Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

ŘECKO, ANTICKÉ PAMÁTKY

S POBYTEM U MOŘE V TOLU

Ubytování: hotel
Oblíbené
Cena od:
15 351 Kč
Poptat
Přijměte pozvánku do „kolébky evropské civilizace“, za hrdiny a bohy bájného Řecka. Doba starověkého Řecka zde zanechala ohromné kulturní bohatství, které přijíždí každoročně obdivovat milióny návštěvníků. Náš zájezd spojuje prohlídky těchto světově proslulých míst s koupáním na oblíbeném pobřeží Peloponéského ...

Program zájezdu

1. den zájezdu 
Odjezd z republiky v večerních hodinách do Itálie (cca 23:00 hod. překročení hranic z ČR).

2. den zájezdu  
Příjezd do Itálie, nalodění na trajekt. Plavba Středozemním mořem, noční plavba, doporučujeme přikoupit si ubytování ve 4lůžkových kajutách.

3. den zájezdu  
Vylodění v řecké Igoumenitse, odjezd k prohlídce skalních klášterů v METEOŘE (UNESCO). V minulosti těžko dostupné kláštery na skalních stěnách bizarních útvarů. Nocleh v okolí.

4. den zájezdu  
Navštívíme věhlasné DELFY (UNESCO), sídlo Apollóna, Svatá cesta, Apollónova svatyně a chrám – známý též jako Posvátný okrsek, tvořící srdce komplexu, jenž zahrnuje stadion a posvátný pramen, slavná Delfská věštírna – kde bůh Apollon uděloval rady prostřednictvím Pýthie. Odjezd na poloostrov PELOPONÉS, kde se dochovalo nespočet antických a středověkých pozůstatků, neboť se tu především v době bronzové a starověku často psaly dějiny Evropy a někdy i celého tehdy známého světa, proto je mezi obdivovateli památek tak velmi populární. Ubytujeme se na 6 nocí v letovisku TOLO, které se pro své pláže a tyrkysově modré moře řadí k nejvyhledávanějším v zemi.

5. den zájezdu
Pobyt u moře,
individuální volno.

6. den zájezdu  
Celodenní výlet do ATHÉN (UNESCO), metropole Řecka. Prohlídka města osídleného již po 7000 let – opěvovaná Akropolis (Propylaje, chrám Athény Niké, slavný chrám Parthenón, Dionýsovo divadlo), Athénská agora, politické centrum starověkých Athén – chrám Héfaisteion, krásná Attalova stoa, Hadriánova socha, Archeologické muzeum. V centru Athén navštívíme Diův chrám – největší chrám v Řecku, Hadrianův oblouk – který označoval hranici mezi starověkou částí města a novými Hadrianovými Athénami. Návrat na ubytování.

7. den zájezdu  
Pobyt u moře.
Doporučujeme fakult. lodní výlet na ostrovy Hydra a Spetses (cca 35 €). Ostrovy se pyšní svěží přírodou, borovicovými lesy a křišťálově čistou vodou. Ke koloritu ostrovů patří oslí i koňské povozy, auta zde jezdit nesmějí.

8. den zájezdu
Archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octaviin chrám, Odeion). Na mykénské období, které bylo pro Homéra dobou slávy a činů velkých hrdinů, dnes upomíná především archeologická lokalita – MYKÉNY (UNESCO), která dala celé civilizaci jméno. Navštívíme toto hlavní středisko mykénské kultury s vykopávkami mohutného hradu – opevněný palácový komplex, kde archeolog H. Schliemann našel zlaté poklady, Átreovoa pokladnice, královské šachtové hroby, proslulá Lví brána – hlavní vstup do města, která vznikla kolem roku 1260 př. n. l. EPIDAUROS (UNESCO), posvátný okrsek boha lékařství Asklépia, kruhový Asklépiův chrám ze 4. stol. př. n.l., Asklépiova svatyně byla svého času největším léčitelským centrem, nacházelo se zde 160 ložnic, fascinující amfiteátr s 55 řadami a dokonalou akustikou, největší amfiteátr v Řecku. NÁFPLIO, mramorem dlážděné chodníky, hrady a pevnosti, ale také pozoruhodně sourodá architektura činí z Náfplia nejelegantnější město pevninského Řecka, jehož dominantou je pevnost Palamídi – největší komplex svého druhu v Řecku. Z vrcholu lze přehlédnout celé okolí Argolského zálivu.

9. den zájezdu
Pobyt u moře
, individuální volno.

10. den zájezdu
Starověká OLYMPIE (UNESCO), dějiště starořeckých sportovních her, posvátný okrsek náboženství a sportu, archeologický areál a Archeologické muzeum, které schraňuje mnoho klenotů Olympie a řadí se k nejbohatším a nejhezčím v Řecku. Ve večerních hodinách nalodění na trajekt do Itálie.

11. den zájezdu
Plavba Středozemním mořem, noční plavba, doporučujeme přikoupit si ubytování ve 4lůžkových kajutách a po vylodění v Anconě, jízda Itálií do ČR.

12. den zájezdu
Předpokládaný návrat v ranních hodinách (přejezd hranic do ČR cca ve 04:00 hod).

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem, 
  • trajekt do Řecka a zpět (polohovací sedadla), 
  • 7x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1x hotel v Kalambace, 6x hotel v Tolu), 
  • 7x snídani, 
  • 6x večeři, 
  • průvodce CK

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. služby, lodní výlet a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 2250 Kč, 
  • 4.lůžk. kabina na trajektu tam i zpět 1600 Kč/os., 
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 420 Kč

Orientační ceny vstupného

Meteora 3 €/1 klášter
Delfy s muzeem 12 €
Athény souhrné vstupné 30 €
Olympijský stadion 5 €
Korint s muzeem 8 €
Epidauros 12 €
Mykény 12 €
pevnost Náfplio 8 €
Olympia s muzeem 12 €
Jízdné v Athénách 1,40 €, 0,60 € (studenti/senioři)

Kapesné

Celková orientační částka na vstupy je cca 100 € + event.fakult.výlety (Hydra a Spetses) cca 34 € dle individuálního zájmu není podmínkou fakultativní zájezdy absolvovat.

Nástupní místa

25.06. - 06.07. odjezd J* + Č. Budějovice
01.07. - 12.07. odjezd A, B, L + Č. Budějovice
05.08. - 16.08. odjezd A, B, L + Č. Budějovice
09.09. - 20.09. odjezd J* + Č. Budějovice
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-06-25
Do: 2020-07-06
Počet nocí: 11
Cena od: 15 351 Kč
Od: 2020-07-01
Do: 2020-07-12
Počet nocí: 11
Cena od: 15 831 Kč
Od: 2020-08-05
Do: 2020-08-16
Počet nocí: 11
Cena od: 16 215 Kč
Od: 2020-09-09
Do: 2020-09-20
Počet nocí: 11
Cena od: 15 351 Kč

Nezávazně poptat zájezd