno

Zajímavosti

Jídlo v Peru je relativně levné (podobné ceny jako v ČR), proto se budete moci bez problémů stravovat v místních restauracích, u stánků a kupovat si potraviny na tržnicích či v obchodech. Orientační ceny potravin a jídla v $ : pokrm u stánku 3 – 4 pokrm v restauraci 5 – 8 balená voda 1,5 litru 1,5 pivo v obchodě 0,33 1 pivo v restauraci 0,33 2 – 3 káva v restauraci 1 –2

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-06-03
Do: 2020-06-14
Počet nocí: 11
Cena od: 73 990 Kč

Nezávazně poptat zájezd