Afrika
- Egypt
- Maroko
Amerika
- Argentina
- Arizona
- Bolívie
- Brazílie
- Chile
- Colorado
- Kanada
- Karibik
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Panenské ostrovy
- Peru
- Portoriko
- Spojené státy americké
- Utah
Asie
- Arménie
- Čína
- Gruzie
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Japonsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Bali
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Bosna a Hercegovina
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
Další oblasti
-- Dalmácie
-- Istrie
- Dánsko
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
- Lotyšsko
- Maďarsko
- Malta
- Německo
Další oblasti
-- Bavorsko
-- Vogtland
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

PLAVBA NA APENINSKÝ POLOOSTROV

Z JANOVA NA LODI MSC MAGNIFICA

Ubytování: kajuta
Cena od:
21 792 Kč
Poptat
Na naši plavbu Středomořím budeme vyplouvat z Janova a naše první cesta zamíří do Říma, dále na nás čeká zastávka na řeckém ostrově Korfu, pokračovat budeme k břehům Černé Hory a cestou zpět ještě navštívíme chorvatský přístav Split. Plavbu ukončíme v Benátkách. Vítáme vás na palubě luxusní lodi MCS Magnifica****.

Janov – Civitavecchia/Řím – Korfu – Kotor – Split - Benátky

Program zájezdu

1. den zájezdu 
V odpoledních hodinách odjezd z ČR.

2. den zájezdu  
JANOV, prohlídka historického centra s průvodcem – katedrála sv. Vavřince, ulice Via Garibaldi (UNESCO), dům nejznámějšího janovského rodáka, objevitele Ameriky – Kryštofa Kolumba. Odpoledne nalodění a v 17:00 hod. vyplutí, večeře, program na palubě lodi.

3. den zájezdu
V 8:00 hod. připlutí na pobřeží Tyrhénského moře, do přístavu CIVITAVECCHIA. Fakultativně návštěva ŘÍMA, prohlídka nejznámějších památek – Koloseum, Forum Romanum, Fontana di Trevi, Španělské schody. VATIKÁN, hlavní město katolické církve s velkolepým náměstí sv. Petra a majestátní bazilikou sv. Petra s možností výstupu na kopuli, odkud je fantastický výhled na celý Řím. V 19:00 hod. odplutí.

4. den zájezdu  
Celodenní plavba Středomořím směrem na ostrov Korfu, individuální volno, relaxace a bohatý program na MSC Cruises.

5. den zájezdu  
V 09:00 hod. připlutí na jónský ostrov KORFU, Hómerova „nádherná“ země a Odysseova poslední zastávka na Ithaku. Vylodění, koupání a relaxace na místních plážích s křišťálově čistou vodou. Mezi zajímavá místa ostrova patří hlavní město Kerkyra s historickým centrem, městskou architekturou, dále klasicistní zámek Achillion, kde strávila část svého života rakouská císařovna Sissi. V 17:00 hod. nalodění a plavba do Černé Hory.

6. den zájezdu  
Ráno v 8:00 hod. připlutí do středověkého KOTORU v Černé Hoře. Prohlídka historického centra, z pevnosti sv. Jana nad městem je nádherný výhled na záliv, zachovalé hradby a monumentální románskou katedrálu. V 17:00 hod. vyplutí, relaxace na lodi.

7. den zájezdu  
Ráno nás přivítá důležitý přístav i kulturní centrum Dalmatského pobřeží SPLIT, vylodění v 8:00 hod., osobní volno nebo fakult. výlet s průvodcem na dalmatský klenot, středověké město TROGIR s bohatou historií s benátskými stavbami a malebnými uličkami. Ve Splitu možnost prohlídky zachovalých zbytků císařských paláců, Diokleciánův palác nebo katedrálu sv. Dominia. V 18:00 hod. odplutí.

8. den zájezdu
Ráno v 8:00 hod připlutí do BENÁTEK, vylodění. Prohlídka historického centra – Piazza S. Marco s bazilikou, Dóžecí palác, kanál Grande, most Rialto. Ve večerních hodinách odjezd do ČR.

9. den zájezdu
V odpoledních hodinách příjezd do ČR.

Poznámka: Seznam aktuálních fakultativní výletů bude znám cca 1 měsíc před plavbou. Program zájezdu výše je pouze orientační.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem do Janova a zpět
 • plavbu lodí MSC Magnifica
 • přístavní poplatky
 • zavazadlový a úklidový servis
 • 6x ubytování ve 2lůžk. vnitřní kajutě Fantastika s rozšířenou plnou penzí – 3 hlavní jídla denně, svačiny a půlnoční bufet, nápoje ke snídani, nealko nápoje z automatu v rautové restauraci
 • užívání bazénu, vířivek, fitness a jiných sportovně-rekreačních zařízení na palubě
 • účast na všech akcích pořádaných na palubě
 • průvodce po celou dobu zájezdu 

Cena nezahrnuje

 • fakult. výlety – vstupné
 • místní dopravu
 • nápoje k obědu a večeři v servírované restauraci
 • alkoholické nápoje
 • stravu mimo loď
 • spropitné pro obsluhu na lodi: pro osoby od 12 let: 10€/osoba/noc, od 2 do 11 let včetně: 5€/osoba/noc
 • služby a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“ 

Fakultativní příplatek

 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 300 Kč
 • za 2lůžk. kajutu Bella s oknem s omezeným výhledem 1160Kč/os.
 • za 2lůžk. kajutu Fantastika s oknem 2110 Kč/os.
 • za 2lůžk. kajutu Fantastika s balkonem 5 390 Kč/os
 • Poznámka:
 • Vícelůžkové kajuty pouze na vyžádání. Ceny pro osoby na 3. a 4. lůžku na vyžádání v CK.
 • Uvedené ceny jsou pohyblivé a pouze orientační. Aktuální cena bude určena v okamžiku nezávazné rezervace.

 • Upozornění:
 • Kajuty s oknem ve třídě Bella mají omezený výhled
 • Je nutné mít platný cestovní pas minimálně 6 měsíců po plavbě.
 • Lodní společnost si vyhrazuje právo na změny časů kotvení v přístavech.

Nástupní místa

05.05. - 13.05. Odjezd Praha, Brno

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2019-05-05
Do: 2019-05-13
Počet nocí: 8
Cena od: 21 792 Kč
Od: 2019-05-05
Do: 2019-05-13
Počet nocí: 8
Cena od: Na dotaz

Nezávazně poptat zájezd